Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego

akredytacja 160Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

Aktualności

Szanowni Państwo! 24 października 2020 r. mieliśmy, jak co roku, spotkać się na warsztatach związanych z LI Olimpiadą Literatury i Języka Polskiego. Pandemia zmieniła nasze plany, dlatego przedstawiamy Państwu materiał edukacyjny, który warto wykorzystać do pracy z tegorocznymi olimpijczykami.

Zapraszamy nauczycieli do udziału w

Kursie Kwalifikacyjnym

Zarządzanie Oświatą

Kurs jest adresowany do kadry kierowniczej i czynnych zawodowo nauczycieli przedszkoli i szkół i innych typów placówek. Celem kursu jest uzyskanie kwalifikacji do pełnienia funkcji dyrektora placówki oświatowej.


Kurs trwa 210 godzin.
Koszt 1400 zł (płatność w ratach).

Pierwsze zajęcia – listopad/grudzień 2020

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. Kinoterapia, czyli inspirujące filmy w edukacji szkolnej, które odbędzie się 28 października w godz. 15.00 - 17.15 oraz warsztatach Jak uczyć (się) skutecznie? – strategie efektywnego uczenia się i motywowania uczniów (29 października 2020 w  godz. 15.00  - 17.15).

Szkolnie „Kinoterapia…”pozwoli uczestnikom zdobyć praktyczną wiedzę w zakresie wykorzystania filmu w różnych kontekstach edukacyjnych – w tym na lekcjach wychowawczych oraz doradztwa zawodowego. Zawierać będzie inspirujące przykłady włączania filmu w realizację zajęć z różnych przedmiotów, jak również o tematyce rozwoju osobistego, motywacji itp. na różnych etapach kształcenia. Uczestnicy szkolenia otrzymają też listę z bazą filmów (fabularnych, dokumentalnych, animowanych, reklamowych), dzięki którym lekcje już nigdy nie będą nudne.

W ramach cyklu warsztatów metodycznych „Ciekawe miejsca na aktywną naukę oraz rozwijanie pasji uczniów i nauczycieli, 03.10.20202r. nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przyrody i biologii gościli z wizytą w gospodarstwie agroturystyczno-warsztatowym „Ptasie Radio Kwatera” w Czarnej Wsi Kościelnej. Pani Marta ugościła nas iście po królewsku. Były placuszki z cukinii i ciasto marchewkowe. W ramach zajęć uczestnicy nauczyli się robić pięknie pachnące i w 100% naturalne mydła glicerynowe i sole do kąpieli. Zajrzeliśmy również do Czerwonych Korali, gdzie mogliśmy skosztować tradycyjnie kiszonej kapusty, buraków oraz do Uroczyska Ruczaj- Krainy legend i baśni, gdzie spotkałyśmy postacie wywodzące się z mitologii słowiańskiej.

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line: E-twinning na lekcjach języka rosyjskiego lub innego języka obcego nowożytnego. Nawiązanie współpracy, przykłady projektów.

Adresaci: zainteresowani nauczyciele języków obcych uczący w szkołach podstawowych.

Prowadząca: Barbara Osipczuk

Termin: 04.11.2021 (link i godzina zostanie udostępniony zapisanym osobom)

Zapisy: https://ipo.modm.bialystok.pl/

Projekt jest kierowany do nauczycieli matematyki i uczniów klas IV szkół podstawowych miasta Białegostoku.

Nauczyciele i uczniowie otrzymują dostęp do platformy zeszyt.online. Jest to narzędzie dostosowane do pracy nauczyciela. Nauczyciel uruchamia uczniom zestawy zadaniowe zgodne tematycznie z programem realizowanym podręcznikiem szkolnym. Uczeń samodzielnie rozwiązuje zadania matematyczne na platformie e-learningowej. Sztuczna inteligencja wbudowana w zeszyt.online indywidualizuje naukę automatycznie dopasowując uruchamiane zestawy zadań do potrzeb i możliwości ucznia i pomagając mu, gdy ma trudności. Krótki wycinek prezentacji platformy z punktu widzenia ucznia można zobaczyć na stronie https://power.mini.pw.edu.pl/demo-uczen

Jak projekt może pomóc nauczycielom:

Rekomendowane użycie platformy to alternatywa do klasycznych papierowych prac domowych. Zaletą takich ćwiczeń jest:

  • natychmiastowe sprawdzenie poprawności odpowiedzi ucznia - przez to nie powtarza błędnego toku rozumowania w kolejnych zadaniach
  • dobór zadań do potrzeb i możliwości ucznia, przez to nie marnuje czasu na zadania za łatwe albo za trudne
  • pomoc uczniowi z zadaniem gdy ma z nim trudność lub niepoprawnie je rozwiązał - przez to otrzymuje wsparcie gdy nie ma w domu dostępu do nauczyciela.

Uwaga! Poloniści przygotowujący uczniów do LI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w roku szkolnym 2020/2021 informujemy, że zaplanowane na 24.10.2020 r. spotkanie konsultacyjne nie odbędzie się na Uniwersytecie w Białymstoku ze względu na sytuację epidemiologiczną.

Proponujemy Państwu i Państwa uczniom obejrzenie filmu z ważnymi wypowiedziami Przewodniczącej, sekretarza oraz jurorów oceniających tegoroczne tematy. Film zostanie udostępniony od 26.10.2020 r. na stronie MODM w Białymstoku.

Dalsze konsultacje odbywać się będą drogą e-mailową z jurorami.

Serdecznie zapraszam do współpracy!

Maria Bartnicka

Warsztaty prowadzone przez Urszulę Właźniak zawsze cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Nie inaczej było podczas ubiegłego weekendu (szkolenie ze względu na reżim sanitarny podzielone zostało na dwie grupy) - podczas jesienno-zimowej edukacja igraszek w Przedszkolu Samorządowym nr 39 w Białymstoku uczestnicy dowiedzieli się m.in. jak przeprowadzić zabawy ruchowe, instrumentalne i rytmiczne.

Dziękujemy wszystkim paniom za udział, a prowadzącej Urszuli Właźniak za podzielenie się z uczestnikami cenną wiedzą! 🙂

07.10.2020r. we współpracy z Biurem Edukacji Instytutu Pamięci Narodowej odbyły się w MODM warsztaty: ,,Gry dydaktyczne a efektywna nauka - grywalizacja w edukacji humanistycznej”. Poświęcone były nauce poprzez: koncentrację, współpracę, krytyczne myślenie i kreatywność. Uczestnicy mogli poznać sposoby motywowania uczniów do nauki, znaczenie emocji w edukacji, kształtowanie dobrych nawyków i skuteczność nauki na błędach. Wcielili się w rolę uczniów i sami zmierzyli się z trudnymi zadaniami logicznymi.

Zapraszamy na kolejne spotkanie przygotowane we współpracy z IPN: ,,Współczesny patriotyzm - jak rozmawiać z młodzieżą o ważnych postawach wobec Ojczyzny?”.  Zastanowimy się jak mówić o patriotyzmie na co dzień, zwyczajnym, bliskim uczniom, językiem bez niepotrzebnego patosu, ale w poczuciu odpowiedzialności.

16 września 2020 roku odbyły się warsztaty: ,,Kompetencje kluczowe w szkole”. Katarzyna Szczęsnowicz- doradca z historii i wiedzy o społeczeństwie, przedstawiła genezę kompetencji kluczowych, główne wyzwania rynku pracy i wzrost znaczenia kompetencji miękkich w edukacji.

Celem warsztatów było doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie planowania procesów edukacyjnych w sposób służący rozwijaniu kompetencji kluczowych oraz budowaniu poczucia wpływu uczniów na własny proces uczenia się.

Gościem warsztatów była Pani Barbara Jaworska - trenerka warsztatów komputerowych w województwie podlaskim, ambasadorka programu e- Twinning Polska, która przybliżyła uczestnikom założenia programu, zaprezentowała wybrane projekty i zachęciła do zawodowej współpracy międzynarodowej.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego do zapisów na (w pełni) zdalny kurs - ABC metodyki wychowania przedszkolnego (III edycja). Ostatnie dwie edycje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem!

Kurs zdalny obejmuje 6 modułów - 20 godzin

Termin: 30 września - 30 października 2020

Zapisy: https://moodle.modm.edu.pl/

modm maly align=Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku przedstawia ofertę bezpłatnych i płatnych szkoleń prowadzonych przez doradców metodycznych MODM w I semestrze roku szkolnego 2020/2021. Bieżące propozycje zostały przygotowane dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych województwa podlaskiego.

- pobierz informator -

Zachęcamy również do przesyłania własnych, ciekawych publikacji metodycznych i artykułów związanych z tematyką edukacyjną (wyłącznie e-mailem).

Miło nam poinformować, że od roku szkolnego 2020/2021 w Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego powstaje punkt mediacji szkolnych, w którym będą mogli Państwo skorzystać z bezpłatnych usług konsultanta MODM pełniącego obowiązki mediatora szkolnego – Julity Majewskiej, która zgodnie z rekomendacją Rzecznika Praw Dziecka, by wprowadzać do polskich szkół i innych podmiotów oświatowych mediacje, obejmie opieką mediacyjną zainteresowane placówki.

Potrzeba wprowadzenia postępowania mediacyjnego wynika z rekomendacji Rzecznika Praw Dziecka, jak również z Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

4 czerwca 2020r odbyło się bardzo ciekawe webinarium  nt.” Dzieci z doświadczeniem migracji, uczęszczające do przedszkola”. Spotkanie miało na celu otwarcie dialogu na temat potrzeb i wspierania dzieci z doświadczeniem migracji, uczęszczających do białostockich szkół i przedszkoli. Mogliśmy przyjrzeć się temu zagadnieniu z różnych perspektyw – pracowników Fundacji Dialog (bezpośrednio wspierających rodziny migrantów), osób mieszkających w naszym kraju, pracujących w przedszkolach i szkołach pochodzących z Białorusi, Ukrainy, Rosji oraz nauczycieli.

Uczestnicy otrzymali wiele przydatnych informacji na temat sytuacji prawnej rodzin z doświadczeniem migracji, poznali przykłady dobrych praktyk oraz wymienili się pomysłami i refleksjami. Niezmiernie cenne było spojrzenie na migrację z perspektywy rodziców i dziecka.

Zapisy na szkolenia, materiały i zaświadczenia oraz potwierdzenia udziału w szkoleniach

centrum 400

Początek strony