Zapisy na kursy - przez Internetową Platformę Obsługi

Nazwa Małe kroki, duże zmiany. W kierunku samodzielnego uczenia się.
Rodzaj formy doskonalenia: Warsztaty
Adresaci: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Kierownik szkolenia M. Lech
Liczba godzin: 5
Cena: 50zł
Nazwa W drodze do logicznego myślenia.
Rodzaj formy doskonalenia: Warsztaty
Adresaci: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Kierownik szkolenia M. Lech
Liczba godzin: 5
Cena: 50zł
Nazwa RUROWA PETARDA - warsztaty dla nauczycieli z wykorzystania Bum Bum Rurek
Rodzaj formy doskonalenia: warsztaty: maj
Adresaci: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedszkola, świetlicy
Kierownik szkolenia C. Borowska
Liczba godzin: 6
Cena: 150zł
Nazwa Wiosenne i letnie igraszki z muzyką.
Rodzaj formy doskonalenia: kurs doskonalący: marzec, kwiecień
Adresaci: Nauczyciele przedszkola, edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy
Kierownik szkolenia C. Borowska
Liczba godzin: 10
Cena: 90 zł
Nazwa Ocenianie kształtujące na lekcjach j. polskiego – ważne aspekty praktyczne.
Rodzaj formy doskonalenia: Kurs doskonalący
Adresaci: Poloniści wszystkich typów szkół
Kierownik szkolenia Maria Bartnicka
Liczba godzin: 15
Cena: 60 zł.
Nazwa Praca z utworem poetyckim na lekcjach j. polskiego w różnych typach szkół.
Rodzaj formy doskonalenia: Kurs doskonalący
Adresaci: Poloniści wszystkich typów szkół
Kierownik szkolenia Maria Bartnicka
Liczba godzin: 15
Cena: 60 zł.
Nazwa Lider oświaty na trudne czasy - „EMO-FIT – zadbaj o swoje emocje i odporność psychiczną” U liderów samoświadomość emocjonalna jest potężnym narzędziem budowania zarówno własnej odporności psychicznej, jak i relacji z podwładnymi. Warsztat EMO-FIT uczy rozpoznawania swoich emocji, adekwatnego reagowania i samokontroli emocjonalnej. Zachęca uczestników do zadbania o swoje emocje, świadomego zarządzania emocjami i „trenowania” tej umiejętności, aby jak najlepiej dawać sobie radę w nowych, nieprzewidywalnych i szczególnie wymagających czasach. Program: Wpływ emocji na naszą skuteczność Nawiązywanie kontaktu z emocjami Mapa emocji w ciele, czyli mózgowy rzep i teflon Wpływ tłumionych emocji na zachowania, Narzędziownik - praktyczne techniki samoregulacji emocjonalnej. Warsztat poprowadzi certyfikowany trener - specjalista z zakresu zarządzania, rozwoju osobistego i interpersonalnego. Termin: kwiecień 2021
Rodzaj formy doskonalenia: warsztat
Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy, zainteresowani nauczyciele
Kierownik szkolenia Robert Winnicki
Liczba godzin: 4
Cena: 220 zł
Nazwa Lider oświaty na trudne czasy – „Shackleton way” – przewodzenie w trudnych momentach i zmieniających się uwarunkowaniach” Warsztat ten oparty jest na studium przypadku dramatycznej wyprawy Ernesta Shackletona na Antarktydę, który stał się wręcz harvardzkim case’em zarządzania ludźmi i dbałości o ich motywację i morale w szczególnie trudnej i wymagającej sytuacji. W czasie warsztatu skupimy się zwłaszcza na tematach budowania dojrzałej motywacji oraz zarządzania emocjami i energią zespołu. Przez cały warsztat każdy z uczestników będzie zbierał praktyczne wnioski do pracy ze swoim zespołem. Warsztat poprowadzi certyfikowany trener - specjalista z zakresu zarządzania, rozwoju osobistego i interpersonalnego.
Rodzaj formy doskonalenia: warsztat
Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy, liderzy zespołów przedmiotowych, zainteresowani nauczyciele
Kierownik szkolenia Robert Winnicki
Liczba godzin: 8
Cena: 350 zł
Nazwa „Praca w grupach w nauczaniu zdalnym” Na całym świecie trwają intensywne badania nad tym, co wpływa na jakość nauczania zdalnego (dotąd bowiem badaliśmy głównie sytuacje hybrydowe). Już widać, że zapewnienie uczniom możliwie licznych interakcji w grupach, pozwala poprawić ich samopoczucie, zwiększyć zaangażowanie i wytrwałość. Jak w naszej klasie on-line skorzystać z tych szans?
Rodzaj formy doskonalenia: Szkolenie w formie on-line
Adresaci: Zainteresowani nauczyciele
Kierownik szkolenia Robert Winnicki
Liczba godzin: 6
Cena: 60 zł
Nazwa „Spotkania z Leonem” - Profesjonalne szkolenie 20-godzinne wraz z licencyjnymi, gotowymi materiałami do pracy z dziećmi: Cykl zajęć psychoedukacyjnych ( wg autorskiego programu SI) przeznaczony dla dzieci w wieku 5- 9 lat. Program zawiera 10 ilustrowanych scenariuszy zajęć, stanowiących cykl. Każdy z nich przewidziany jest do poprowadzenia podczas jednego spotkania z dziećmi, mniej więcej co 1-2 tygodnie. Uczestnicy otrzymują je w formie elektronicznej. Tematyka zajęć: osoba dorosła i jej rola w sytuacji agresji - sposoby interweniowania w sytuacji agresji, charakterystyka ról dzieci w sytuacji agresji, sposoby postępowania z uczestnikami agresywnych konfliktów. Praktyczne poznanie i ćwiczenie scenariuszy zajęć, praktyczne umiejętności rozwiązywania sytuacji trudnych w pracy z grupą. Termin szkolenia po zebraniu się grupy.
Rodzaj formy doskonalenia: Warsztat
Adresaci: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy oraz inne osoby pracujące z dziećmi 5-9 lat.
Kierownik szkolenia Julita Majewska
Liczba godzin: 20 (termin wraz z godzinami podany będzie na platformie IPO).
Cena: 250 zł
Nazwa „Jeśli coś nie działa – nie rób tego więcej. Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR) – wprowadzenie.” Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach doskonale sprawdza się w pracy z dziećmi i młodzieżą jak również osobami dorosłymi. Dzięki poznaniu założeń TSR oraz przećwiczeniu bazowych techniki i metod, uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętność posługiwania się komunikacją ukierunkowaną na budowanie rozwiązań przy wykorzystywaniu potencjału i możliwości ucznia. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie: - założeń Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, - zasad komunikacji opartej na poszukiwaniu rozwiązań, - poznanie i doświadczenie działania technik i pytań twórczych służących pozytywnej zmianie, - stosowania Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w pracy z uczniem w różnego typu relacjach. Kurs nie jest kursem nadającym tytuł terapeuty TSR. Termin szkolenia po zebraniu się grupy.
Rodzaj formy doskonalenia: Warsztat
Adresaci: Wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy szkolni, psychologowie szkolni.
Kierownik szkolenia Julita Majewska
Liczba godzin: 20 (termin wraz z godzinami podany będzie na platformie IPO).
Cena: 160 zł
Nazwa „Mindfulness od podstaw”- kształtowanie odporności na stres poprzez praktykę mindfulness. Szkolenie jest propozycją dla nauczycieli, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje zawodowej osobiste związane z budowaniem odporności psychicznej, redukcją stresu i inteligencją emocjonalną. Program szkoleniowy łączy aspekty teoretyczne i praktyczne związane z zastosowaniem treningu uważności (ang. mindfulness) w tworzeniu indywidualnych umiejętności redukowania codziennego stresu, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz nawiązywania relacji opartych na empatii. Część teoretyczna szkolenia obejmuje zagadnienia takie jak neurobiologiczna podstawa mindfulness, wpływ stresu na mechanizmy poznawcze człowieka, inteligencja emocjonalna i uważna komunikacja. Część praktyczna szkolenia bazuje na metodzie Mind-fulness Based Stress Reduction (MBSR) stworzonej przez prof. Jona Kabat-Zinna i jego zespół w Centre for Mindfulness in Medicine, HealthCare and Society przy University of Massachusetts Medical School. Opiera się na rozwijaniu uważności- wrodzonej umiejętności człowieka do bycia świadomym siebie i otoczenia w bieżącej chwili. Uczestnicy szkolenia pod kierunkiem certyfikowanego nauczyciela metody MBSR wezmą udział w treningu mindfulness. Otrzymają materiały szkoleniowe oraz instrukcje ćwiczeń potrzebne do samodzielnej praktyki mindfulness. Będą mieli także okazję, dzięki własnemu doświadczeniu z praktyki, uzyskać wiedzę na temat tego jak wykorzystywać swoje doświadczenie w pracy dydaktycznej z dziećmi i młodzieżą. Program szkolenia: Moduł 1. Co to jest mindfulness/uważność? Teoretyczne podstawy mindfulness, historia nurtu w kontekście pracy z dziećmi i młodzieżą. Neurobiologiczne podstawy mindfulness. Rozpoczęcie treningu mindfulness- skanowanie ciała. Moduł 2. Ciało jako podstawa praktyki mindfulness. Stres i jego wpływ na ciało i umysł człowieka. Sesja uważnego ruchu i uważnej obserwacji Moduł 3. Jak radzić sobie z trudnymi myślami i emocjami? Wpływ myśli i emocji na reakcję stresową. Sesja uważnej obserwacji myśli i emocji. Praca z kartami uczuć i potrzeb. Moduł 4. Jak wykorzystać nabyte umiejętności w pracy z dziećmi i młodzieżą? Uważna komunikacja, metody pracy z dziećmi- zabawy i interwencje sprzyjające regulacji emocjonalnej, rozwiązywanie konfliktów z wykorzystaniem gry coachingowej „Strefa Porozumienia”.
Rodzaj formy doskonalenia: Warsztat
Adresaci: Wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy szkolni, psychologowie szkolni.
Kierownik szkolenia Julita Majewska
Liczba godzin: 20 godzin (4 spotkania). Termin wraz z godzinami podany będzie na platformie IPO.
Cena: 390 zł
Nazwa Inteligencja Emocjonalna - cykl warsztatów pozwalający lepiej korzystać z siły emocji Świadomość emocji ma siłę oceanu - osoba świadoma emocjonalnie wie, że emocje mogą mieć wiele barw i rożne natężenie. Wie również, że umiejętne korzystanie z siły jaką niosą za sobą emocje (nawet te trudne w doświadczaniu) pozwala na obieranie właściwego kursu w życiu tak aby nie osiąść na mieliźnie. Emocje, takie jak strach, smutek, radość i złość – czyli neurochemiczny system, który rozwiną się w tok ewolucji, ma za zadanie pomagać nam w nawigacji po oceanie życia. Celem warsztatu jest budowanie świadomości i sprawczości w zakresie: - właściwej percepcji, oceny i wyrażania emocji, - rozumienia i akceptacji wszystkich emocji, - dostępu do uczuć, zdolność ich generowania w momentach, gdy mogą wspomóc myślenie, - regulowania emocji tak, by wspomagały rozwój emocjonalny i intelektualny. Ten warsztat jest dla Ciebie, jeśli chcesz: - lepiej korzystać z siły emocji w pracy zawodowej i życiu osobistym, - lepiej sobie radzić z silnymi emocjami, - nauczyć się odczytywać i reagować na silne emocje innych, - świadomie przeżywać własne emocje, - spojrzeć rozwojowo na możliwości które niesie za sobą przeżywanie emocji. Termin szkolenia po zebraniu się grupy.
Rodzaj formy doskonalenia: Warsztat
Adresaci: Wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy szkolni, psycholodzy szkolni, pracownicy poradni.
Kierownik szkolenia Julita Majewska
Liczba godzin: 15-godzinne (5 spotkań x 3 godz.) Termin wraz z godzinami podany będzie na platformie IPO
Cena: 290 zł
Nazwa Rozluźnij się - Trening Radzenia sobie ze Stresem i uwalniania napięcia z ciała oraz umysłu poprzez ćwiczenia wprowadzające spokój i odprężenie - cykl warsztatów Stres jest reakcją organizmu na sytuacje, które określane są jako trudne czy zagrażając, zaś konsekwencje danej sytuacje postrzegane są jako niezwykle ważne dla jego dalszej pomyślności. W obecnych czasach stresu doświadcza prawie każdy, jego negatywne skutki znane są z niekorzystnego wpływu na zdrowie psychiczne i fizyczne. Aby umieć efektywnie sobie z nim radzić nie wystarczy jedynie znajomość jego źródeł i mechanizmów. Kluczowy jest systematyczny trening uwalniania napięcia z ciała i umysłu poprzez ćwiczenia wprowadzające spokój i odprężenie. Celem warsztatu jest budowanie świadomości i sprawczości w zakresie: - właściwej percepcji i oceny przeżywanego napięcia spowodowanego stresem, - rozumienia reakcji własnego organizmu na stres, - korzystania z technik redukowania stresu i napięcia w ciele i umyśle na co dzień. Ten warsztat jest dla Ciebie, jeśli chcesz: - poczuć rozluźnienie w ciele i umyśle, - częściej doświadczać uczucia odprężenia i spokoju, - szybciej osiągać równowagę psychiczną po stresujących sytuacjach, - odpoczywać w świadomy sposób, regenerujący siły witalne. Termin szkolenia po zebraniu się grupy.
Rodzaj formy doskonalenia: Warsztat
Adresaci: Wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy szkolni, psycholodzy szkolni, pracownicy poradni.
Kierownik szkolenia Julita Majewska
Liczba godzin: 15-godzinne (5 spotkań x 3 godz.) Termin wraz z godzinami podany będzie na platformie IPO
Cena: 290 zł
Nazwa Pozytywna Dyscyplina (PD) w szkole i przedszkolu. Pozytywna Dyscyplina to metoda wywodząca się z psychologii pozytywnej psychologa i edukatora Alfreda Adlera. Jest to metoda niezwykle skuteczna, oparta na wzajemnej miłości i szacunku rodziców lub nauczycieli i dzieci. Daje odpowiedzi na pytania: - Co mam robić, gdy nie mogę się dogadać z dzieckiem? - Jak mam mówić, żeby dziecko mnie słyszało i słuchało? - Jak stworzyć warunki do współpracy z dziećmi? - Jak wspierać i motywować? -Jak wyznaczać granice, egzekwować umowy i dzielić się z dziećmi obowiązkami i odpowiedzialnością? - Jak wzmacniać jego zaufanie do siebie samego? - Co konkretnie robić, aby bycie nauczycielem było łatwiejsze? Pozytywna Dyscyplina pomaga nauczycielom: - zbudować współpracę z dziećmi, która pomaga utrzymać dyscyplinę - przestać krzyczeć i powtarzać bezustannie te same prośby - uczyć dzieci życiowych kompetencji takich jak samodyscyplina, samodzielność, proaktywność, zaangażowanie i pracowitość, które pomogą zarówno w codziennej pracy z klasą, jak i w przyszłości - oferuje kompleksowy, długofalowy program rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych. Termin szkolenia po zebraniu się grupy.
Rodzaj formy doskonalenia: warsztat
Adresaci: Wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy szkolni, psychologowie szkolni.
Kierownik szkolenia Julita Majewska
Liczba godzin: 2 dni – 12 godzin 9:00 – 15:00
Cena: 420 zł
Nazwa „Myślenie krytyczne w pracy nauczyciela - wizja edukacji oparta na 4K: krytyczne myślnie, kooperacja, komunikacja, kreatywność” Czy zależy Ci na systematycznym wzbudzaniu ciekawości i zainteresowania ucznia codziennymi zajęciami? Czy chcesz wykorzystywać narzędzia, dzięki którym uczniowie więcej widzą, więcej rozumieją, więcej zapamiętują? Czy pragniesz szybciej i efektywniej zrealizować podstawę programową i widzieć myślenie swoich uczniów? Czy ważne jest dla Ciebie zbudowanie nowych relacji opartych na szacunku i partnerstwie w szkole? JEŻELI TAK, TO TA OFERTA JEST DLA CIEBIE! Wbrew pierwszemu skojarzeniu myślenie krytyczne NIE JEST umiejętnością krytykowania i narzekania, ale zestawem umiejętności i postaw: - analizowanie, tworzenie hipotez, ocenianie - kwestionowanie oczywistości i własnych założeń - przetwarzanie informacji - myślenie o myśleniu - rozpoznawanie emocji i potrzeb swoich oraz innych osób - tworzenie logicznych powiązań - odróżnianie faktów od opinii - myślenie o konsekwencjach - sprawdzanie faktów - rozwiązywanie problemów Rozwój tej kompetencji powinien być główny zadaniem dzisiejszej szkoły, systemu edukacji. Jeśli celem edukacji jest przygotowanie ucznia do świadomego i odpowiedzialnego życia w dorosłym świecie to „absolwent myślący krytycznie” powinien być głównym celem każdej placówki szkolnej.
Rodzaj formy doskonalenia: warsztat
Adresaci: Zainteresowani nauczyciele
Kierownik szkolenia Julita Majewska
Liczba godzin: 5
Cena: 90 zł
Nazwa „Szkolny system przeciwdziałania przemocy rówieśniczej” Dwudniowy warsztat poświęcony jest szkolnemu dręczeniu. Celem warsztatu jest dostarczenie wiedzy i zachęcenie do podjęcia działań przeciwko szkolnej przemocy. Zapobieganie i redukcja zjawiska dręczenia to ważne, ale i bardzo trudne zadanie. Leży w zasięgu każdej szkoły, która zdecyduje się podjąć działania. Warsztat oparty jest na Praktycznym przewodniku pt. ”Szkolny system przeciwdziałania przemocy rówieśniczej” autorstwa Jimiego Larsona i Andrzeja Kołodziejczyka. Zajęcia wspomagane są specjalnymi filmami szkoleniowymi. Uczestnicy otrzymują podręcznik. Szkolenie poprowadzi autor warsztatu - Andrzej Kołodziejczyk Termin szkolenia po zebraniu się grupy.
Rodzaj formy doskonalenia: warsztat
Adresaci: dla nauczycieli, psychologów, pedagogów i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.
Kierownik szkolenia Katarzyna Rudnicka, Julita Majewska
Liczba godzin: 20 godzin
Cena: 420 zł (za 2 dni + podręcznik)
Nazwa „Trening Asertywności dla nauczycieli” Na Treningu Asertywności dowiesz się jak asertywnie: wyznaczać granice i szanować terytorium innych odmawiać bez poczucia winy wyrażać swoje emocje, myśli i oczekiwania przyjmować informacje od innych reagować na krytykę i pochwały wyrażać prośby i radzić sobie z lękiem przed odmową. Zakres tematyczny: 1 spotkanie – Asertywność. – kluczowe zasady asertywności. – rozpoznawanie i rozróżnianie 3 stylów zachowań (asertywnego, agresywnego, uległego) oraz zrozumienie mechanizmów psychologicznych leżących u ich podłoża w komunikacji z uczniem i rodzicem. – korzyści i konsekwencje emocjonalno- społeczne stosowania każdego ze stylów zachowania. – świadome dobieranie sposób postępowania adekwatnie do sytuacji w relacjach z uczniami i rodzicami. – ocena własnych umiejętności komunikacyjnych w zakresie asertywności (kwestionariusz trzy style zachowania). 2 spotkanie – Asertywny nauczyciel. – Własne terytorium psychologiczne i jego granice w relacji z uczniami i rodzicami. – Moje asertywne prawa w realiach szkolnych. – Wspierający monolog wewnętrzny (ograniczanie negatywnych i wzmacnianie przychylnych myśli na własny temat). – Konstruowanie zdań pro –asertywnych. 3 spotkanie – Asertywne wyrażanie siebie. – Otwarte wyrażanie uczuć i myśli bez ranienia innych. – Asertywne wyrażanie próśb i oczekiwań. – Asertywne wyrażanie krytyki i pochwał. – Sposoby na wewnętrzne blokady asertywności (lęk przed oceną i odmową). 4 spotkanie – Asertywna obrona i ochrona własnych praw i granic psychologicznych. – Asertywna obrona swoich praw bez poczucia winy. – Zasady konstruowania asertywnej odmowy. – Strategie pomocne przy odmawianiu. – Asertywne reagowanie w sytuacji krytyki i pochwał.
Rodzaj formy doskonalenia: warsztat
Adresaci: dla nauczycieli, psychologów, pedagogów, wychowawców i terapeutów
Kierownik szkolenia Julita Majewska
Liczba godzin: 12 godzin 4 spotkania x 3 godz. dydaktyczne
Cena: 250 zł za cały kurs
Nazwa Komunikacja alternatywna i wspomagająca w pracy z dziećmi z zaburzeniami w komunikowaniu się
Rodzaj formy doskonalenia: Warsztat
Adresaci: pedagodzy, terapeuci, i psycholodzy oraz wszyscy pracujący z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami w komunikowaniu się
Kierownik szkolenia Anna Gawryluk
Liczba godzin: 8
Cena: 120zł
Nazwa Pierwsza pomoc emocjonalna w kryzysach psychicznych uczniów - Data 24.02.2021r.
Rodzaj formy doskonalenia: Szkolenie on-line
Adresaci: Pedagodzy szkolni, wszyscy zainteresowani pomocą uczniom w sytuacji pandemii, izolacji i nauki zdalnej.
Kierownik szkolenia Anna Gawryluk
Liczba godzin:

3

Cena: 80 zł

 

KURSY PŁATNE DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI

Nazwa Przygotowanie dzieci w przedszkolu do późniejszej edukacji matematycznej Termin i miejsce kursu: 6.03.2021r. godz.9:00-15:00 Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku ul. Antoniuk Fabryczny 1 15-762 Białystok Tematyka kursu: 1. Co należy rozumieć przez „matematykę” w przedszkolu i najczęściej popełniane błędy w tym zakresie. 2. Zabawy rozwijające intuicje matematyczne w kontekście realizacji podstawy programowej w przedszkolu. 3. Organizacja pracy umożliwiającej indywidualizację pracy dziecka i z dzieckiem. 4. Pomoce dydaktyczne: gotowe oraz wykonane przez nauczyciela. Zapisy poprzez Internetową Platformę Obsługi. Wpłaty należy dokonać do 3.03.2021r. na konto MODM: 79 1240 2890 1111 0010 3571 3231 z dopiskiem: „zabawy matematyczne 6.03.” .
Rodzaj formy doskonalenia: Kurs doskonalący
Adresaci: Zasinteresowani nauczyciele przedszkoli
Kierownik szkolenia MODM
Liczba godzin: 6
Cena: 60zł
Nazwa Dokumentowanie pracy nauczyciela przedszkola w świetle przepisów oświatowych Termin i miejsce kursu: 11.03.2021r. godz.13:00-18:00 Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku ul. Antoniuk Fabryczny 1 15-762 Białystok Tematyka kursu: 1. Przegląd aktów prawnych regulujących prowadzenie przez nauczycielkę przedszkola dokumentacji pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej. 2. Dziennik zajęć wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych i wszystkie jego aspekty. 3. Sposoby dokumentowania obserwacji dzieci. 4. Praktyczne wskazówki dokumentowania diagnozy przedszkolnej 6-latka, informacja dla rodziców o dojrzałości szkolnej dzieci. 5. Inna dokumentacja prowadzonej pracy z dziećmi oraz rodzicami- wskazówki metodyczne. Kurs 6-godzinny Koszt od osoby: 60 zł Wpłaty należy dokonać do 8.03.2021r. na konto MODM: 79 1240 2890 1111 0010 3571 3231 z dopiskiem: „dokumentowanie 11.03.” Zapisy poprzez Internetową Platformę Obsługi.
Rodzaj formy doskonalenia: Kurs doskonalący
Adresaci: Zasinteresowani nauczyciele przedszkoli
Kierownik szkolenia MODM
Liczba godzin: 6
Cena: 60zł
Nazwa Końcowy etap ścieżki awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego. Termin i miejsce szkolenia: 4.05.2021r. 16:00-19:00 Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 1, 15-762 Białystok Tematyka: 1. Procedura awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego, wymagana dokumentacja 2. Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego 3. Prezentacja przed komisją kwalifikacyjną 4. Przebieg komisji kwalifikacyjnej Koszt od osoby: 40 zł Wpłaty należy dokonać do 28.04.2021r. na konto MODM: 79 1240 2890 1111 0010 3571 3231 z dopiskiem: „n. kontraktowy 4.05.” Zapisy poprzez Internetową Platformę Obsługi.
Rodzaj formy doskonalenia: warsztat
Adresaci: Zainteresowani nauczyciele kontraktowi wychowania przedszkolnego
Kierownik szkolenia MODM
Liczba godzin: 3
Cena: 40
Nazwa Końcowy etap ścieżki awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Termin i miejsce szkolenia: 5.05.2021r. 16:00-19:00 Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku ul. Antoniuk Fabryczny 1 15-762 Białystok Tematyka : 1. Procedura awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego, wymagana dokumentacja 2. Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego 3. Prezentacja przed komisją egzaminacyjną 4. Przebieg komisji egzaminacyjnej Koszt od osoby: 40 zł Wpłaty należy dokonać do 28.04.2021r. na konto MODM: 79 1240 2890 1111 0010 3571 3231 z dopiskiem: „n.mianowany 5.05.” Zapisy poprzez Internetową Platformę Obsługi.
Rodzaj formy doskonalenia: warsztat
Adresaci: Zainteresowani nauczyciele kontraktowi wychowania przedszkolnego
Kierownik szkolenia MODM
Liczba godzin: 3
Cena: 40
Nazwa Końcowy etap ścieżki awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego. Termin i miejsce szkolenia: 6.05.2021r. 16:00-19:00 Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku ul. Antoniuk Fabryczny 1 15-762 Białystok Tematyka: 1. Procedura awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego, wymagana dokumentacja 2. Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego 3. Prezentacja przed komisją kwalifikacyjną 4. Przebieg komisji kwalifikacyjnej Koszt od osoby: 40 zł Wpłaty należy dokonać do 28.04.2021r. na konto MODM: 79 1240 2890 1111 0010 3571 3231 z dopiskiem: „n.dyplomowany 6.05.” Zapisy poprzez Internetową Platformę Obsługi.
Rodzaj formy doskonalenia: szkolenie
Adresaci: Zainteresowani nauczyciele mianowani wychowania przedszkolnego
Kierownik szkolenia MODM
Liczba godzin: 3
Cena: 40
Lipiec 2021
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1