Sieci współpracy i samokształcenia, to międzyszkolne zespoły nauczycieli współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia, przedmiotu lub problemu.

Celem funkcjonowania sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami, propozycjami a przede wszystkim doświadczeniami. Członkowie sieci korzystają z własnych doświadczeń, ale mogą również sięgać po pomoc zewnętrznych ekspertów. Pracują pod kierunkiem koordynatora sieci współpracy i samokształcenia.

Cele sieci współpracy i samokształcenia:

 • wymiana doświadczeń między uczestnikami - w oparciu o konkretne wyzwania zawodowe i problemy z jakimi borykają się nauczyciele
 • analiza dobrych praktyk stosowanych lub spotykanych przez uczestników sieci
 • pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów
 • poszerzanie kompetencji uczestników
 • tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w sieci
 • nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami
 • akcentowanie różnorodności podejść i doświadczeń uczestników

Funkcję koordynatorów sieci będą pełnić doradcy metodyczni i konsultanci MODM.

Zadania koordynatora sieci:

 • planowanie działań sieci i nadzór nad realizacją przyjętych celów przygotowanie
 • organizacja i prowadzenie spotkań
 • zapraszanie metodyków, ekspertów z określonych dziedzin – w ramach realizacji zaplanowanych działań
 • zamieszczanie na platformie E-learningowej MODM materiałów samokształceniowych i innych zasobów edukacyjnych łączących się z tematyką sieci
 • promocja działań sieci.

W II semestrze roku szkolnego 2022/2023 uruchamiamy następujące Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli:

W ramach funkcjonowania sieci będą się odbywały spotkania bezpośrednie oraz uczestnicy danej sieci uzyskają dostęp do materiałów na platformie e-learningowej MODM. Uczestnictwo w sieci jest bezpłatne.

Grudzień 2023
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31