Zeszyty metodyczne to cykliczne publikacje
zawierające artykuły, konspekty i inne materiały opracowane przez doradców metodycznych i konsultantów
Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku.

Każdy zeszt dostępny jest do pobrania w wersji pdf.

 

3/2020

zeszyt 3 2020

- pobierz (pdf) - 

Zawartość:

 • Pakiet propozycji metodycznych.
  Lektury wybrane:
  W. Szekspir, J. U. Niemcewicz,
  G. Orwell, D. Masłowska.

  dr Grażyna Dawidowicz

2/2020

zeszyt 2 2020

- pobierz (pdf) - 

Zawartość:

 • Główne zadania oraz podstawy konstruowania szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego - Julita Bożena Majewska

 • Edukacja Globalna w szkole (Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło?) - Elżbieta Babicz

 • Katechizm dla dzieci i młodzieży ks. Stanisława Piotrowskiego - Ks. Czesław Walentowicz

 • Zabawa jako aktywność dziecka - Julita Bożena Majewska

 

1/2020

 zeszyt 1 2020

- pobierz (pdf) - 

Zawartość:

 • Historia automatyzacji bibliotek w Polsce - Joanna Ciesielska

 • Web 2.0 wkracza do biblioteki, czyli marzenia do spełnienia… - Joanna Ciesielska

2/2019

zeszyt 2 2019

- pobierz (pdf) - 

Zawartość:

 • Aktywizacja uczniów w procesie kształcenia - Lucyna Brajer

 • Logika w fizyce czyli o ustaleniach Komisji Nazewnictwa Fizycznego PTF w sprawie niektórych pojęć i symboli wielkości fizycznych - Małgorzata Olędzka

 • Scenariusz lekcji Wychowania do życia w rodzinie lub godziny wychowawczej w szkole podstawowej i ponadpodstawowej - Beata Żukowska

 • Samoocena pracy nauczyciela - Lucyna Brajer

 • Inteligencje wielorakie - jak je rozwijać w domu i w szkole? Porady nie tylko dla nauczycieli. - Celina Borowska

 • SCENARIUSZ DNIA AKTYWNOŚCI W KLASIE II Szkoły podstawowej - Małgorzata Lech

 • Wychowanie – racje czy relacje - Urszula Zagan

 • Pięć umysłów przyszłości wg H. Gardnera - Celina Borowska

 • „DZIECI MAJĄ GŁOS” - Joanna Żarniewska

 • Kontrakt w pracy nauczyciela – potrzeba czy konieczność? - Celina Borowska

1/2019

zeszyt 1 2019

- pobierz (pdf) - 

Zawartość:

 • Kilka refleksji o edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej - Małgorzata Lech

 • Dzieci z trudnościami w koncentracji uwagi - Barbara Jocz

 • Nauczyciel wobec wizji not-school. Jak sprostać oczekiwaniom uczniów? - Lucyna Brajer

 • Uczenie się fizyki przez odkrywanie - Joanna Ciesielska

 • E – katecheza - Ks. Czesław Walentowicz

 • KONSPEKT LEKCJI „Wychowania o życia w rodzinie” lub godziny wychowawczej - Beata Żukowska

 • Propozycje wychowawcze - Ks. Czesław Walentowicz

 • Toki zajęć taekwon-do dla dzieci w przedszkolu - Wojciech Zdanuczyk

 • Porusz zmysły czyli MatOrigami - Barbara Pfutzner, Teresa A. Cetera

6/2011

zeszyt 6 2011

- pobierz (pdf) - 

Zawartość:

 • Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych Kamila Przychodzień

 • Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego 2012. Ewa Prokopowicz
 • Myśl filozoficzna Fryderyka Nietzchego o muzyce . Kto pragnie szczęście i spokój zbierać w życiu, ten niechaj zawsze kulturze wyższej schodzi z drogii. F. Nietzsche Anna Stankiewicz
 • Nauka – klucz do sukcesu Teresa Alicja Cetera

 • Multimedia w edukacji Joanna Ciesielska

 • Propozycja testu z chemii dla uczniów do szkół gimnazjalnych Izabela Popławska

 • Propozycja konkursu pt. „Woda jest życiem” Helena Sieredzińska - Mundel

 • Odwzorowanie na modelu rzutni punktów przebicia prostych w różnych położeniach Lucyna Brajer

 • Istota, rodzaje i metody kalkulacji. Ludmiła Alina Smyk

 • Dekalog – drogowskazy życia człowieka. Urszula Zagan

 • Katecheza w nowej podstawie programowej Ks. Czesław Walentowicz

 • Kiedy i jak pedagogizować rodziców? - Elżbieta Babicz, Barbara Jocz

 

5/2011

zeszyt 5 2011

- pobierz (pdf) - 

Zawartość:

 • „Radzę sobie coraz lepiej” -propozycja programu dla uczniów kl. I szkoły podstawowej mających trudności adaptacyjne. Część I.  Celina Borowska
 • Zanim nowa podstawa programowa będzie obowiązującym dokumentem w liceum… Maria Bartnicka
 • „English Teaching” Jako upowszechnianie języka angielskiego w małych miejscowościach. Ewa Prokopowicz
 • Polskie tańce narodowe w stylizowanej muzyce artystycznej. Anna Stankiewicz
 • Dlaczego e-Twinning? Teresa Alicja Cetera
 • Dokąd zmierzasz Fizyko? Joanna Ciesielska
 • Projekt jako atrakcyjna metoda w nauczaniu chemii. Izabela Popławska
 • Zmiany ludności Polski w perspektywie roku 2035. Irena Sieredzińska - Mudel
 • „Informacja zwrotna jako element wspierający proces nauczania i uczenia się w szkole ponadgimnazjalnej” Lucyna Brajer
 • Planowanie - istota, rodzaje, zasady Ludmiła Alina Smyk
 • Co to jest religia ? Urszula Zagan
 • Jak występować przed kamerą i mikrofonem? Ks. Czesław Walentowicz
 • Wychowanie i profilaktyka poprzez kontakt uczniów z filmem - edukacja filmowa i filmoterapia Elżbieta Babicz
 • Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – planowanie i organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w świetle nowych regulacji prawnych
  Anna Gawryluk

 

4/2010

zeszyt 4 2010

- pobierz (pdf) - 

Zawartość:

 • Przedszkole Samorządowe jako miejsce pracy - Iwonna Zaborowska
 • Dlaczego warto uczyć języków obcych od najmłodszych lat? - Małgorzata Lech
 • Dlaczego dzieci należy uczyć w sposób polisensoryczny? - Celina Borowska
 • Jak wybrać najlepszy podręcznik do języka polskiego? - Kamilla Przychodzień
 • O indywidualnym programie nauczania z języka polskiego - Maria Bartnicka
 • Nie dajmy się oszukać - Beata Bojarczyk, Agnieszka Brzozowska
 • Programy nauczania przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu w kontekście Przygotowania Zawodowego Dorosłych - Lucyna Brajer
 • 20 lat katechezy w szkole i co dalej? - Ks. Czesław Walentowicz
 • Konspekt lekcji: Godność ludzkiego ciała - Ks. Czesław Walentowicz
 • Internet w nauczaniu Kościoła - Ks. Czesław Walentowicz
 • Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w mojej klasie - „Uczeń z wadą słuchu” - Anna Gawryluk, Anna Szwarc

 

3/2010

zeszyt 3 2010

- pobierz (pdf) - 

Zawartość:

 • Dlaczego warto inwestować w edukację przedszkolną? - Iwonna Zaborowska, Barbara Kędzia
 • Biblioterapia jako forma wspierania rozwoju emocjonalno - społecznego dziecka - Celina Borowska, Małgorzata Lech
 • Obowiązki polonisty według nowej podstawy programowej - Kamilla Przychodzień
 • Propozycja metodyczna: egzamin wyrównujący różnice programowe - Maria Bartnicka
 • Metoda projektu w dydaktyce historii i wiedzy o społeczeństwie - Jan Dworakowski
 • Luknij przez łindoł, czy kar na stricie stoi o zapożyczeniach z języka angielskiego w języku potocznym - część I - Ewa Prokopowicz
 • Scenariusz lekcji matematyki w kl. II LO - Beata Bojarczyk
 • Projekt edukacyjny w gimnazjum „Cztery pory roku w Parku Zwierzynieckim” - Katarzyna Oniszczuk, Sylwia Rynkiewicz, Urszula Rogalewska; pod kier. Heleny Sieredzińskiej-Mudel
 • Pytania kluczowe na lekcjach przedmiotów zawodowych - Lucyna Brajer
 • Ponowoczesność, czy pomieszanie dobrego i złego? - Ks. Czesław Walentowicz
 • Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w mojej klasie - Anna Gawryluk, Anna Szwarc

2/2010

zeszyt 2 2010

- pobierz (pdf) - 

Zawartość:

 • Funkcjonowanie systemu awansu zawodowego nauczycieli w świetle raportu Najwyższej Izby Kontroli. - Iwonna Zaborowska
 • Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze w przedszkolu - Barbara Kędzia
 • Zespoły samokształceniowe – potrzeba czy konieczność? - Małgorzata Lech, Celina Borowska.
 • Jak pracować z lekturą na lekcjach języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej? – na przykładzie Cierpień młodego Wertera J. W. Goethego. - Maria Bartnicka
 • Ks. dr Stanisław Hałko (1884 – 1943) – twórca polskiej szkoły średniej w Białymstoku - Jan Dworakowski
 • Metoda projektu na lekcji wiedzy o kulturze - Ewa Onoszko
 • Nie zmienisz ludzi ale możesz zmienić siebie… czyli radość doskonalenia - Teresa A. Cetera
 • Popsuty porządek w jednostkach miar! - Teresa A. Cetera
 • Propozycje zadań na szkolny konkurs chemiczny dla szkół gimnazjalnych - Izabela Popławska
 • Dlaczego geografia regionalna? Koncepcja geografii regionalnej w gimnazjum. - Helena Sieredzińska - Mudel
 • Program zajęć fakultatywnych Taekwon-do dla przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum. - Wojciech Zdanuczyk
 • Analiza rynku szkolnictwa zawodowego w Białymstoku i powiecie białostockim - Lucyna Brajer
 • Wpływ inteligencji emocjonalnej na gotowość dziecka do rozpoczęcia nauki -Justyna Soja - Sularz
 • Którędy do przyjaźni? - Beata Izabela Żukowska
 • Rozmyślania nad barszczem ukraińskim… czyli jak się ma ocenianie kształtujące do oceniania sumującego? - Joanna Ciesielska
 • Funkcje rodziny w ujęciu współczesnej pedagogiki - Mirosława Pietkiewicz
 • Kreatywny nauczyciel – katecheta - Ks. Czesław Walentowicz
 • Być z młodzieżą – zasad kilka - Urszula Zagan
 • Profilaktyka i rehabilitacja głosu. - Anna Hasiewicz
 • Kształcenie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych – wczoraj, dziś i jutro - Maria Jolanta Baluk, Anna Gawryluk
 • „Postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych: stare problemy, nowe wątpliwości” - Anna Gawryluk

 

 

1/2010

zeszyt 1 2010

- pobierz (pdf) - 

Zawartość:

 • O wychowaniu w nowej Podstawie Programowej - Małgorzata Lech
 • Szkoła – złota klatka czy okno na świat? Jak pomóc dzieciom z trudnościami adaptacyjnymi? - Celina Borowska, Magdalena Mickiewicz
 • „Piątkowe spotkania zabawek” – sposoby wykorzystania domowych zabawek do realizacji zadań edukacyjnych przedszkola. - Barbara Kędzia
 • O dialogu nauczyciela ze zdolnym uczniem….. ( kilka refleksji polonistki ) - Maria Bartnicka
 • Autorytety współczesnej młodzieży - Katarzyna Fliszkiewicz
 • W 90-lecie odbudowy polskiego szkolnictwa w Białymstoku - Jan Dworakowski
 • Zmiany w podstawie programowej muzyki obowiązujące  od września 2009 w gimnazjum - Ewa Onoszko
 • Podstawa programowa z geografii a programy własne nauczycieli. - Helena Sieredzińska Mudel
 • Rola eksperymentu w nauczaniu chemii - Izabela Popławska
 • Wirtualne uzależnienie - Ks. Czesław Walentowicz
 • Rozwijanie potencjału doradców zawodowych – możliwości i formy doskonalenia metod i warsztatu pracy doradcy - Lucyna Brajer
 • Wychowanie religijne dzieci i młodzieży - Mirosława Pietkiewicz
 • O potrzebie ciszy - Urszula Zagan
 • Znaczenie inteligencji emocjonalnej w wychowaniu dzieci w wieku przedszkolnym  - Justyna Soja Sularz
 • Konspekt lekcji dla uczniów szkoły podstawowej. Temat: Którędy do przyjaźni? - Beata Izabela Żukowska
 • Dlaczego biały niedźwiedź ma czarny nos… czyli o pytaniach kluczowych Joanna Ciesielska
 • Emisja i zaburzenia głosu u dzieci. - Anna Hasiewicz
 • „Nauczyciel – animator kultury” - Iwonna Zaborowska, Katarzyna Szmurło

 

 

 

Maj 2024
P W Ś C Pt S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2