Wykorzystanie TIK we wspieraniu doskonalenia metodycznego nauczycieli

Projekt realizowany w ramach programu Erasmus plus – Akcja KA1, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Mobilność edukacyjna kadry.

Czas trwania projektu:  

01.09.2017 – 31.08.2018

Organizacje partnerskie uczestniczące w projekcie:

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku (koordynator)

Centre de Recursos Pedagògics del Tarragonès (Tarragona, Hiszpania)

Centro de Formacion e Recursos (A Coruna, Hiszpania)

Cele projektu:

  1. Podniesienie umiejętności i kompetencji pracowników merytorycznych MODM w Białymstoku w zakresie wykorzystywania innowacyjnych narzędzi TIK we wspieraniu doskonalenia metodycznego nauczycieli
  2. Opracowanie programu doskonalenia metodycznego nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi TIK i jego wdrożenie
  3. Poszerzenie oferty szkoleniowej MODM w Białymstoku o szkolenia oparte na nauczaniu „na odległość”
  4. Poszerzenie oferty szkoleniowej MODM w Białymstoku o szkolenia online z zakresu wykorzystania metod i narzędzi TIK w edukacji
  5. Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli miasta Białegostoku i regionu w zakresie wykorzystywania metod i narzędzi opartych na TIK w procesie dydaktycznym
  6. Nawiązanie współpracy międzynarodowej z ośrodkami doskonalenia nauczycieli w Hiszpanii, wymiana doświadczeń, dobrych praktyk, a także możliwość skorzystania z wypracowanych produktów projektu
  7. Poszerzenie kompetencji językowych i międzykulturowych uczestników projektu

Założono także wypracowanie następujących rezultatów:

- poszerzenie oferty szkoleń metodycznych dla nauczycieli opartych na szkoleniach „na odległość”

- program doskonalenia metodycznego nauczycieli oparty na wykorzystaniu TIK, doskonalenie „na odległość”

- pakiet TIK w Edukacji – w formie strony WWW


Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku ogłasza nabór uczestników do projektu  „Wykorzystanie TIK we wspieraniu doskonalenia metodycznego nauczycieli” realizowanego w ramach programu Erasmus+, sektor kształcenie i szkolenia zawodowe, akcja mobilność edukacyjna kadry kształcenia zawodowego.

Dane identyfikacyjne projektu:  Nr 2017-1-PL01-KA102-037639

Czas trwania projektu: 01.09.2017 -31.08.2018

Adresaci projektu: pracownicy merytoryczni MODM w Białymstoku

 

 

Program doskonalenia metodycznego nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi i innowacyjnych metod pracy opartych na technologii informacyjnej i Pakiet TIK w edukacji to rezultaty realizacji projektu „Wykorzystanie TIK we wspieraniu doskonalenia metodycznego nauczycieli” programu Erasmus+, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Mobilność edukacyjna.

Projekt był realizowany w okresie od 01.09.17 do 31.08.18 przez Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku w partnerstwie z centrami doskonalenia nauczycieli z Hiszpanii – Centro de Formacion e Recursos A Coruna (CFR A Coruna) i Centre de Recursos Pedagogics del Tarragones (CRP del Tarragones).

Głównym celem projektu było podniesienie umiejętności i kompetencji pracowników merytorycznych MODM w Białymstoku w zakresie wykorzystywania innowacyjnych narzędzi technologii informacyjnej we wspieraniu doskonalenia metodycznego nauczycieli i w edukacji.

Program i pakiet powstały na bazie doświadczeń uczestników z realizacji projektu.

  • Program doskonalenia metodycznego nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi i innowacyjnych metod pracy opartych na technologii informacyjnej zawiera treści programowe, metody i narzędzia dostosowane do aktualnych potrzeb w zakresie wykorzystania metod i narzędzi TIK w pracy dydaktycznej nauczycieli.
  • Pakiet TIK w edukacji zawiera opis innowacyjnych metod i narzędzi TIK do wykorzystania przez nauczycieli w trakcie pracy dydaktycznej.

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością Programu i Pakietu.

Zespół ds. realizacji projektu w MODM w Białymstoku

I. Program doskonalenia metodycznego nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi i innowacyjnych metod pracy opartych na technologii informacyjnej - pobierz (pdf) -

II. Pakiet TIK w edukacji:

1. Innowacyjne metody pracy dydaktycznej oparte na TIK

1. Opis metody i jej założenia

Odwrócona klasa - opis metody

Opis metody ze strony www.bc.ore.edu.plwww.bc.ore.edu.pl

Zmień zasady gry - odwroć lekcję - ze strony www.cyfrowaakademia.ceo.org.plwww.cyfrowaakademia.ceo.org.pl

Odwrocona lekcja - trudne momenty - ze strony www.sszk.szkolazklasa.org.plwww.sszk.szkolazklasa.org.pl

Strona internetowa poświęcona innowacyjnemu nauczaniu, w tym metodzie odwróconej lekcji - przejdź -

2. Etapy pracy metodą odwróconej lekcji

Krok po kroku - czyli jak planować pracę metodą odwróconej lekcji

Etapy pracy metodą odwróconej lekcji - z opracowania Pięć metod, czyli jak uczą Szkoły z Klasą 2.0

Krotki przewodnik odwroconej lekcji

Sześć krokow do odwroconej lekcji

Etapy odwrócnej lekcji - przykład, ze strony Kuratorium Oświaty w Poznaniu

3. Materiały, tutoriale oraz pomoce dydaktyczne do wykorzystania w pracy metodą odwróconej lekcji

Linki do stron internetowych z materiałami o tematyce odwroconej klasy:

Odwrocona lekcja_inspiracje i materialy pomocnicze

4. Scenariusze zajęć metodą odwróconej lekcji

5. Na platformie e-learningowej MODM w Białymstoku realizowany jest kurs dotyczący metody odwróconej lekcji - zapraszamy na stronę http://emodm.modm.bialystok.pl

2. Innowacyjne narzędzia TIK w pracy dydaktycznej

3. Tworzenie materiałów i pomocy dydaktycznych opartych na narzędziach TIK

Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w materiałach  zawartość merytoryczną.

Marzec 2024
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31