Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego

akredytacja 160Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

Zarządanie oświatą

zarzadzie oswiata

Aktualności

Drodzy nauczyciele, w naszej ofercie pojawiły się dwa, wyjątkowe szkolenia prowadzone przez Wojtka Gawlika!

Temat: Zapośredniczone relacje, czyli jak je budować i wspierać w dobie pandemii.

W burzliwym czasie pandemii w epoce zdalnego oraz hybrydowego nauczania prawdziwym wyzwaniem jest budowanie i podtrzymywanie pozytywnych relacji z uczniami i rodzicami.
Jak doświadczenia z edukacji zdalnej możemy wykorzystać w codziennej pracy? jak może to zmienić szkołę?

 W trakcie warsztatów uczestnicy zaznajomią się m.in. z następującymi tematami:

  • Jak wykorzystać  narzędzia „streamyard” w zdalnej komunikacji.
  • O co zadbać przed spotkaniem – kwestie techniczne.
  • Budowanie kontraktu pomiędzy uczestnikami spotkania live.
  • Przygotowanie techniczne do spotkania. Opracowanie materiałów i realizacja transmisji. Kontakt z odbiorcami, wspieranie ich zaangażowania w proces dyskusji.
  • Działania po realizacji transmisji/szkoleń/warsztatów.

Prowadzący: Wojtek Gawlik – autor projektu Edu-Klaster i Forum Nowej Edukacji, twórca popularnego fanpage’u i licznych działań (w tym transmisji live) w socialmediach.

modm maly align=Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku przedstawia ofertę bezpłatnych i płatnych szkoleń prowadzonych przez doradców metodycznych MODM w I semestrze roku szkolnego 2020/2021. Bieżące propozycje zostały przygotowane dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych województwa podlaskiego.

- pobierz informator -

Zachęcamy również do przesyłania własnych, ciekawych publikacji metodycznych i artykułów związanych z tematyką edukacyjną (wyłącznie e-mailem).

Miło nam poinformować, że od roku szkolnego 2020/2021 w Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego powstaje punkt mediacji szkolnych, w którym będą mogli Państwo skorzystać z bezpłatnych usług konsultanta MODM pełniącego obowiązki mediatora szkolnego – Julity Majewskiej, która zgodnie z rekomendacją Rzecznika Praw Dziecka, by wprowadzać do polskich szkół i innych podmiotów oświatowych mediacje, obejmie opieką mediacyjną zainteresowane placówki.

Potrzeba wprowadzenia postępowania mediacyjnego wynika z rekomendacji Rzecznika Praw Dziecka, jak również z Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego zainteresowanych tematyką  awansu zawodowego. Szkolenia odbędą się w MODM w Białymstoku (Antoniuk Fabryczny 1) i poprowadzą je: Agnieszka Bąbczyńska oraz Barbara Kędzia.

Terminy:

08.09.2020r. godz. 16:30-19:30 na stopień nauczyciela kontraktowego

10.09.2020r.  godz. 16:30-19:30  na stopień nauczyciela mianowanego

11.09.2020r.  godz. 16:30-19:30  na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Nowy rok szkolny wiąże się z wieloma nowymi wyzwaniami, również związanymi z organizacją i udzielaniem pomocy psychologiczno- pedagogicznej  dla uczniów, rodziców  i nauczycieli. W związku z tym pragniemy wesprzeć placówki poprzez organizację sieci współpracy i samokształcenia pedagogów szkolnych. Podczas pierwszego spotkania omówimy zagadnienia związane z organizacją i udzielaniem pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Przeprowadzimy też diagnozę potrzeb w zakresie tematyki pracy sieci i doskonalenia nauczycieli. 

W pierwszym semestrze roku 2020/2021 planujemy 2 spotkania stacjonarne (z możliwością zamiany na zdalne).

Pierwsze spotkanie odbędzie się dn. 16 września 2020r o godz. 15:30-19:30 w MODM. Będą zachowane zasady bezpieczeństwa sanitarnego.

Polscy uczniowie lubią chodzić na zajęcia do szkoły, ale chcą w przyszłości częściowo uczyć się także zdalnie i szerzej korzystać z nowoczesnych technologii – to najważniejszy wniosek z badania ankietowego przepro-wadzonego w trakcie trwania pandemii przez twórcę dziennika elektronicznego VULCAN wraz z Zakładem Badań nad Procesem Uczenia się (UAM w Poznaniu). W badaniu wzięło udział blisko 5000 uczniów w wieku między 9 a 20 lat uczących się w szkołach podstawowych w klasach 4-8 i szkołach średnich w klasach 1-4. Dane zebrano na początku czerwca w dzienniku elektronicznym VULCAN.

W badaniu wzięło udział 4958 osób. 48% dziewcząt i 44% chłopców (8% nie określiło swojej płci). Badane osoby pochodziły ze wszystkich polskich województw. 22% z nich zamieszkiwało duże miasta, 37% miasta małe i 41% wsie. Badani uczyli się zarówno w szkołach znajdujących się na wsiach, jak i w małych i dużych miastach (ponad połowa uczniów mieszkających na wsiach uczyła się w szkołach małomiejskich). Celem badania było określenie, jak uczniowie korzystali z nowych technologii i kształcenia zdalnego przed pandemią, oraz jak wygląda ich kształcenie teraz – podczas pandemii. Zbadano także, czy uczniowie myśląc o przyszłej edukacji, wyobrażają ją sobie jako mocno lub słabo stechnicyzowaną.

Dostępne jest już nagranie z webinaru dla Dyrektorów na temat procesowego wsparcia szkół, dotyczącego wdrożenia myślenia krytycznego przez 4 lata (który prowadzili: Anna Jurewicz oraz Maciej Winiarek).

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem!

https://www.youtube.com/watch?v=3271gsaqMWI

Szanowni Poloniści szkół ponadpodstawowych! Uprzejmie informuje, iż nie odbędzie się spotkanie sieci polonistów przygotowujących uczniów do LI OLiJP. Informacje o tematach przyszłorocznej O olimpiady znajdziecie Państwo na stronie Olimpiady: olijp.pl, na którą serdecznie zapraszam! Wszelkie pytania i wątpliwości proszę przekazywać telefonicznie; jestem do Państwa dyspozycji pod numerem: 603 878 055. Życzę przyjemnych wakacji!

Maria Bartnicka

Doradca Metodyczny MODM w Białymstoku

Miejski Ośrodek Doradztw Metodycznego serdecznie zaprasza Nauczycieli Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej do wzięcia udziału w bezpłatnym Projekcie, którego jesteśmy oficjalnymi partnerami.

Chcesz aby dzieci poznały jak mieszkają ich rówieśnicy w Afryce, Azji czy Ameryce Południowej? Chcesz zachęcić dzieci do działań na rzecz własnego miasta? Chcesz otrzymać ciekawe materiały edukacyjne, dostosowane do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym?

Jeśli odpowiedź na wszystkie powyższe pytania brzmi tak, to projekt “Bezpieczne domy, przyjazne miasta” jest dla Ciebie!

Aż 400 bezpłatnych egzemplarzy książki “Bezpieczne domy, przyjazne miasta” czeka na przedszkola, szkoły i biblioteki z terenu całej Polski, które wezmą udział w naszym projekcie!

Każdy nauczyciel, który zarejestruje się do projektu "Bezpieczne domy - przyjazne miasta" otrzyma w pierwszym tygodniu września komplet bezpłatnych materiałów edukacyjnych - 2 publikacji: 1 książki z bajkami, 1 książki z 18 scenariuszami zajęć dotyczącymi mieszkalnictwa. Dodatkowo nauczyciele otrzymają linki do audioboków, piosenek o miastach jak i załączników z prezentacjami i zdjęciami niezbędnymi do przeprowadzenia ciekawych zajęć). Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest deklaracja  przeprowadzenia  w okresie 1 września - 5 października 2020 roku 1 warsztatów o mieszkalnictwie.

Projekt  “Bezpieczne domy, przyjazne miasta ” realizowany jest przez Fundację Habitat for Humanity Poland oraz Fundację CultureLab. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Jest częścią większego projektu “Build Solid Ground” oraz międzynarodowej kampanii rzeczniczej Habitat for Humanity International, której celem jest poprawa dostępu do ziemi jako krok do uzyskania godnego miejsca do życia.

4 czerwca 2020r odbyło się bardzo ciekawe webinarium  nt.” Dzieci z doświadczeniem migracji, uczęszczające do przedszkola”. Spotkanie miało na celu otwarcie dialogu na temat potrzeb i wspierania dzieci z doświadczeniem migracji, uczęszczających do białostockich szkół i przedszkoli. Mogliśmy przyjrzeć się temu zagadnieniu z różnych perspektyw – pracowników Fundacji Dialog (bezpośrednio wspierających rodziny migrantów), osób mieszkających w naszym kraju, pracujących w przedszkolach i szkołach pochodzących z Białorusi, Ukrainy, Rosji oraz nauczycieli.

Uczestnicy otrzymali wiele przydatnych informacji na temat sytuacji prawnej rodzin z doświadczeniem migracji, poznali przykłady dobrych praktyk oraz wymienili się pomysłami i refleksjami. Niezmiernie cenne było spojrzenie na migrację z perspektywy rodziców i dziecka.

Miło nam poinformować, że w Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego mamy aż trzech certyfikowanych Trenerów Myślenia Krytycznego! (Elżbieta Babicz, Grażyna Dawidowicz oraz Julita Majewska).

Już dziś zapraszamy dyrektorów do systemowego wsparcia dla szkół (4-letni projekt wdrożenia myślenia krytycznego z certyfikacją szkoły). Dlaczego program trwa aż 4 lata? Zmiany możliwe są tylko wtedy, gdy zmienią się nasze nawyki oraz schematy myślowe (a to wymaga czasu), a warunki do zmiany będą bezpieczne dla wszystkich!

Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało opinię w sprawie realizacji przez nauczycieli awansu zawodowego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Zmiana sposobu realizacji zadań jednostek systemu oświaty w okresie czasowego ograniczenia ich funkcjonowania nie ma wpływu na długość odbywanych przez nauczycieli staży na kolejny stopień awansu zawodowego.

Aby zapoznać się całym dokumentem, kliknij: Awans zawodowy nauczycieli - opinia MEN

Zapraszamy na bezpłatne webinarium dotyczące pracy z dziećmi z doświadczeniem migracji.

Adresaci: nauczyciele przedszkoli miasta Białegostoku.

Spotkanie ma na celu otwarcie dialogu na temat potrzeb i wspierania dzieci z doświadczeniem migracji, uczęszczających do przedszkola poprzez włączenie do narracji różnych perspektyw, dostarczenie podstawowej wiedzy, postawienie pytań, wymianę doświadczeń.

Zapisy i szczegółowe informacje: https://ipo.modm.bialystok.pl/

Szanowni nauczyciele, informujemy, że zaplanowane na maj stacjonarne szkolenia z awansu zawodowego nauczyciela zostaną zastąpione indywidualnymi konsultacjami z doradcami. Istnieje możliwość odbycia konsultacji telefonicznie lub umówienia się na spotkanie w siedzibie MODM.

Zainteresowane osoby prosimy o bezpośredni kontakt e-mailowy z doradcami:

Barbara Kędzia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Elżbieta Babicz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Celina Borowska: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urszula Zagan: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szanowni nauczyciele, odpowiadając na zgłoszone potrzeby informujemy, iż istnieje możliwość konsultacji indywidualnych po uprzednim (bezpośrednim) kontakcie z doradcami metodycznymi:

Maria Bartnicka - język polski (szkoły ponadpodstawowe)

tel: 603878055 ; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Grażyna Dawidowicz - język polski (szkoły ponadpodstawowe)

tel: 693260966

Elżbieta Babicz – język polski (szkoły podstawowe)

tel: 698035173; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Barbara Kędzia – wychowanie przedszkolne

tel. 609 520 585; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Anna Gawryluk - kształcenie specjalne i pomoc psychologiczno - pedagogiczna dla uczniów i rodziców

tel 662153791; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Julita Majewska – profilaktyka I wychowanie

tel. 503115436; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urszula Zagan – religia katolicka

tel. 504 211 305; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Drodzy nauczyciele oraz rodzice – przygotowaliśmy dla was zbiór dodatkowych, przydatnych stron, które pomogą w nauce oraz kreatywnym spędzeniu czas z dziećmi podczas akcji #zostanwdomu. Zapraszamy do zapoznania się!

Przedszkolaki:

Zapraszamy do zapoznania się z pakietem TIK przygotowanym przez MODM w Białymstoku podczas realizacji projektu „Wykorzystanie TIK we wspieraniu doskonalenia metodycznego nauczycieli” programu Erasmus+, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Mobilność edukacyjna. Pakiet zawiera opisy wybranych narzędzi online mogących pomóc nauczycielom w nauczaniu zdalnym. - PAKIET TIK - 

Zapraszamy nauczycieli przedszkoli do udziału w sieci współpracy i samokształcenia „Wczesnego wspomagania rozwoju”. Praca odbywać się będzie zdalnie na Platformie E-learnigowej MODM.

Startujemy 30 marca 2020 r. do 26 maja 2020r. Praca w sieci będzie składała się z 5 modułów obejmujących zagadnienia gotowości szkolnej, wnioski wynikające z całorocznej obserwacji dziecka, opinii o dziecku na potrzeby diagnozy, pomocy psychologiczno - pedagogicznej i organizacji kształcenia specjalnego, organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w przedszkolu.

Sieć prowadzić będą doradcy metodyczni Anna Gawryluk i Barbara Kędzia.

Zapisy poprzez Platformę E-learnigową MODM: https://emodm.modm.bialystok.pl/

W związku z obecną sytuacją w szkołach wydawnictwo Meridian zdecydowało się wesprzeć edukację domową i zdalną w całej Polsce. W najbliższych tygodniach E-learning to najlepszy sposób na naukę. Udostępnione zostały nauczycielom oraz uczniom wszystkie zasoby multimedialne - bezpłatnie do końca roku szkolnego.

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu i naukę, w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" Centrum Rozwoju Lokalnego przygotowało serię materiałów dydaktycznych do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci. W każdą środę i każdy piątek na stronie internetowej www.crl.org.pl będą ukazywać się materiały do pobrania całkowicie za darmo. Zamieszczane lekcje będą obejmować tematykę zdrowego bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, promocji sportu, ekologii czy historii.

Działając na podstawie „Rekomendacji Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych” z dnia 27 lutego 2020r. oraz wytycznych Wojewody Podlaskiego z dnia 10 marca informujemy, że IX Konkurs Piosenki Angielskiej Sing a Song zostaje odwołany.

W sobotę 29.02.2020 r. odbyło się szkolnie dla nauczycieli „W obronie marzeń - warsztat prezentujący niesamowite efekty pracy z marzeniami wśród dzieci i młodzieży”, który poprowadziła pani Agnieszka Lilya Fałat. Na spotkaniu nauczyciele dowiedzieli się, jak wielka jest siła marzeń oraz mieli okazję wejrzeć w głąb siebie, poznać swoje pragnienia. Dowiedzieli się również, jak odważnie sięgać po to, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz prowadzącej za wspaniale spędzoną sobotę!

Ważnym zadaniem edukacji przedszkolnej jest przygotowanie dzieci 6 - letnich do podjęcia nauki w szkole. Nauczycielki z zaangażowaniem uczestniczyły w warsztatach pt. "Jak rozwijać sprawność grafomotoryczną przedszkolaków?" Na zajęciach poznały wiele zabaw i ćwiczeń przygotowujących do nauki pisania.

W środę 15.01.2020 we współpracy z Departamentem Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku przeprowadziliśmy szkolenie dla dyrektorów placówek – „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej - aspekty prawne w pracy dyrektora przedszkola/szkoły”.

Zapisy na szkolenia, materiały i zaświadczenia oraz potwierdzenia udziału w szkoleniach

centrum 400

Wrzesień 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Początek strony