Tematy rad pedagogicznych na I półrocze roku szkolnego 2023-2024

W bieżącym roku szkolnym Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego Białostockiego Centrum Edukacji

proponuje Państwu szkolenia Rad Pedagogicznych realizowanych w macierzystych placówkach.

 1. Aktywizujące metody nauczania oraz aktywne wykorzystanie TIK w pracy dydaktycznej. – prowadząca Aneta Wilczewska
 2. Awans zawodowy nauczyciela w świetle nowych przepisów. – prowadząca Aneta Wilczewska
 3. Awans zawodowy nauczyciela wychowania przedszkolnego - nowa ścieżka po 1 września 2022r. - prowadząca Agnieszka Bąbczyńska, Barbara Szutkiewicz
 4. Awans zawodowy nauczyciela wychowania przedszkolnego - stara ścieżka przed 1 września 2022r.- prowadząca Agnieszka Bąbczyńska, Barbara Szutkiewicz
 5. Awans zawodowy nauczyciela wychowania przedszkolnego - opiekun stażu/ mentor - rola, zadania, obowiązki. - prowadząca Agnieszka Bąbczyńska, Barbara Szutkiewicz
 6. Budowanie dobrej relacji nauczyciel-rodzic. prowadząca Celina Borowska
 7. Budowanie dobrych relacji z samym sobą, uczniami i innymi. prowadząca Urszula Zagan
 8. Budowanie współpracy w zespole klasowym. – Barbara Osipczuk
 9. Co zamiast stopni? – ocenianie zgodne z prawem. Warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego. prowadząca Barbara Osipczuk
 10. Czy da się zrozumieć nastolatka ?- neurobiologiczny klucz do porozumienia. – prowadząca  Katarzyna Nurkowska
 11. Dobrostan nauczyciela i ucznia- o sposobach zarządzania stresem i zachowaniu motywacji w ujęciu pozytywnej edukacji. prowadząca Justyna Madeja
 12. Edukacja włączająca - organizacja kształcenia uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. – prowadząca Anna Gawryluk
 13. Efektywna współpraca z rodzicami w szkole, w tym z rodzicami uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. prowadząca Anna Gawryluk
 14. Fonoholizm – zagrożenie uzależnieniem od telefonu. prowadząca Emilia Elżbieta Łapińska
 15. Genially – narzędzie do atrakcyjnego przekazu treści oraz pracy zespołowej (zajęcia warsztatowe w sali komputerowej). prowadzący Jerzy Okrasiński
 16. Indywidualizacja i dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. prowadząca Anna Gawryluk
 17. Integracja pracowników kluczem do sukcesu placówki. prowadząca Emilia Elżbieta Łapińska
 18. Jak czytać opinię/orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej i wykorzystać zalecenia w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? prowadząca Anna Gawryluk
 19. Jak nauczyć zapamiętywania? prowadząca Monika Zaleska - Szczygieł
 20. Jak się uczyć ? – techniki pomocne w przyswajaniu wiedzy. prowadząca Katarzyna Nurkowska
 21. Jak wykorzystać potencjał mózgu w procesie nauczania- uczenia się? prowadząca Monika Zaleska - Szczygieł
 22. Każdy uczeń jest inny- czyli, jak wspierać uczniów o różnych stylach uczenia się? prowadząca Justyna Madeja
 23. Kodowanie dla najmłodszych – ScratchJr prostym narzędziem wspomagającym nauczanie myślenia komputacyjnego (zajęcia warsztatowe w sali komputerowej dla nauczycieli przedszkoli i klas 1-3). prowadzący Jerzy Okrasiński
 24. Komunikacja niewerbalna w zawodzie nauczyciela. prowadząca Katarzyna Szczęsnowicz
 25. Kreatywność nauczyciela i ucznia – jak ją rozwijać? (szkoły podstawowe) prowadząca Małgorzata Lech
 26. Królowa nauk w przedszkolu - zabawy i  gry matematyczne. – Agnieszka Bąbczyńska
 27. Metoda konstruktywnej konfrontacji jednym ze sposobów na prowokacyjne zachowania uczniów. prowadząca Celina Borowska
 28. Narzędzia i zasoby cyfrowe do tworzenia interaktywnych pomocy i materiałów dydaktycznych. prowadzący Mariusz Truszkowski
 29. Nauka dla przyszłości – jak rozwijać kompetencje kluczowe w przedszkolu. prowadząca Agnieszka Bąbczyńska
 30. O empatii - języku porozumienia. prowadząca Urszula Zagan
 31. Obserwacja 3, 4, 5 - latka oraz diagnoza 6 - latka w przedszkolu – zadanie nauczycieli - poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych wychowanków oraz dokumentowanie tych spostrzeżeń. prowadząca Agnieszka Bąbczyńska, Barbara Szutkiewicz
 32. Odkrywamy na nowo podstawę programową wychowania przedszkolnego - jako fundamentalny dokument w planowaniu pracy nauczyciela. prowadząca Agnieszka Bąbczyńska, Barbara Szutkiewicz
 33. Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w przedszkolu. prowadząca Anna Gawryluk
 34. Pokolenie Z- jak zrozumieć jego potrzeby i jak na nie odpowiedzieć? prowadząca Grażyna Dawidowicz
 35. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w praktyce szkolnej. prowadząca Anna Gawryluk
 36. Pozytywna dyscyplina – wprowadzenie. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny. prowadząca Barbara Osipczuk
 37. Praca z uczniem w spektrum autyzmu. prowadząca Barbara Osipczuk
 38. Praca zespołowa nauczycieli (szkoły podstawowe). prowadząca Małgorzata Lech
 39. Proces diagnostyczno-rozwojowy. Diagnoza sytuacji w placówce i planowanie działań rozwojowych. prowadząca Barbara Osipczuk
 40. Projektowanie uniwersalne jako sposób na tworzenie warunków do edukacji włączającej. prowadząca Anna Gawryluk
 41. Skuteczna komunikacja w pracy nauczyciela. prowadząca Katarzyna Szczęsnowicz
 42. Sway – narzędzie na platformie Office365 do wykonywania szybkich prezentacji oraz prezentowania wyników pracy zespołowej online (zajęcia warsztatowe w sali komputerowej). prowadzący Jerzy Okrasiński
 43. Szkolna ocena funkcjonalna jako podstawa projektowania działań edukacyjnych dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami psychofizycznymi i edukacyjnymi. prowadząca Anna Gawryluk
 44. Sztuczna inteligencja w edukacji. - prowadząca Aneta Wilczewska
 45. Uczeń z autyzmem/Zespołem Aspergera w szkole/przedszkolu ogólnodostępnym. prowadząca Anna Gawryluk
 46. Umowy i ustalenia klasowe. prowadząca Barbara Osipczuk
 47. W jaki sposób zachęcić dzieci do tworzenia. prowadząca Elżbieta Baruch
 48. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia i Indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. prowadząca Anna Gawryluk
 49. Wykorzystanie platform edukacyjnych w pracy nauczyciela (na przykładzie platformy Google Dysk). – prowadząca  Mariusz Truszkowski
 50. Wykorzystanie platformy Moodle na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych. prowadząca Joanna Ciesielska
 51. Wykorzystanie zasobów Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych. prowadząca Joanna Ciesielska
 52. Zapanuj nad gniewem - możliwe? prowadząca Urszula Zagan
 53. Znaczenie edukacji plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym. Propozycje tematyki i technik plastycznych. prowadząca Elżbieta Baruch
 54. Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela przedszkola.- prowadząca Agnieszka Bąbczyńska, Barbara Szutkiewicz
 55. Królowa nauk w przedszkolu- KLOCKI NUMICON I KLOCKI NEMI.- prowadząca Agnieszka Bąbczyńska, Barbara Szutkiewicz
 56. Zagrożenia oraz konsekwencje rozwojowe i zdrowotne u dzieci i młodzieży oglądającej pornografię.- prowadząca Julita Woronowicz
 57. Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży-etapy drogi do samobójstwa, depresje młodzieńcze, sygnały zagrożenia, mity na temat samobójstw - prowadząca Julita Woronowicz
 58. „Stop przemocy domowej”-Rola nauczyciela w rozpoznawaniu i reagowaniu na przemoc domową wobec dziecka. Procedura „Niebieskie Karty” i jej znaczenie dla postępowania wobec przemocy domowej.- prowadząca Julita Woronowicz
 59. „GADKI, czyli proste rozmowy na te trudne tematy” -w jaki sposób krok po kroku wprowadzać z dziećmi zasady pomagające w identyfikowaniu zagrożeń, utrwalaniu w świadomości dziecka pojęć: zły dotyk, zła tajemnica oraz we właściwym reagowaniu w sytuacjach naruszających granice bezpieczeństwa i cielesności.- prowadząca Julita Woronowicz
 60. „Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży-Podstawy teoretyczne, zasady powoływania i działalności Szkolnych Zespołów Interwencji Kryzysowej ”- prowadząca Julita Woronowicz
 61. Współczesne narkotyki i środki zastępcze-rozpoznawanie zachowań narkotykowych i dopalaczowych.- prowadząca Julita Woronowicz

 

Warunki organizacyjne i koszty ustalane są indywidualnie, zgodnie z preferencjami zainteresowanych.

Zgłoszenia przyjmujemy e-mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lipiec 2024
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4