Zapisy na kursy - przez Internetową Platformę Obsługi https://ipo.modm.bialystok.pl

Nazwa „Jesienne igraszki z muzyką” – zabawy muzyczne, rytmiczne, taneczne i instrumentalne o tematyce jesiennej, patriotycznej i ludowej. Gr. I
Rodzaj formy doskonalenia: Warsztaty
Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Kierownik szkolenia Agnieszka Bąbczyńska
Liczba godzin: 10
Cena: 90 zł
Nazwa „Jesienne igraszki z muzyką” – zabawy muzyczne, rytmiczne, taneczne i instrumentalne o tematyce jesiennej, patriotycznej i ludowej. Gr. II
Rodzaj formy doskonalenia: Warsztaty
Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Kierownik szkolenia Anna Danielczuk
Liczba godzin: 10
Cena: 90 zł
Nazwa „Zimowe i karnawałowe igraszki z muzyką” – zabawy muzyczne, rytmiczne, taneczne i instrumentalne o tematyce zimowej i karnawałowej. Gr. I
Rodzaj formy doskonalenia: Warsztaty
Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Kierownik szkolenia Agnieszka Bąbczyńska
Liczba godzin: 10
Cena: 90 zł
Nazwa „Zimowe i karnawałowe igraszki z muzyką” – zabawy muzyczne, rytmiczne, taneczne i instrumentalne o tematyce zimowej i karnawałowej. Gr. II
Rodzaj formy doskonalenia: Warsztaty
Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Kierownik szkolenia Anna Danielczuk
Liczba godzin: 10
Cena: 90 zł
Nazwa W drodze do logicznego myślenia.
Rodzaj formy doskonalenia: Warsztaty
Adresaci: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Kierownik szkolenia M. Lech
Liczba godzin: 5
Cena: 50zł
Nazwa Małe kroki, duże zmiany. W kierunku samodzielnego uczenia się.
Rodzaj formy doskonalenia: Warsztaty
Adresaci: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Kierownik szkolenia M. Lech
Liczba godzin: 5
Cena: 50zł
Nazwa Ocenianie kształtujące na lekcjach j. polskiego – ważne aspekty praktyczne.
Rodzaj formy doskonalenia: Kurs doskonalący
Adresaci: Poloniści wszystkich typów szkół
Kierownik szkolenia Maria Bartnicka
Liczba godzin: 15
Cena: 60 zł.
Nazwa RUROWA PETARDA. Zastosowanie Bum Bum Rurek w pracy z dziećmi i młodzieżą.
Rodzaj formy doskonalenia: Warsztaty
Adresaci: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedszkola, świetlicy, muzyki.
Kierownik szkolenia Celina Borowska
Liczba godzin: 6
Cena: 150zł
Nazwa Poprawa sprawności fizycznej dzieci po pandemii z wykorzystaniem innowacyjnego programu ćwiczeń rotacyjnych .
Rodzaj formy doskonalenia: Kurs doskonalący
Adresaci: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedszkola, świetlicy, wychowania fizycznego.
Kierownik szkolenia Celina Borowska
Liczba godzin: 10
Cena: 100zł
Nazwa Ocenianie kształtujące na lekcjach j. polskiego – ważne aspekty praktyczne.
Rodzaj formy doskonalenia: Kurs doskonalący
Adresaci: Poloniści wszystkich typów szkół
Kierownik szkolenia Maria Bartnicka
Liczba godzin: 15
Cena: 60 zł.
Nazwa Praca z utworem poetyckim na lekcjach j. polskiego w różnych typach szkół.
Rodzaj formy doskonalenia: Kurs doskonalący
Adresaci: Poloniści wszystkich typów szkół
Kierownik szkolenia Maria Bartnicka
Liczba godzin: 15
Cena: 60 zł.
Nazwa Pozytywna Dyscyplina w szkole i przedszkolu. Termin: 06 – 07 listopada 2021
Rodzaj formy doskonalenia: Warsztaty
Adresaci: Nauczyciele szkolni i przedszkolni, pedagodzy i psychologowie szkolni
Kierownik
szkolenia
Barbara Osipczuk
Liczba godzin: 12
Cena: 420zł
Nazwa Przyjaciele Zippiego
Rodzaj formy doskonalenia: Kurs dający uprawnienia do realizacji międzynarodowego, rekomendowanego programu profilaktyki uniwersalnej, promującego zdrowie psychiczne dzieci, do realizacji w szkołach i przedszkolach z dziećmi w wieku 5-8 lat. W cenie szkolenia jest pakiet materiałów. Więcej informacji na stronie https://szkolenia.pozytywnaedukacja.pl/
Adresaci: nauczyciele przedszkola oraz klas I-III szkół podstawowych, pedagodzy i psychologowie
Kierownik szkolenia Elżbieta Babicz
Liczba godzin: 12
Cena: 500zł
Nazwa Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej
Rodzaj formy doskonalenia: Kurs dający uprawnienia do realizacji rekomendowanego programu profilaktyki uniwersalnej z dziećmi i młodzieżą w wieku 8-13lat. W cenie szkolenia jest pakiet materiałów. Więcej informacji na stronie https://szkolenia.pozytywnaedukacja.pl/
Adresaci: wychowawcy ze szkół podstawowych, pedagodzy i psychologowie
Kierownik szkolenia Elżbieta Babicz
Liczba godzin: 14
Cena: 500zł
Nazwa Strażnicy Uśmiechu
Rodzaj formy doskonalenia: Kurs dający uprawnienia do realizacji programu profilaktyki uniwersalnej z dziećmi i młodzieżą w wieku lat 5-15 oparty o metodę NVC (porozumienie bez przemocy). W cenie szkolenia jest podręcznik ze scenariuszami. Więcej informacji na stronie https://szkolenia.pozytywnaedukacja.pl/
Adresaci: wychowawcy ze szkół podstawowych, pedagodzy i psychologowie
Kierownik
szkolenia
Elżbieta Babicz
Liczba godzin: 14
Cena: 350zł
Nazwa Słowa są Oknami lub Ścianami
Rodzaj formy doskonalenia: Kurs dający uprawnienia do realizacji programu profilaktyki uniwersalnej z młodzieżą od 14-15 roku życia, oparty o metodę NVC (Porozumienie bez Przemocy Marshalla Rosenberga). W cenie szkolenia jest podręcznik ze scenariuszami.
Adresaci: wychowawcy klas VIII, wychowawcy ze szkół ponadpodstawowych, pedagodzy i psychologowie
Kierownik
szkolenia
Elżbieta Babicz
Liczba godzin: 18
Cena: 400zł
Nazwa Tutoring Szkolny
Rodzaj formy doskonalenia: Kurs dający uprawnienia tutora I stopnia, rozwijający kompetencje wychowawcze nauczycieli, przygotowujący do towarzyszenia uczniowie w odkrywaniu własnych zasobów i realizacji swoich celów. Więcej informacji na stronie https://www.tutoringszkolny.pl/
Adresaci: Wychowawcy ze wszystkich poziomów edukacji oraz zainteresowani nauczyciele
Kierownik
szkolenia
Elżbieta Babicz
Liczba godzin: 64
Cena: 950zł
Nazwa „Spotkania z Leonem” - Profesjonalne szkolenie 20-godzinne wraz z licencyjnymi, gotowymi materiałami do pracy z dziećmi: Cykl zajęć psychoedukacyjnych ( wg autorskiego programu SI) przeznaczony dla dzieci w wieku 5- 9 lat. Program zawiera 10 ilustrowanych scenariuszy zajęć, stanowiących cykl. Każdy z nich przewidziany jest do poprowadzenia podczas jednego spotkania z dziećmi, mniej więcej co 1-2 tygodnie. Uczestnicy otrzymują je w formie elektronicznej. Tematyka zajęć: osoba dorosła i jej rola w sytuacji agresji - sposoby interweniowania w sytuacji agresji, charakterystyka ról dzieci w sytuacji agresji, sposoby postępowania z uczestnikami agresywnych konfliktów. Praktyczne poznanie i ćwiczenie scenariuszy zajęć, praktyczne umiejętności rozwiązywania sytuacji trudnych w pracy z grupą. Termin szkolenia po zebraniu się grupy.
Rodzaj formy doskonalenia: Warsztat
Adresaci: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy oraz inne osoby pracujące z dziećmi 5-9 lat.
Kierownik
szkolenia
Julita Majewska
Liczba godzin: 20 (termin wraz z godzinami podany będzie na platformie IPO).
Cena: 270 zł
Nazwa „Kurs nadający uprawnienia Certyfikowanego Trenera Umiejętności Społecznych (TUS) – efektywne kształtowanie kluczowych umiejętności psychospołecznych oraz życiowych” Termin szkolenia: 16.10.2021 (sobota) - godz. 8:30-17:00 17.10.2021 (niedziela) - godz. 8:30-15:00 Kurs kończy się uzyskaniem certyfikatu Trenera Umiejętności Społecznych i Życiowych i przygotowuje do: - tworzenia programów zajęć indywidualnych oraz grupowych z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych - prowadzenia Treningów Umiejętności Społecznych w formie indywidualnej oraz grupowej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, w tym: z zaburzeniami oraz niepełnosprawnościami Każdy uczestnik otrzymuje: - materiały szkoleniowe - certyfikat - zaświadczenie o ukończeniu szkolenia - algorytmy zachowań (do wykorzystania podczas prowadzenia zajęć TUS) - scenariusze scenek modelowych (do wykorzystania podczas prowadzenia zajęć TUS) - konspekty zajęć (do wykorzystania podczas prowadzenia zajęć TUS) - filmy ze scenkami modelowymi (do wykorzystania podczas prowadzenia zajęć TUS) - plany pracy (do wykorzystania podczas prowadzenia zajęć TUS) Kurs odbywa się w systemie blended learning: - Część teoretyczna w liczbie 10 godzin dydaktycznych odbywa się w formie distance learning. Przed częścią praktyczną uczestnik otrzymuje pocztą mailową komplet materiałów szkoleniowych do zapoznania się. Treść przekazanych materiałów jest bazą teoretyczną dla części warsztatowej. - Część praktyczna w liczbie 20 godzin dydaktycznych odbywa się w formie warsztatów i treningów stacjonarnych, zakończonych egzaminem teoretycznym i praktycznym oraz certyfikacją.
Rodzaj formy doskonalenia: Warsztat
Adresaci: pedagodzy, psycholodzy , terapeuci, nauczyciele
Kierownik
szkolenia
Julita Majewska
Liczba godzin: 30 (10 godzin – część teoretyczna, 20 godzin – część praktyczna)
Cena: 750 zł
Nazwa „Nauka umiejętności przydatnych w pracy z młodym człowiekiem. Praca z oporem, agresją. Jak zmotywować i zachęcić do współpracy.” Zakres tematyczny szkolenia: Dojrzewanie to burzliwy okres zarówno dla dzieci jak i towarzyszących im dorosłych. - Co zrobić, aby lepiej zrozumieć młodego człowieka? - Jak mówić, żeby chciał nas słuchać? - Jak motywować do współpracy? - Jak radzić sobie z oporem? - Jak budować relacje? Na te wszystkie pytania znajdziemy odpowiedzi na warsztatach, gdzie wyposażymy w umiejętności radzenia sobie ze złością, agresją i innymi trudnymi emocjami. Pokarzemy jak zachęcać i motywować do zmiany. Jak wspierać młodego człowieka. Prowadzenie: Joanna Szmurło – Dyrektor i współwłaściciel Ośrodka Revenu. Specjalista Psychoterapii Uzależnień. Od prawie 20 lat pracuje z młodzieżą i dorosłymi, zajmując się różnymi formami terapii, psychoterapii i psychoedukacji. W pracy zawodowej łączy techniki terapeutyczne z szacunkiem do pacjenta i jego potrzeb.
Rodzaj formy doskonalenia: Warsztat
Adresaci: Wychowawcy, pedagodzy szkolni, psychologowie szkolni, zainteresowani nauczyciele.
Kierownik
szkolenia
Julita Majewska
Liczba godzin: 8
Cena: 150 zł
Nazwa „Kurs Terapia Ręki – odpowiednia diagnoza i działania terapeutyczne kluczem do prawidłowego funkcjonowania dzieci i młodzieży.” 6- 7.11.21 Kurs kończy się uzyskaniem certyfikatu Terapeuty Ręki dzieci i młodzieży i przygotowuje do : - diagnozy i terapii ręki w formie indywidualnej - wstępnej diagnozy i terapii ręki w formie grupowej - zajęć grafomotorycznych z dziećmi w wieku przedszkolnym - zajęć profilaktycznych w obszarze motoryki terapii ręki - zajęć korekcyjno – rewalidacyjnych w obszarze terapii ręki Każdy uczestnik otrzymuje: - materiały szkoleniowe (podręcznik oraz ćwiczenia) - segregator - 2 certyfikaty - zaświadczenie o ukończeniu szkolenia - samodzielnie wykonane pomoce - opracowane przez uczestników scenariusze, konspekty oraz programy terapeutyczne
Rodzaj formy doskonalenia: Warsztat
Adresaci: pedagodzy, psycholodzy , terapeuci, nauczyciele
Kierownik
szkolenia
Julita Majewska
Liczba godzin: 30 (10 godzin – część teoretyczna, 20 godzin – część praktyczna)
Cena: 750 zł
Nazwa „Jeśli coś nie działa – nie rób tego więcej. Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR) – wprowadzenie.” Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach doskonale sprawdza się w pracy z dziećmi i młodzieżą jak również osobami dorosłymi. Dzięki poznaniu założeń TSR oraz przećwiczeniu bazowych techniki i metod, uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętność posługiwania się komunikacją ukierunkowaną na budowanie rozwiązań przy wykorzystywaniu potencjału i możliwości ucznia. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie: - założeń Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, - zasad komunikacji opartej na poszukiwaniu rozwiązań, - poznanie i doświadczenie działania technik i pytań twórczych służących pozytywnej zmianie, - stosowania Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w pracy z uczniem w różnego typu relacjach. Kurs nie jest kursem nadającym tytuł terapeuty TSR. Termin szkolenia po zebraniu się grupy.
Rodzaj formy doskonalenia: Warsztat
Adresaci: Wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy szkolni, psychologowie szkolni.
Kierownik
szkolenia
Julita Majewska
Liczba godzin: 20 (termin wraz z godzinami podany będzie na platformie IPO).
Cena: 160 zł
Nazwa „Praktyk metod Kids’ Skills - Dam Radę oraz I’m Proud of You - Jestem z Ciebie Dumny” nadające tytuł Praktyka obu metod uprawniającego do pracy z dziećmi i rodzinami w oparciu o obie metody.
Rodzaj formy doskonalenia: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z programem Kids skills - Dam radę! oraz I’m Proud of You - Jestem z ciebie dumny. Są to metody pracy z dziećmi od 3 do 12 roku życia, oparte na założeniach Psychoterapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Możliwe jest także wykorzystanie zmodyfikowanej wersji tych narzędzi do pracy z dziećmi starszymi oraz grupami. Dzięki poznaniu założeń metod do pracy z dziećmi uczestnicy będą skuteczniej radzić sobie z problemami emocjonalnymi, lękowymi oraz behawioralnymi, dzieci wykorzystując przy tym najbliższe otoczenie dziecka. Nabędą umiejętności pomocne w przezwyciężeniu problemów dzieci między innymi takich jak: niewłaściwe zachowania, złe nawyki, problemy z jedzeniem/ snem, zaburzenia koncentracji. Czego mogą dowiedzieć się uczestnicy? • Czym jest Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach? • Jak pracować z dziećmi, rodzicami i opiekunami w oparciu o Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach? • Jakie są poszczególne kroki i działania wykorzystywane w pracy z dziećmi z trudnościami emocjonalnymi, lękowymi oraz behawioralnymi wg. Programu Kids’ Skills? • Jaki jest specyficzny system wzmocnień i jak rozwijać sieć wsparcia dziecka? • Jak wspierać dziecko w zdobywaniu potrzebnych umiejętności? • Jak postępować aby doceniać, a następnie zachęcać dziecko do dalszej zmiany? • W jaki sposób reagować na niepożądane zachowania? • W jaki sposób postępować w przypadku braku poprawy w zachowaniu? • Jakimi metodami wspierać i wzmacniać współpracę rodziców z dziećmi dzięki metodzie Jestem z Ciebie Dumny? • Jak wzmacniać system rodzinny i usamodzielniać rodziców w obszarze pracy z trudnymi zachowaniami dzieci? Szkolenie może mieć formułę on-line
Adresaci: psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele, wychowawcy, terapeuci, coachowie i doradcy rodzin, lekarze, pielęgniarki, pracownicy socjalni, rodzice oraz wszystkie osoby pracujące z dziećmi
Kierownik
szkolenia
Julita Majewska
Liczba godzin: 23-24 październik i 6-7 listopad. Sobota (godziny 9:00-15:00) i Niedziela (godziny 9:00-15:00)
Cena: 700 zł
Nazwa Inteligencja Emocjonalna - cykl warsztatów pozwalający lepiej korzystać z siły emocji Świadomość emocji ma siłę oceanu - osoba świadoma emocjonalnie wie, że emocje mogą mieć wiele barw i rożne natężenie. Wie również, że umiejętne korzystanie z siły jaką niosą za sobą emocje (nawet te trudne w doświadczaniu) pozwala na obieranie właściwego kursu w życiu tak aby nie osiąść na mieliźnie. Emocje, takie jak strach, smutek, radość i złość – czyli neurochemiczny system, który rozwiną się w tok ewolucji, ma za zadanie pomagać nam w nawigacji po oceanie życia. Celem warsztatu jest budowanie świadomości i sprawczości w zakresie: - właściwej percepcji, oceny i wyrażania emocji, - rozumienia i akceptacji wszystkich emocji, - dostępu do uczuć, zdolność ich generowania w momentach, gdy mogą wspomóc myślenie, - regulowania emocji tak, by wspomagały rozwój emocjonalny i intelektualny. Ten warsztat jest dla Ciebie, jeśli chcesz: - lepiej korzystać z siły emocji w pracy zawodowej i życiu osobistym, - lepiej sobie radzić z silnymi emocjami, - nauczyć się odczytywać i reagować na silne emocje innych, - świadomie przeżywać własne emocje, - spojrzeć rozwojowo na możliwości które niesie za sobą przeżywanie emocji. Termin szkolenia po zebraniu się grupy.
Rodzaj formy doskonalenia: Warsztat
Adresaci: Wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy szkolni, psycholodzy szkolni, pracownicy poradni.
Kierownik
szkolenia
Julita Majewska
Liczba godzin: 15-godzinne (5 spotkań x 3 godz.) Termin wraz z godzinami podany będzie na platformie IPO
Cena: 290 zł
Nazwa „Mindfulness od podstaw”- kształtowanie odporności na stres poprzez praktykę mindfulness. Szkolenie jest propozycją dla nauczycieli, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje zawodowej osobiste związane z budowaniem odporności psychicznej, redukcją stresu i inteligencją emocjonalną. Program szkoleniowy łączy aspekty teoretyczne i praktyczne związane z zastosowaniem treningu uważności (ang. mindfulness) w tworzeniu indywidualnych umiejętności redukowania codziennego stresu, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz nawiązywania relacji opartych na empatii. Część teoretyczna szkolenia obejmuje zagadnienia takie jak neurobiologiczna podstawa mindfulness, wpływ stresu na mechanizmy poznawcze człowieka, inteligencja emocjonalna i uważna komunikacja. Część praktyczna szkolenia bazuje na metodzie Mind-fulness Based Stress Reduction (MBSR) stworzonej przez prof. Jona Kabat-Zinna i jego zespół w Centre for Mindfulness in Medicine, HealthCare and Society przy University of Massachusetts Medical School. Opiera się na rozwijaniu uważności- wrodzonej umiejętności człowieka do bycia świadomym siebie i otoczenia w bieżącej chwili. Uczestnicy szkolenia pod kierunkiem certyfikowanego nauczyciela metody MBSR wezmą udział w treningu mindfulness. Otrzymają materiały szkoleniowe oraz instrukcje ćwiczeń potrzebne do samodzielnej praktyki mindfulness. Będą mieli także okazję, dzięki własnemu doświadczeniu z praktyki, uzyskać wiedzę na temat tego jak wykorzystywać swoje doświadczenie w pracy dydaktycznej z dziećmi i młodzieżą. Program szkolenia: Moduł 1. Co to jest mindfulness/uważność? Teoretyczne podstawy mindfulness, historia nurtu w kontekście pracy z dziećmi i młodzieżą. Neurobiologiczne podstawy mindfulness. Rozpoczęcie treningu mindfulness- skanowanie ciała. Moduł 2. Ciało jako podstawa praktyki mindfulness. Stres i jego wpływ na ciało i umysł człowieka. Sesja uważnego ruchu i uważnej obserwacji Moduł 3. Jak radzić sobie z trudnymi myślami i emocjami? Wpływ myśli i emocji na reakcję stresową. Sesja uważnej obserwacji myśli i emocji. Praca z kartami uczuć i potrzeb. Moduł 4. Jak wykorzystać nabyte umiejętności w pracy z dziećmi i młodzieżą? Uważna komunikacja, metody pracy z dziećmi- zabawy i interwencje sprzyjające regulacji emocjonalnej, rozwiązywanie konfliktów z wykorzystaniem gry coachingowej „Strefa Porozumienia”.
Rodzaj formy doskonalenia: Warsztat
Adresaci: Wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy szkolni, psychologowie szkolni.
Kierownik
szkolenia
Julita Majewska
Liczba godzin: 20 godzin (4 spotkania). Termin wraz z godzinami podany będzie na platformie IPO.
Cena: 390 zł
Nazwa Rozluźnij się - Trening Radzenia sobie ze Stresem i uwalniania napięcia z ciała oraz umysłu poprzez ćwiczenia wprowadzające spokój i odprężenie - cykl warsztatów Stres jest reakcją organizmu na sytuacje, które określane są jako trudne czy zagrażając, zaś konsekwencje danej sytuacje postrzegane są jako niezwykle ważne dla jego dalszej pomyślności. W obecnych czasach stresu doświadcza prawie każdy, jego negatywne skutki znane są z niekorzystnego wpływu na zdrowie psychiczne i fizyczne. Aby umieć efektywnie sobie z nim radzić nie wystarczy jedynie znajomość jego źródeł i mechanizmów. Kluczowy jest systematyczny trening uwalniania napięcia z ciała i umysłu poprzez ćwiczenia wprowadzające spokój i odprężenie. Celem warsztatu jest budowanie świadomości i sprawczości w zakresie: - właściwej percepcji i oceny przeżywanego napięcia spowodowanego stresem, - rozumienia reakcji własnego organizmu na stres, - korzystania z technik redukowania stresu i napięcia w ciele i umyśle na co dzień. Ten warsztat jest dla Ciebie, jeśli chcesz: - poczuć rozluźnienie w ciele i umyśle, - częściej doświadczać uczucia odprężenia i spokoju, - szybciej osiągać równowagę psychiczną po stresujących sytuacjach, - odpoczywać w świadomy sposób, regenerujący siły witalne. Termin szkolenia po zebraniu się grupy.
Rodzaj formy doskonalenia: Warsztat
Adresaci: Wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy szkolni, psycholodzy szkolni, pracownicy poradni.
Kierownik szkolenia Julita Majewska
Liczba godzin: 15-godzinne (5 spotkań x 3 godz.) Termin wraz z godzinami podany będzie na platformie IPO
Cena: 290 zł
Nazwa Certyfikowane szkolenie dla realizatorów Programu „Spójrz Inaczej” kl. I-III Szkolenie umożliwia uczestnikom doskonalenie umiejętności wychowawczych i przygotowuje do realizacji programu „Spójrz Inaczej” z uczniami w kl. I-III. Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat realizatora Programu. Program "Spójrz Inaczej" jest programem profilaktyki uniwersalnej, która obejmuje cały proces powstawania negatywnych zachowań u dzieci i stanowi zbiór scenariuszy zajęć do systematycznej pracy z klasą. Celem zajęć jest nauczenie dzieci rozumienia siebie i innych, lepszego radzenia sobie z różnymi problemami, umiejętności dobrego współżycia z innymi i znajdowania w sobie oparcia w trudnych sytuacjach, tak, aby w przyszłości nie sięgały w tym celu po środki uzależniające. Program „Spójrz inaczej” posiada rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowego Biura d.s. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Termin szkolenia po zebraniu się grupy.
Rodzaj formy doskonalenia: warsztat
Adresaci: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy oraz inne osoby pracujące z dziećmi w klasach I-III.
Kierownik szkolenia Julita Majewska
Liczba godzin: 35 godzin
Cena: 600 zł (za 4 dni + podręcznik)
Nazwa Certyfikowane szkolenie dla realizatorów Programu „Spójrz Inaczej” kl. IV-VIII Szkolenie umożliwia uczestnikom doskonalenie umiejętności wychowawczych i przygotowuje do realizacji programu „Spójrz Inaczej” z uczniami w kl. IV-VIII. Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat realizatora Programu. Program "Spójrz Inaczej" jest programem profilaktyki uniwersalnej, która obejmuje cały proces powstawania negatywnych zachowań u dzieci i młodzieży i stanowi zbiór scenariuszy zajęć do systematycznej pracy z klasą. Celem zajęć jest nauczenie dzieci rozumienia siebie i innych, lepszego radzenia sobie z różnymi problemami, umiejętności dobrego współżycia z innymi i znajdowania w sobie oparcia w trudnych sytuacjach, tak, aby w przyszłości nie sięgały w tym celu po środki uzależniające. Program „Spójrz inaczej” posiada rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowego Biura d.s. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Termin szkolenia po zebraniu się grupy.
Rodzaj formy doskonalenia: warsztat
Adresaci: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy oraz inne osoby pracujące z dziećmi w klasach IV-VIII
Kierownik szkolenia Julita Majewska
Liczba godzin: 55 godzin – 6 dni
Cena: 750 zł (za 6 dni + podręcznik)
Nazwa Wprowadzenie do alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC)
Rodzaj formy doskonalenia: Warsztaty
Adresaci: Wszyscy zainteresowani
Kierownik szkolenia Anna Gawryluk
Liczba godzin: 16
Cena: 250
Nazwa Pierwsza pomoc emocjonalna w kryzysach psychicznych uczniów.
Rodzaj formy doskonalenia: Webinarium
Adresaci: Wszyscy zainteresowani
Kierownik szkolenia Anna Gawryluk
Liczba godzin: 3
Cena: 80
Nazwa Zasady udostępniania informacji publicznej oraz ochrona informacji niejawnych
Rodzaj formy doskonalenia: szkolenie
Adresaci: kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych
Kierownik szkolenia Robert Winnicki
Liczba godzin: 5
Cena: 250 zł
Nazwa Sztuka wystąpień publicznych. Trening medialny
Rodzaj formy doskonalenia: warsztaty
Adresaci: kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych, zainteresowani nauczyciele
Kierownik szkolenia Robert Winnicki
Liczba godzin: 5
Cena: 150 zł
Nazwa Jak przeciwdziałać mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy?
Rodzaj formy doskonalenia: szkolenie
Adresaci: kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych
Kierownik szkolenia Robert Winnicki
Liczba godzin: 5
Cena: 200 zł

KURSY PŁATNE DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI

(zapisy poprzez Internetową Platformę Obsługi)

Nazwa

Przygotowanie dzieci w przedszkolu do późniejszej edukacji matematycznej

1. Co należy rozumieć przez „matematykę” w przedszkolu i najczęściej popełniane błędy w tym zakresie.

2. Zabawy rozwijające intuicje matematyczne w kontekście realizacji podstawy programowej w przedszkolu.

3. Organizacja pracy umożliwiającej indywidualizację pracy dziecka i z dzieckiem.

4. Pomoce dydaktyczne: gotowe oraz wykonane przez nauczyciela.

Termin: 18.09.2021, godz. 9:00-15:00. Zapisy poprzez Internetową Platformę Obsługi.

Rodzaj formy doskonalenia:

szkolenie

Adresaci:

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

Kierownik
szkolenia

A. Bąbczyńska

Liczba godzin:

6

Cena:

70

Nazwa

Metodyczno-organizacyjne aspekty pracy z dziećmi w przedszkolu oraz jej dokumentowanie.

1. Organizacja pracy z dziećmi w przedszkolu- specyfika pracy z dziećmi młodszymi i starszymi.

2. Metody i formy pracy w przedszkolu ze szczególnym uwzględnieniem tych, które są nastawione na poznawanie przez działanie.

3. Zajęcia z dziećmi z poszczególnych obszarów edukacyjnych:

   - przygotowanie nauczyciela

   - ustalenie celów

   - organizacja

   - realizacja

   - wskazówki metodyczne

4. Planowanie pracy nauczyciela z dziećmi.

5. Dokumentowanie.

Termin: 25.09.2021, godz. 9:00-15:00. Zapisy poprzez Internetową Platformę Obsługi

Rodzaj formy doskonalenia:

szkolenie

Adresaci:

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

Kierownik
szkolenia

A. Bąbczyńska

Liczba godzin:

6

Cena:

70

 

Nazwa

Wykorzystanie tablicy intraktywnej w przedszkolu

Szkolenie dotyczy pracy z konkretną tablicą posiadaną przez przedszkole

Rodzaj formy doskonalenia:

Kurs doskonalący

Adresaci:

Nauczyciele przedszkoli

Kierownik
szkolenia

Wiesław Woronowicz

Liczba godzin:

Kurs obejmuje 20 godzin dyd. w tym:

2 godz. dyd. - podstawy obsługi i podstawowe możliwości tablicy interaktywnej - zajęcia realizowane w danej placówce, na konkretnej, posiadanej przez nią tablicy;

16 godz. dyd. - tworzenie materiałów interaktywnych w oprogramowaniu dołączonym do tablicy, którą placówka posiada - zajęcia w MODM (pracownia komputerowa);

2 godz. dyd. - demonstracja w danej placówce, na tablicy wytworzonych przez nauczycieli materiałów i ćwiczeń interaktywnych.

Cena:

1600zł na całe przedszkole.

Zgłoszenia placówek i szczegółowe informacje w sekretariacie MODM tel. 85 688 32 73

Październik 2021
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31