Szkolenia

Tytuł szkolenia:
Strażnicy Uśmiechu - szkolenie dla realizatorów programu (stacjonarne)
Data:2024-03-08 godz. piątek 16:00-20:00, sobota 8:00-16:00
Rodzaj szkolenia:szkolenie
Miejsce szkolenia:Białostockie Centrum Edukacji ul. Ciepła 32
Opis szkolenia:
Kurs 16-godzinny (2 spotkania) Szkolenie stacjonarne w siedzibie BCE, ul. Ciepła 32 08.03.2024 piątek godz.16:00-20:00 09.03.2024 sobota godz.8:00-16:00 Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i przedszkoli. Jest to autorski program prof. Nady Ignjatović-Savić oparty na NVC (porozumieniu bez przemocy). Szkolenie przygotowuje do prowadzenia zajęć wychowawczo-profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą w wieku 5-15 lat oraz ma na celu rozwój kompetencji psychospołecznych nauczycieli i refleksję nad pracą wychowawczą szkoły. Koszt: 400 zł (w cenie kursu książka ze scenariuszami zajęć) INFORMACJA O PŁATNOŚCI POJAWI SIĘ PO ZEBRANIU SIĘ GRUPY. PROSIMY NIE WPŁACAĆ PIENIĘDZY PRZED OTRZYMANIEM INFORMACJI. KONTAKT POD NUMEREM TELEFONU:663-368-364

Zapisy na Internetowej Platformie Obsługi https://ipo.modm.edu.pl
Cena:400.00 zł


Tytuł szkolenia:
Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej - szkolenie dla przyszłych realizatorów programu (stacjonarne)
Data:2024-03-15 godz. piątek 16:00-20:00, sobota 8:00-14:30
Rodzaj szkolenia:szkolenie
Miejsce szkolenia:Białostockie Centrum Edukacji ul. Ciepła 32
Opis szkolenia:
Program profilaktyki uniwersalnej pod nazwą Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej ma na celu rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych dzieci, kształtowanie postaw optymizmu, życzliwości i współpracy oraz pozytywnego nastawienia do świata. Jest to rekomendowany przez MEN program wychowawczo-profilaktyczny dla uczniów od klasy II do VII szkoły podstawowej (8-12 lat) autorstwa Sylwii Wierzchowskiej i Elżbiety Nerwińskiej. Posiada rekomendacje PARPA, KBPN, IPiN, ORE. Kurs 14-godzinny. Szkolenie stacjonarne w siedzibie MODM, BCE ul. Ciepła 32 Po szkoleniu nauczyciele będą mogli realizować program z dziećmi, ale nie będą mogli szkolić innych nauczycieli, bo to kurs dla realizatorów a nie trenerów:) Więcej na www.pozytywnaedukacja.pl Kurs realizowany we współpracy z Centrum Pozytywnej Edukacji, które ma wyłączność na szkolenie trenerów programu. Centrum Pozytywnej Edukacji – jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim, zarejestrowaną w ewidencji NPDN prowadzonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz posiadającą akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Terminy spotkań: 15.03.2024 (piątek) godz. 16.00-20.00 16.03.2024 (sobota) godz. 8.00-14.30 Koszt: 700 zł (materiały o wartości 400 zł w cenie kursu) Szczegóły dotyczące płatności zostaną podane po zebraniu się grupy. KONTAKT POD NUMEREM TELEFONU:663-368-364

Zapisy na Internetowej Platformie Obsługi https://ipo.modm.edu.pl
Cena:700.00 zł


Tytuł szkolenia:
Przyjaciele Zippiego - szkolenie dla przyszłych realizatorów programu (stacjonarne)
Data:2024-04-05 godz. piątek 16:00-19:00, sobota 8:00-13:00
Rodzaj szkolenia:szkolenie
Miejsce szkolenia:Białostockie Centrum Edukacji ul. Ciepła 32
Opis szkolenia:
Kurs 12-godzinny. Szkolenie stacjonarne w siedzibie MODM BCE ul. Ciepła 32. Terminy spotkań: 05.04.2024 - godz. 16:00- 20.00 piątek 06.04.2024 - godz. 8:00-13:30 sobota (SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W PODANYM TERMINIE PO ZEBRANIU SIĘ GRUPY) Po szkoleniu nauczyciele będą mogli realizować program z dziećmi, ale nie będą mogli szkolić innych nauczycieli, bo to kurs dla realizatorów a nie trenerów:) Jest to rekomendowany przez MEN program profilaktyczny promujący zdrowie psychiczne dzieci, adresowany do wychowanków w wieku 5-8 lat. Adresaci: nauczyciele przedszkoli oraz klas I-III, pedagodzy i psychologowie szkolni. Więcej na www.pozytywnaedukacja.pl Kurs realizowany we współpracy z Centrum Pozytywnej Edukacji, które ma wyłączność na szkolenie trenerów programu. Centrum Pozytywnej Edukacji – jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim, zarejestrowaną w ewidencji NPDN prowadzonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz posiadającą akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Koszt: 700 zł (w cenę kursu wliczone są materiały o wartości 400 zł) INFORMACJA O PŁATNOŚCI POJAWI SIĘ PO ZEBRANIU SIĘ GRUPY. PROSIMY NIE WPŁACAĆ PIENIĘDZY PRZED OTRZYMANIEM INFORMACJI. KONTAKT POD NUMEREM TELEFONU:663-368-364

Zapisy na Internetowej Platformie Obsługi https://ipo.modm.edu.pl
Cena:700.00 zł


Tytuł szkolenia:
Słowa są oknami lub ścianami (stacjonarne)
Data:2024-04-12 godz. piątek 16:00-20:00, sobota 8:00-16:00
Rodzaj szkolenia:szkolenie
Miejsce szkolenia:Białostockie Centrum Edukacji ul. Ciepła 32
Opis szkolenia:
Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do realizacji programu profilaktyczno-psychoedukacyjnego z zakresu profilaktyki uzależnień „SŁOWA są Oknami lub Ścianami” /SOŚ/, którego celem jest działanie na rzecz bezpieczeństwa i niwelowania skutków pandemii w trosce o zdrowie psychofizyczne DZIECI i MŁODZIEŻY. TERMINY: 12.04.2024 PIĄTEK GODZ. 16.00-20.00 13.04.2024 SOBOTA GODZ. 8.00-16.00 Warsztaty dla młodzieży powstały z inspiracji programem prof. psychologii Nady Ignjatović-Savić w Polsce, w nurcie idei NVC Porozumienia bez Przemocy / Nonviolent Communication / Marshalla Rosenberga, zostały opracowane we współpracy z Centrum Pozytywnej Edukacji i wydane przez Stowarzyszenie „Wychowanie dla Przyszłości” – instytucję szkoleniową - WUP-Olsztyn RIS nr 2.28/00032/2017 Uczestnicy szkolenia (wychowawcy, pedagodzy, psychologowie) otrzymują: • 16 godz. warsztaty, prowadzone przez Certyfikowanego TRENERA programu SOŚ • Pakiet scenariuszy SOS z zasobami + zasoby online - do realizacji warsztatów z uczniami • Zaświadczenie REALIZATORA programu SOŚ uprawniające do realizacji programu w kolejnych latach. Udział młodzieży w 16 jednogodzinnych warsztatach prowadzonych przez realizatorów programu SOŚ pomoże: • uzyskać lepsze samopoczucie, motywację do nauki, pracy i kreatywności oraz zmniejszenie stresu, • nazywać i wyrażać swoje uczucia oraz rozpoznawać i konstruktywnie zaspakajać swoje potrzeby • zerwać z szablonami myślenia, które prowadzą do gniewu i depresji • wzmacniać poczucie własnej wartości, • wziąć odpowiedzialność za swoje myśli, uczucia i postępowanie, bez oceny, krytyki i ataku • pogłębić relacje z rówieśnikami i dorosłymi poprzez wyrażanie próśb, wdzięczności, a także odmowy • zapobiegać konfliktom i rozwiązywać je poprzez empatyczny kontakt • osiągnąć emocjonalną stabilizację. Koszt szkolenia wraz pakietem pomocy edukacyjnych do pracy z uczniami programu „Słowa są Okami lub Ścianami” wynosi 550 zł od osoby. INFORMACJA O PŁATNOŚCI POJAWI SIĘ PO ZEBRANIU SIĘ GRUPY. PROSIMY NIE WPŁACAĆ PIENIĘDZY PRZED OTRZYMANIEM INFORMACJI. KONTAKT POD NUMEREM TELEFONU:663-368-364

Zapisy na Internetowej Platformie Obsługi https://ipo.modm.edu.pl
Cena:550.00 zł


Warsztaty

Tytuł szkolenia:
Pozytywna Dyscyplina w szkole i klasie – rozszerzenie warsztatów bazowych. (stacjonarne)
Data:
Rodzaj szkolenia:warsztaty
Miejsce szkolenia:Białostockie Centrum Edukacji ul. Ciepła 32
Opis szkolenia:
Adresaci: Nauczyciele, którzy ukończyli warsztaty bazowe Pozytywnej Dyscypliny w szkole i klasie w wymiarze 12 godzin. Terminy spotkań oraz dokładne informacje odnośnie warsztatów i płatności zostaną podane po zebraniu się pełnej grupy.

Zapisy na Internetowej Platformie Obsługi https://ipo.modm.edu.pl
Cena:250.00 zł


Tytuł szkolenia:
Pozytywna Dyscyplina w szkole i klasie. (stacjonarne)
Data:2024-04-03 godz. 15:30 - 19:30
Rodzaj szkolenia:warsztaty
Miejsce szkolenia:Białostockie Centrum Edukacji ul. Ciepła 32
Opis szkolenia:
Adresaci: Nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, specjaliści pracujący z dziećmi i młodzieżą w każdym wieku. Terminy spotkań: 3 kwietnia, 10 kwietnia i 17 kwietnia 2024 godz. 15:30 - 19:30.

Zapisy na Internetowej Platformie Obsługi https://ipo.modm.edu.pl
Cena:450.00 zł


Kursy

Tytuł szkolenia:
Kinezyterapia, czyli leczenie ruchem (stacjonarne)
Data:2024-04-13 godz. 9:00-16:30
Rodzaj szkolenia:kurs
Miejsce szkolenia:Białostockie Centrum Edukacji ul. Ciepła 32
Opis szkolenia:
Adresaci: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedszkola, świetlicy, wychowania fizycznego. Wykorzystanie Innowacyjnego Programu Ćwiczeń Rotacyjnych u dzieci w młodszym wieku szkolnym w celu prewencji chorób układu ruchu. Planowane rezultaty: Każdy uczestnik otrzyma wytyczne, w jaki sposób wspierać prawidłowy rozwój ruchowy dziecka w warunkach szkolnych. Jak poprzez aktywność fizyczną wpływać pozytywnie na swoje zdrowie oraz jak radzić sobie z napotkanymi trudnościami w ruchu - budowanie prawidłowych wzorców ruchu. Do wykonania powyższych ćwiczeń często wykorzystuje się krzesło, na którym dzieci siedzą. Przewidywane efekty: - intensywna praca nad korygowaniem, usprawnianiem, doskonaleniem opóźnionych funkcji psychomotorycznych i motorycznych; - wzmocnienie i wydłużenie koncentracji poprzez ruch; - rozładowanie i wyciszenie negatywnych emocji poprzez ruch; - wyzwalanie potencjalnych możliwości i zainteresowań aktywnością fizyczną motywowanie do podjęcia aktywności fizycznej; - ujawnianie potencjalnych możliwości ruchowych uczniów - wyciszenie emocji, - poczucie swojej wartości i poszanowanie wartości innych.

Zapisy na Internetowej Platformie Obsługi https://ipo.modm.edu.pl
Cena:140.00 zł


Konferencje

Tytuł szkolenia:
Kurs kwalifikacyjny: Zarządzanie Oświatą - nabór do nowej grupy (stacjonarne)
Data:
Rodzaj szkolenia:konferencja
Miejsce szkolenia:
Opis szkolenia:
MODM BCE zaprasza do uczestnictwa w 210-godzinnym Kursie kwalifikacyjnym "Zarządzanie Oświatą, przeznaczonym dla nauczycieli zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest posiadanie uprawnień pedagogicznych. Kurs trwa 9 miesięcy (210 godzin). Zjazdy odbywają się co drugi tydzień. Zajęcia prowadzone są w piątki (od 16:30) i soboty (cały dzień). Dokładny termin kursu zostanie podany, po zebraniu się pełnej grupy Koszt: 1500 zł (płatne w ratach).

Zapisy na Internetowej Platformie Obsługi https://ipo.modm.edu.pl
Cena:1500.00 zł