Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego

akredytacja 160Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego Białostockiego Centrum Edukacji jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. Od  1 września 2023 wchodzimy w skład Białostockiego Centrum Edukacji.

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

p.o. dyrektor Białostockiego Centrum Edukacji
Maria Jolanta Ambrożej

Aktualności

21 listopada 2023 r. w Białostockim Centrum Edukacji odbyła się I Miejska Konferencja EduPerspektywy pod hasłem Rozwijamy Edukację razem z programem  Erasmus+. Organizatorami konferencji była Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku oraz Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku Białostockiego Centrum Edukacji.  

Emilia Mieczkowska - Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku i Marzena Głębocka - Nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 (Szkoła Podstawowa Nr 38 w Białymstoku), przeprowadziły pełne praktycznych wskazówek szkolenie pt. "Ćwiczenia i zabawy grafomotoryczne wspierające rozwój dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym". Uczestnicy zapoznali się z ćwiczeniami i  pomocami wspierającymi rozwój motoryki dużej i małej. Podnieśli  świadomość dotyczącą  koordynacji wzrokowo-ruchowej, stabilizacji mięśni ręki i obręczy barkowej, a także zwiększenie zdolności manipulacyjnych dłoni.  Ślicznie dziękujemy za ogrom bardzo  cennej i praktycznej wiedzy! Będziemy ją pielęgnować!

apteczka

 W pierwszej połowie listopada odbyło się długo wyczekiwane szkolenie „Krótko, ale z miłością - jak pracować, rozmawiać o emocjach i ustalać reguły z przedszkolakiem”. Poprowadziła je Anna Babik - Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego PS nr 58 Integracyjnego im. J. Wilkowskiego w Białymstoku. Na spotkaniu poruszyła sprawy niby proste a jednak trudne. Zachowanie wychowanków może być wynikiem najróżniejszych powodów, ale nigdy nie jest to powód , że dziecko jest złe „bo... złe”. Złe dzieci nie istnieją. Istnieją natomiast dzieci niewysłuchane, samotne, pełne emocji, zmęczone, głodne, znudzone, zaniedbane. Dziękujemy pani Ani za podzielenie się z uczestnikami swoją cenną wiedzą oraz doświadczeniem!

Zapraszamy do zapisów na spotkanie Sieci współpracy nauczycieli szkół ponadpodstawowych „Budowanie i integracja zespołu kasowego”.

Spotkanie odbędzie się w formie on-line na platformie ZOOM.

Jak uczynić swoją klasę miejscem, gdzie współpraca kwitnie, komunikacja jest płynna, a każdy uczestnik czuje się ważny? Czy możliwe jest stworzenie inspirującego środowiska klasowego, w którym każdy uczeń czuje się doceniony i gotów do wspólnego osiągania sukcesów. Każde dziecko wnosi do grupy klasowej inne zasoby – własne doświadczenia, pasje, zainteresowania, wartości i zasady, którymi kieruje się w swoim życiu oraz mnóstwo spraw, których codziennie doświadcza. Pracę wychowawczą z klasą warto zacząć od integracji zespołu. Integracja zespołu to nie jednorazowe działanie, a proces. 

Program szkolenia:

1. Rola wychowawcy w budowaniu zespołu klasowego.

2. Budowanie zespołu klasowego jako proces.

3. Wartości uczniów i wartości grupy.

4. Komunikacja w grupie.

5. Konflikty.

6. Dyskryminacja i wykluczenie z grupy.

7. Budowanie empatii.

8. Współpraca.

Zapisy: https://ipo.modm.edu.pl/

zippi

Serdecznie zapraszamy do zapisów na szkolenie z programu profilaktycznego „Iskra Odporności”, które w grudniu w MODM BCE poprowadzi Elżbieta Babicz.

Iskra Odporności to międzynarodowy program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego przeznaczony dla uczniów w wieku 11-15 lat. Ma on na celu wspieranie odporności rozumianej jako umiejętność kontrolowania sposobu reagowania na trudne wydarzenia oraz radzenia sobie z wyzwaniami i przeciwnościami.

Proces I-S-K-R-A to technika kwestionowania nieprzydatnych, nawykowych sposobów myślenia. Poprzez analizę reakcji na trudną sytuację wg schematu: Incydent – Spostrzeżenia – Konsekwencje – Reakcja – Adaptacja (stąd akronim ISKRA) uczymy się, jak postrzeganie i interpretacja sytuacji może zmieniać nasze samopoczucie, zachowanie, samoocenę oraz to, co w efekcie myślimy o sobie i o świecie. Wykorzystanie modelu ISKRA w praktyce prowadzi do rozwijania umiejętności pozytywnej adaptacji, uczenia się nowych, bardziej pomocnych sposobów interpretowania trudnej sytuacji oraz lepszego radzenia sobie z trudnościami. Jedną z ważniejszych umiejętności, które ćwiczymy w programie ISKRA Odporności jest umiejętność rozpoznawania i kwestionowania nawykowych, stereotypowych sposobów.

(Program jest w trakcie zdobywania rekomendacji)

Terminy spotkań:
08.12.2023 godz.16:00-20:00 (piątek)
09.12.2023 godz.8:00-15:00 (sobota)

8 listopada 2023 r. odbyła się IX edycja Miejskiej Konferencji „Zrozumieć i pomóc – Jak rozpoznać potrzeby i możliwości uczniów?”. Organizatorami konferencji były: Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego Białostockiego Centrum Edukacji, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 2 w Białymstoku oraz Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku.

Tegoroczne spotkanie rozpoczął wykład „Poznaj swoją półkulę. Mózg – jego potrzeby i możliwości”, po którym uczestnicy konferencji  wzięli udział w sześciu sesjach warsztatowych. Składamy podziękowania Pani Monice Zalewskiej-Szczygieł za bardzo ciekawy wykład na temat potrzeb i możliwości naszego mózgu. Wyrażamy również ogromną wdzięczność wszystkim Trenerom prowadzącym warsztaty wzbogacające kompetencje nauczycieli w zakresie zrozumienia i poszukiwania sposobów zaspokajania potrzeb każdego dziecka/ucznia – Pani Marcie Babik-Królikowskiej, Pani dr Katarzynie Szostak-Król, Pani Monice Zaleskiej-Szczygieł, Paniom Barbarze Jocz i Annie Gawryluk, Panu Wojciechowi Depczyńskiemu oraz Panu Bartoszowi Gawryluk. Szczególnie serdecznie dziękujemy Dyrekcji i pracownikom Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku za gościnność i serdeczną atmosferę. Dziękujemy również uczestnikom za tak licznie przybycie i zapraszamy na kolejną edycję w przyszłym roku.

Pod koniec października odbyło się szkolenie "Jesienno - zimowe wybryki Pani Muzyki" - zabawy muzyczne, rytmiczne , instrumentalne i taneczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”. Uczestnicy poznali piosenki i zabawy z użyciem instrumentów Orffa, bumbumrurek, dzwonków na tubach oraz gestodźwięków, a także układy taneczne do muzyki klasycznej i rozrywkowej. Dziękujemy prowadzącej Urszuli Właźniak za dawkę konkretnej, praktycznej wiedzy i jak zawsze rewelacyjną atmosferę na szkoleniu!

25 października  Urszula Sulikowska - Nauczycielka Przedszkola Samorządowego nr 78 w Białymstoku poprowadziła warsztaty „Bazgrołki malucha to też sztuka”. Bazgrołek w roli głównej stał się bohaterem na początku innowacji prowadzonej przez cały rok szkolny w grupie 3-latków, a następnie kreatywnego szkolenia Nauczycieli Edukacji Przedszkolnej. To był bardzo cenny czas, który zainspirował uczestników szkolenia do wydobycia z maluchów potencjału plastycznego.

16 października doradca metodyczny plastyki Elżbieta Baruch i doradca metodyczny wychowania przedszkolnego Barbara Szutkiewicz przeprowadziły szkolenie  dotyczące „Metodyki zajęć plastycznych w przedszkolu – przedszkolaki młodsze 3 i 4 latki”.

Techniki plastyczne czyli "całokształt środków i czynności związanych z twórczością plastyczną” oraz wiedza o nich decydują o prawidłowym przebiegu zajęć z dziećmi w przedszkolu i ich dobrych rezultatach. Każda technika plastyczna posiada specyficzne właściwości i wymaga od dziecka odpowiednich umiejętności i sprawności oraz określonego sposobu postępowania zarówno nauczyciela jak i dziecka". Urozmaicony dobór technik plastycznych przyczynia się do pełniejszego rozwoju twórczości dziecka, zależnie od możliwości, jakie każda z nich nasuwa. Stosowanie różnorodnych technik plastycznych w pracy z dziećmi przedszkolnymi wpływa na wzrost zainteresowania się sztuką, pobudza do działania i wyzwala ekspresję.

W ostatni weekend (21-22.10) Wirginia Wrzesińska z Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne SENS przeprowadziła w MODM BCE kurs nadający uprawnienia Certyfikowanego Trenera Umiejętności Społecznych (TUS). Kurs zakończył się uzyskaniem certyfikatu Trenera Umiejętności Społecznych i Życiowych i przygotował uczestników m.in. do:

  • tworzenia programów zajęć indywidualnych oraz grupowych z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych,
  • prowadzenia Treningów Umiejętności Społecznych w formie indywidualnej oraz grupowej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, w tym: z zaburzeniami oraz niepełnosprawnościami.

Dziękujemy pani Wirginii za przeprowadzenie kolejnego świetnego (pod każdym względem) kursu! 

Pomoc Ukrainie

Zapisy na szkolenia, materiały i zaświadczenia oraz potwierdzenia udziału w szkoleniach

Platforma e-learningowa MODM

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego przy MODM w Białymstoku

Grudzień 2023
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

MODM na Facebook'u