Warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez MODM, zasady płatności

 • Oferta szkoleń realizowanych przez MODM Białystok obejmuje zarówno krótsze jak też i dłuższe formy doskonalenia. Do krótszych zaliczamy zajęcia warsztatowe o czasie trwania do 4 godzin dydaktycznych, lekcje otwarte, konsultacje indywidualne. Dłuższe formy to warsztaty powyżej
  4 godzin oraz kursy doskonalące.

 • MODM Białystok realizuje zarówno szkolenia bezpłatne jak też i płatne.

 • W przypadku form dłuższych informacja na temat ceny i kryteriów płatności podana jest w opisie szkolenia.

 •  W przypadku szkoleń płatnych dla wszystkich - opłatę wnoszą wszyscy uczestnicy szkolenia.

 •  Zapisy na szkolenia odbywają się poprzez Internetową Platformę Obsługi dostępną pod adresem http://ipo.modm.bialystok.pl.

 • MODM Białystok przyjmuje opłaty WYŁĄCZNIE w formie przelewu na rachunek bankowy: Nr rachunku: 79 1240 2890 1111 0010 3571 3231  z dopiskiem w postaci nazwy szkolenia, oraz imienia i nazwiska uczestnika (uczestników).

 • Opłatę za szkolenie należy uiścić przed jego rozpoczęciem. Za datę opłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto MODM.

 • MODM BIAŁYSTOK informuje, że w przypadku szkoleń płatnych ewentualny zwrot dokonanej wpłaty za szkolenie jest możliwy tylko w przypadku wcześniejszego zgłoszenia rezygnacji:

  - W przypadku szkoleń jednodniowych - najpóźniej jeden dzień przed terminem szkolenia
  - W przypadku szkoleń trwających więcej niż jeden dzień -  najpóźniej trzy dni przed datą pierwszej części szkolenia.

 • Ewentualne zwroty opłat dokonywane są na podstawie pisemnej lub e-mailowej prośby zawierającej imię, nazwisko i adres uczestnika, nazwę szkolenia, kwoty do zwrotu oraz numeru rachunku bankowego na jaki ma zwrot być dokonany. MODM dokonuje zwrotów wyłącznie poprzez przelewy bankowe.

Maj 2024
P W Ś C Pt S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2