Wychowanie przedszkolne

„W 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę - z pieśnią powróci historia” - scenariusz rodzinnego wieczorku poetycko- muzycznego zorganizowanego 14.11.2018 r.
w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Białymstoku.

Opracowanie i prowadzenie: Ewa Szewczul, Joanna Kowalewska, Ewa Tarnawczyk, Agata Sokólska, Justyna Bobryk

Cele:
-kształtowanie tożsamości narodowej: jestem Polką, Polakiem, mówię po polsku;
-utrwalenie wydarzeń z historii Polski, wzmocnienie poczucia dumy narodowej;
-stwarzanie okazji do okazywania szacunku do symboli narodowych;
-integracja dzieci i rodziców z różnych grup przedszkolnych;

Środki dydaktyczne: tablica interaktywna, laptop, prezentacja, flaga, godło, lampki, świece, magnetofon, nagrania pieśni i piosenek, kotyliony, poduszki.

Przebieg:

1. Uczestnicy spotkania wchodząc na salę otrzymują kotylion, przypinają go.
2. Powitanie zgromadzonych gości przez dyrektor przedszkola J. Kalinowską. Przedstawienie gościa honorowego – żołnierza w stroju wojsk legionów włoskich, który opowie o ważnych wydarzeniach z historii Polski.
3. „Katechizm Polskiego Dziecka” dzieci z grupy 8 pytają zgromadzonych słowami wiersza Władysława Bełzy, a, uczestnicy odpowiadają.

Prowadząca:
W niedzielę 11 listopada obchodziliśmy Święto Niepodległości, najważniejsze dla Polaków święto. Dawno, dawno temu Polska nie była wolnym krajem. Wyobraźcie sobie, że nie wolno było mówić po polsku, pisać, uczyć się. Źli sąsiedzi podzielili między siebie - zabrali, polskie miasta, wsie, pola, lasy, łąki.
Wielu ludzi: żołnierze, cywile, mężczyźni, kobiety, a nawet dzieci walczyło o wolność naszego państwa. I stało się. 100 lat temu udało się – Polska pojawiła się na mapie świata. To właśnie o tych co walczyli za wolność, przypomnimy w pięknych wierszach i piosenkach.
Zapraszamy do wspólnego śpiewania i świętowania oczywiście po polsku.

4. „Jedenasty listopada” recytacja fragmentów wiersza Ludwika Wiszniewskiego przez dzieci z grupy 10.

Dzisiaj wielka jest rocznica-
Jedenasty Listopada!
Tym co padli za Ojczyznę
Hołd wdzięczności Polska składa.
Im to bowiem zawdzięczamy wolność-
Polską mowę w przedszkolu i szkole ,
To, że z kart historii poznajemy dziś niewolę.
Czcimy pamięć tamtych dni,
pokłon im składamy i w hołdzie Wolności
wspólnie śpiewamy.

Prowadząca:
Jesteśmy dumni z tego, iż jesteśmy Polką, Polakiem.
Mówimy po polsku. Biało czerwona flaga, biały orzeł na czerwonym tle i mazurek Dąbrowskiego - to nasze symbole.

5. „Symbole narodowe” recytacja wiersza A. Bomby przez dzieci z grupy 6.

Hymn naszej ojczyzny,
Mazurek Dąbrowskiego”
Śpiewamy, stojąc na baczność-
Pamiętaj kolego.

Prowadząca prosi o powstanie. Podaje komendę Baczność! Do hymnu!
Uczestnicy spotkania wspólnie śpiewają hymn.

Biało czerwona flaga
Łączy wszystkich rodaków.
Tak było, jest i tak będzie,
Od Gdańska aż po Kraków.
Powiewa flaga gdy wiatr się zerwie,
a na tej fladze biel jest i czerwień
Czerwień to miłość,
Biel serce czyste
Piękne są nasze barwy ojczyste.

Jedno z recytujących dzieci umieszcza flagi w stojaku.

Biały orzeł w koronie
polskich granic pilnuje,
a wiara, nadzieja i miłość
silną Polskę buduje.

Jedno z recytujących dzieci ustawia godło w sztaludze.

Żołnierze walczyli w trudzie i znoju. Zmagali się z zimnem, głodem i tęsknotą za domem. Zapytajmy naszego gościa „Ile lat mieli żołnierze?”

Prowadząca:
Zaśpiewajmy o tych młodych ludziach którzy walczyli o Polskę.

6. „Deszcz jesienny deszcz” wspólne wykonanie piosenki.

Prowadząca:
Nasz drogi gościu, co oprócz złej pogody przeszkadzało żołnierzom?

Mimo tych wszystkich niedogodności mężczyźni i chłopcy zaciągali się do wojska, zaśpiewajmy o nich.

7. „Wojenko wojenko” wspólne wykonanie pieśni żołnierskiej.

Prowadząca:
Tak, tak walczyli żołnierze, różne mieli mundury. I powiem wam w sekrecie, że wszyscy mężczyźni i chłopcy bardzo ładnie wyglądają w mundurze. Tak ładnie, że niejedna dziewczyna zakochała się w żołnierzu. Czekała i śpiewała.

8. „Rozkwitały pąki białych róż” wspólne wykonanie pieśni.

Prowadząca:
Żołnierze oczywiście byli bardzo dumni, że piękne panny o nich śpiewają i na nich czekają. Kiedy tylko mogli odwiedzali swoje wybranki i im śpiewali.

9. „Przybyli ułani” wspólne wykonanie pieśni legionowej.

Prowadząca:
Sto dwadzieścia trzy lata to dużo więcej niż życie najstarszego człowieka, a tyle właśnie lat nie było Polski na mapie. Komu zawdzięczamy to że nasz kraj odzyskał niepodległość. To pytanie do naszego gościa.

10. „Ciekawostki o marszałku Józefie Piłsudskim” mini test dla rodziców

Marszałek uwielbiał kontakt z naturą, spacery. Zapraszamy na taki jesienny spacer.
Wspólne wykonanie improwizacji do muzyki.
Pytania:
• Ile dzieci miał marszałek Piłsudski?( 1, 2, 11)
• Jak nazywał się pies marszałka?(Azor, Pies, Granat)
• Jak nazywał się ulubiony koń marszałka(Kasztanka, Zefir, Piorun)
Czy marszałek Józef Piłsudski był w Białymstoku?
O szczegóły zapytamy naszego gościa.

Prowadząca:
Polska to mój, twój, nasz dom. Co to znaczy? Gdzie jeszcze jest Polska? Posłuchajmy jak opisują Polskę poeci.

11. „Twój dom” czytanie wiersza Wandy Chotomskiej przez zgromadzonych na uroczystości tatusiów.

Jest w każdym naszym słowie,
A słowa są najprostsze -
Chleb, mama, dom gościnny,
Wisła i Mazowsze.
I jest w czerwieni maków,
I w białych kwiatach wiśni,
W piosenkach wszystkich ptaków,
I w każdej naszej myśli.
W mazurku chopinowskim,
i w czarnym węglu Śląska,
i tu gdzie serce mówi,
że to jest właśnie Polska.

12. „Moja Ojczyzna” czytanie utworu Anny Bomby przez mamy.

Moja ojczyzna to bazie wiosną
I żółte zawilce, co w lasach rosną.
To szary skowronek, co w polu śpiewa,
to wierzba płacząca, kwitnące drzewa.
Moja ojczyzna to zapach chleba
I bocian nad łąką tak blisko nieba.
To miasta i wioski, rzeki, jeziora,
To hejnał mariacki z wieży kościoła.
Moja ojczyzna to wstęga Wisły,
jesienna zaduma i język ojczysty.

Prowadząca:
Piękna jest Wisła, dumna nasza stolica Warszawa. My mamy swoją małą ojczyznę – Białystok. Cieszymy się, że możemy tu być, wspólnie spotykać w naszym przedszkolu.

13. „Nasza stolica” wspólne wykonanie piosenki.

Prowadząca:
Cieszymy się, że możemy bawić się, pracować i żyć w wolnej Polsce. Wspólnie razem możemy świętować.

14. Jesteśmy Polką, Polakiem” wykonanie piosenki.

15. „Flaga” uczestnicy na zakończenie spotkania z biało czerwonych kartek układają flagę Polski.
W tle piosenka „Jak długo w sercach naszych”
Wykonanie pamiątkowego zdjęcia. 

Scenariusz zajęć edukacyjnych w grupie sześciolatków.

Opracowała: Bożena Borowik - Szkoła Podstawowa nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku

 

Temat zajęć: Zapoznanie z literą „W,w” drukowaną i pisaną na podstawie wyrazu „waga”.

Cele zajęć: dziecko:

 • układa zdania do ilustracji;
 • dokonuje analizy i syntezy słuchowej nazw przedmiotów, imion i nazwisk;
 • układa schemat wyrazu z białych, czerwonych i niebieskich kartoników oraz z rozsypanki literowej;
 • rozpoznaje i nazywa nowo poznaną literę w,W drukowaną i wyszukuje ją spośród innych liter i w wyrazach;
 • czyta sylaby i wyrazy z nowo poznaną literą;
 • pisze litry w i W po śladzie, na kaszy i układa je z kasztanów;
 • porusza się rytmicznie przy muzyce;
 • współpracuje z kolegą w czasie zabawy i pracy;
 • pracuje samodzielnie;
 • doprowadza pracę do końca;
 • dokonuje samooceny własnej pracy.

Metody:

 • czynne – zadań stawianych do wykonania;
 • słowne - rozmowa, objaśnienia;
 • oglądowe – pokaz, obserwacje;
 • pracy we współpracy - Quiz, quiz trade.

Środki dydaktyczne: ilustracja do wprowadzania nowej litery, obrazki do analizy słuchowej (do wyświetlania na dużym ekranie), alfabet obrazkowy, rozsypanki literowe i kolorowe kartoniki z pakietu „Zabawy z porami roku – nowe” (wycinanka) dla każdego dziecka i rozsypanka literowa z poznanymi literami do zabawy dydaktycznej „Jaką mam literę?, rozsypanka obrazkowo- sylabowo -wyrazowa do zabawy „Co mam na obrazku?, ilustracje kwiatów i ptaków z podpisami, karty pracy s. 1,40, 41 z ćwiczeń „Zabawy z literami”, magnetofon, komputer,
projektor, ekran, kredki, tacki z kaszą manną, kasztany, naklejki samoprzylepne.

1. Powitanie – pląs ze śpiewem „Wszyscy są witam was”.

2. Układanie zdań do ilustracji przedstawiającej osoby i przedmioty- w ich nazwach jest głoska „w”, której znak graficzny (litera „w”) będzie wprowadzany.

3. Wyeksponowanie przez nauczyciela słowa-wyrazu podstawowego „waga” oraz ilustracji wagi, która jest desygnatem tego słowa-wyrazu.

4. Analiza i synteza słuchowa słowa-wyrazu podstawowego „waga”

 • wypowiadanie całego słowa-wyrazu,
 • wybrzmiewanie kolejnych sylab połączone z klaskaniem – liczenie sylab,
 • podział słowa-wyrazu na głoski połączone z klaskaniem – liczenie głosek,
 • określenie położenia głoski „w” w słowie-wyrazie „waga”,
 • podawanie przykładowych słów-wyrazów z głoską „w” w nagłosie,
 • wyszukiwanie głoski „w”w pokazanych obrazkach (nauczyciel nazywa przedmioty, rośliny i zwierzęta znajdujące się na obrazkach, a dzieci klaszczą w momencie gdy usłyszą głoskę „w”),
 • wyszukiwanie głoski „w” w swoim imieniu i nazwisku.

5. Analiza i synteza wzrokowa słowa-wyrazu podstawowego „waga”
(na tablicy umieszczony jest obrazek przedstawiający wagę).

 • podział słowa-wyrazu „waga” na sylaby i ułożenie dwóch białych kartoników (nauczyciel układa na tablicy, a dzieci na dywanie z wykorzystaniem rozsypanki literowej),
 • podział słowa-wyrazu „waga” na głoski i ułożenie czterech białych cegiełek przez nauczyciela i dzieci,
 • podział słowa-wyrazu „waga” na spółgłoski i samogłoski (ułożenie przez nauczyciela i dzieci czerwonych i niebieskich cegiełek -czerwone oznaczają samogłoski, a niebieskie spółgłoski)
 • zastąpienie kartoników znanymi wcześniej wprowadzonymi literami,
 • wskazanie miejsca nowej litery

6. Demonstracja nowej litery małej i wielkiej drukowanej

 • wstawienie kartonika z literą „w” do modelu wyrazu „waga” (dzieci wykonują to samo),
 • każde z dzieci indywidualnie dokonuje analizy i syntezy wzrokowej ułożonego przez siebie modelu wyrazu „waga”,
 • wyszukiwanie liter „ w,W” w napisach znajdujących się w klasie, zwrócenie uwagi, że imiona, nazwy rzek, miast i państw pisze się wielką literą.

7. Zabawa dydaktyczna „Jaką mam literę?” z wykorzystaniem metody Quiz, quiz, trade ( tłumaczenie z języka angielskiego – handel wiedzą,  wymiana wiedzy, dziecko uczy dziecko) – utrwalenie poznanych liter

Dzieci losują spośród liter wcześniej poznanych i nowej litery (w,W) kartonik, który po obu stronach ma literę drukowaną małą lub wielką i maszerują z nią rytmicznie po klasie śpiewając piosenkę „Maszeruje wiosna”.
Na przerwę w muzyce witają się z wybranym przez siebie kolegą przybijając „piątkę” i jeden z nich pokazując kartonik z literą zadaje pytanie:
- Jaką mam literę?
Kolega odpowiada na pytanie i jeśli odpowiedź jest prawidłowa, zostaje pochwalony przez poklepanie po ramieniu i wypowiedzeniu słowa:
Super !, Świetnie! lub Bardzo dobrze!.
Jeżeli kolega nie potrafi nazwać litery, wówczas zadaniem pytającego jest mu podpowiedzieć i zabawa toczy się dalej – pytanie zadaje druga osoba z pary. Kiedy dwoje dzieci odpowiedziało na zadane pytania stają do siebie plecami i czekają, aż wszyscy będą gotowi. Następnie znowu maszerują rytmicznie ze śpiewem i na przerwę w muzyce szukają nowego kolegi. Zabawa trwa do momentu, aż „wszyscy” spotkają się z „wszystkimi”.

8. Ćwiczenia w czytaniu – praca z podręcznikiem (karta pracy wyświetlona na tablicy, a dzieci mają na stołach również papierowe karty pracy)

 • wyszukiwanie liter „w,W” w alfabecie – otoczenie ich niebieska pętlą (w alfabecie są również litery pisane i nauczyciel informuje o tym dzieci),
 • podkreślenie niebieskim kolorem nowo poznanych liter drukowanych w wyrazach (wyjaśnienie niezrozumiałych słów i ich pisowni- mała, wielka litera) i jeśli dzieci podkreślą wszystkie litery, dokonują samooceny i w nagrodę przyklejają sobie znaczek;
 • czytanie sylab, wyrazów i rebusów.

9. Zabawa dydaktyczna „ Co mam na obrazku?” z wykorzystaniem metody Quiz, quiz, trade – ćwiczenia w czytaniu

Dzieci losują kartonik z obrazkiem i napisem jego nazwy po drugiej stronie. Poruszają się rytmicznie po klasie przy dźwiękach „Czterech pór roku - Wiosna” A. Vivaldiego.
Na przerwę w muzyce witają się z wybranym przez siebie kolegą przybijając
„ piątkę” i jeden z nich pokazując kartonik z napisem zadaje pytanie:
- Co mam na obrazku?
Kolega odczytuje wyraz i jeśli zrobi to prawidłowo, zadający pytanie odwraca kartonik pokazując, że zgadza się z odpowiedzią i zostaje pochwalony przez poklepanie po ramieniu i wypowiedzeniu słowa:
Super !, Świetnie! lub Bardzo dobrze!.
Jeżeli kolega nie potrafi odczytać wyrazu, wówczas zadaniem pytającego jest mu pomóc w czytaniu i zabawa toczy się dalej – pytanie zadaje druga osoba z pary.
Kiedy dwoje dzieci odpowiedziało na zadane pytania stają do siebie plecami i czekają, aż wszyscy będą gotowi. Następnie znowu poruszają się rytmicznie przy muzyce i szukają nowego kolegi. Zabawa trwa do momentu, aż „wszyscy” spotkają się z „wszystkimi”.

10. Przerwa na czynności higieniczno- sanitarne

11. Demonstracja nowo poznanej litery małej i wielkiej „w,W” pisanej

 • pokaz pisania litery na tablicy bez liniatury;
 • analiza kształtu litery (kojarzenie kształtu litery z przedmiotami z otoczenia);
 • ćwiczenia w pisaniu bezśladowym w powietrzu, na tacy z kaszą;
 • układanie liter z kasztanów-jeśli ułożą prawidłowo, to po sprawdzeniu przez nauczyciela, otrzymują znaczek w nagrodę.

12. Praca domowa

 • pisanie litery po śladzie i samodzielnie w karcie pracy (pod nadzorem rodziców).

 

„WIWAT BIAŁO- CZERWONA!”
- uroczystość przedszkolna z okazji 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

Przedszkole Samorządowe nr 12 „Tęczowe” w Białymstoku
Scenariusz uroczystości ogólnoprzedszkolnej pod hasłem „Wiwat Biało – Czerwona!” przeprowadzonej w dn. 09.11. 2018r.
Opracowanie scenariusza i prowadzenie uroczystości: Iwona Jurczak, Jolanta Zdanowska, Jolanta Żakiewicz

Cele: 

 • rozwijanie poczucia przynależności narodowej i dumy z bycia Polakiem w odniesieniu do rodziny, przedszkola, swego miasta i kraju
 • poszerzanie wiedzy na temat własnej Ojczyzny
 • zapoznanie z ważnymi wydarzeniami z historii Polski
 • wykazywanie się znajomością Hymnu Narodowego oraz właściwą postawą podczas jego wykonywania
 • utrwalenie nazw i wyglądu symboli narodowych, rozumienie potrzeby okazywania im szacunku poprzez właściwe zachowanie
 • ukazywanie dzieciom sposobu świętowania ważnych dla Polski rocznic

Pomoce: 

 • czapka i trąbka dla hejnalisty, rekwizyty do opowiadania o zaborach, pluszowe serce, logo przedszkola, pompony białe i czerwone, mapa Polski, godło, flaga Polski, paski bibuły białe i czerwone, wstęgi białe i czerwone do układu tanecznego, balony wypełnione helem, kosze z jabłkami, ozdobionymi serduszkami

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI:
1. Schodzenie się grup, zajmowanie miejsc w wyznaczonych sektorach.
2. Rozpoczęcie uroczystości: wysłuchanie fragmentu hejnału białostockiego zakończone dialogiem „hejnalisty” z prowadzącą ( w roli „hejnalisty” wyznaczone dziecko).
3. Powitanie uczestników przez prowadzące.
4. „Jak Polska wolność odzyskała…” - opowiadanie nawiązujące do zaborów i odzyskania przez Polskę niepodległości, ilustrowane pantomimą w wykonaniu małych aktorów.
5. Nauka „okrzyku” z ilustracją ruchową : „ I my, i wy, i oni, wszyscy biało- czerwoni!” ( okrzyk wykorzystywany będzie na różnych etapach uroczystości, w zależności od potrzeby, w celu zorganizowania i zaktywizowania uczestników).
6. „Polska to twoja rodzina”
- wprowadzenie nawiązujące do środowiska rodzinnego,
- jednoczesne podawanie przez uczestników imienia swojej mamy, a następnie taty, na umówiony sygnał,
- zabawa ze śpiewem: „Mamusia jest, mój tatuś jest”.
7. „Polska to nasze przedszkole”
- wprowadzenie nawiązujące do środowiska przedszkolnego,
- odśpiewanie „Hymnu Tęczowego Przedszkola” przez uczestników uroczystości, układ choreograficzny z wykorzystaniem białych i czerwonych pomponów w wykonaniu przedstawicieli wszystkich grup wiekowych.
8. „Polska to nasze miasto”:
- wprowadzenie nawiązujące do legendy powstania Białegostoku oraz jego zabytków,
- zabawa muzyczno- ruchowa do piosenki „Stolica Podlasia”, śpiewanej na scenie przez solistów.
9. „Podróż po Polsce”
- wprowadzenie nawiązujące do tematyki związanej z naszym krajem .
- prezentacja mapy Polski,
- zabawa ruchowa przy muzyce „Pociągiem przez Polskę”, poruszanie się grup w ustawieniu „w pociąg”, „przejeżdżanie” pod biało- czerwonymi mostami.
10. „Wiwat Biało- Czerwona!”
- wprowadzenie nawiązujące do polskich symboli narodowych,
- prezentacja godła i flagi Polski,
- wspólna recytacja wiersza W. Bełzy „Katechizm polskiego dziecka” ( wybrane dziecko zadaje pytania a wszystkie przedszkolaki odpowiadają),
- „Piosenka Małego Patrioty” - ruchowa ilustracja z wykorzystaniem pasków białej i czerwonej bibuły do piosenki śpiewanej przez małych solistów,
- „Jesteśmy Polką i Polakiem” – układ ruchowy w wykonaniu zespołu tanecznego, z wykorzystaniem białych i czerwonych wstęg.
11. Wspólne odśpiewanie Hymnu Narodowego, poprzedzone wprowadzeniem przez Dyrektora Tęczowego Przedszkola.
12.Wypuszczenie z tarasu białych i czerwonych balonów z życzeniami dla rodzin, przedszkoli, miast i Ojczyzny.
13. Odśpiewanie przez wszystkich uczestników piosenki: „Minęło już 100 lat..”
14. Podziękowanie uczestnikom za spotkanie.
15.Wręczenie przedszkolakom pamiątkowych upominków: koszy z jabłkami ozdobionymi biało- czerwonymi serduszkami.
16. Rozchodzenie się grup przy piosence „Jesteśmy Polką i Polakiem”.

Uwaga:
W dniu uroczystości część dzieci ma białe bluzeczki, a część czerwone. Sektory umożliwiają takie usadzenie uczestników, by utworzyła się z nich biało- czerwona flaga.

Scenariusz zajęć  dla dzieci  6 letnich

Temat zajęć: W świecie liczb" - zabawy matematyczne

Joanna Kowalewska

Przedszkole Samorządowe nr 4 w Białymstoku

Cele:

 • rozpoznawanie cyfr i nazywanie ich;
 • kształcenie umiejętności przeliczania do 10;
 • kształcenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10;
 • kształcenie umiejętności porządkowania  liczb o jeden więcej i o jeden mniej;
 • utrwalenie, że liczba może być sumą dwóch składników;
 • kształcenie umiejętności  układania zadania do podanej formuły matematycznej;

Metody: podająca, aktywizująca, praktycznego działania

Formy: indywidualna, zbiorowa, zespołowa

Środki dydaktyczne: cyfry, karteczki z cyframi dla każdego dziecka, szarfy, muzyka;

Przebieg zajęcia:

 1. "Taniec cyferek"- zabawa na powitanie;
 2. Wszystkie dzieci tańczą w rytm muzyki, następnie nauczyciel  podnosi wybraną cyfrę, dzieci tworzą kółeczka 2-osobowe, 3-osobowe itd. lub pociągi 5-osobowe itp.;
 3. "Radiotelefon"- siedzimy w kręgu, przyporządkowujemy każdej osobie liczbę. Zabawę zaczyna prowadzący, przedstawia się a potem wzywa osobę: Tu 1 wzywam liczbę o 1 większą;
 4. "Zwierzęce numery"- odliczamy do 5 i zapamiętujemy swój numer. Wezwane numery wydają dźwięki wcześniej przez siebie wybranych zwierząt;
 5. "Czarny Piotruś"- dzieci poruszają się po sali wymieniając się kartkami na hasło: stop, dzieci szukają pary z taką samą kartką. Osoba bez pary wykonuje polecenie, np.: policz do 10;
 6. "Połamana oś liczbowa" - salę opuszcza ochotnik, reszcie dzieci rozdzielamy po jednej liczbie. Gdy wychodzi ochotnik wszyscy zaczynają chodzić po sali i równocześnie wypowiadać swoje liczby. Zadaniem ochotnika jest ustawienie uczestników w malejącym lub rosnącym ciągu liczbowym;
 7. "Grupa 7" - rozdajemy dzieciom szarfy w 2 kolorach, dzieci chodzą w rytm muzyki, na hasło "grupa 3" jak najszybciej formują się w trzy osobowe grupy. Dziecko bez grupy staje obok prowadzącego. Następnie dzieci przeliczają ilość osób w grupie z szarfami zielonymi i czerwonymi. Kontynuujemy zabawę tworząc następne grupy. Na hasło "grupa 7" dzieci siadają na podłodze;
 8. "Zgadnij o jakiej liczbie myślę" - nauczyciel wybiera liczbę. Zadaniem dzieci jest odgadnięcie liczby przez zadawanie pytań, na które można odpowiedzieć "Tak", "Nie". Zakrywamy liczby wykluczone;
 9. Pantomimiczne zadania matematyczne- przygotowujemy losy z działaniami, np.: 3+5=8. Dzielimy uczestników na grupy. Każda grupa przygotowuje scenkę ilustrującą wylosowane działanie;
 10. "Jaką jestem liczbą?"- na plecach uczestników przyklejamy kartonik z cyfrą. Na sygnał wszyscy chodzimy po sali zadają napotkanym osobom pytania, na które można odpowiadać "tak" lub "nie". Osoby, które odgadną przyklejają swoje kartki z przodu;
 11. Ewaluacja zajęcia- Jak się podobały zajęcia, dzieci przyklejają wesołe buźki, jak nie podobały smutne buźki;

 Scenariusz zajęć ruchowych 

przeprowadzonych w Przedszkolu Samorządowym nr 43 w Białymstoku 24 lutego 2014r.

Anna Zalewska
Renata Niewiarowska

Temat zajęć: „Sprężynkowe tańce”.
Grupa:
6-latki
Cele:
- nabywanie swobody, elastyczności i płynności ruchów,
- kształtowanie poczucia rytmu,
- usprawnianie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
- rozwijanie inwencji twórczej.

Metody: metoda twórczej gimnastyki rytmicznej M. i A. Kniessów

Formy organizacyjne: indywidualna, grupowa, zbiorowa

Pomoce: gumo-sprężynki w kolorze czarnym i białym ozdobione kolorowymi tasiemkami, odtwarzacz MP3, nagrania z muzyką o wyraźnym rytmie oraz relaksacyjną

Przebieg:

I Indywidualna improwizacja ruchowa z wykorzystaniem gumo-sprężynek przy muzyce o szybkim rytmie.
II Ćwiczenia indywidualne:

 1. „Sprężynki”
  Stanie w lekkim rozkroku. Rytmiczne rozciąganie gumo-sprężynki na wysokości klatki piersiowej.
 2. „Wycieraczki”
  Dzieci stoją w rozkroku, ręce uniesione wysoko. Rytmiczne skłony w lewo i w prawo.
 3. „Pokłony”
  Dzieci stoją w rozkroku, ręce uniesione wysoko. Skłon tułowia do nogi lewej, następnie wyprost  i skłon do nogi prawej.
 4. „Napinanie łuku”
  Rozciąganie gumo-sprężynki jedną ręką przy wyprostowanej drugiej ręce, w prawą i w lewą stronę.
 5. „Ręcznik”
  Stanie w rozkroku, lewa ręka dołem w tyle ugięta w łokciu, prawa wzniesiona w górę nad głową. Rytmiczne unoszenie rąk w górę i w dół.
 6. „Pompowanie koła”
  Dzieci zakładają jeden koniec gumo-sprężynki na stopę, drugi zaś trzymają oburącz. Rytmiczne rozciąganie przyboru w górę i w dół.
 7. „Kontrabas”
  Pozycja wyjściowa j.w. Rytmiczne szarpanie rozciągniętej gumo-sprężynki lewą ręką.
 8. „Ciężarek”
  Pozycja wyjściowa j.w. Unoszenie prawej nogi lewą ręką.

Ćwiczenie nr 6, 7, 8 powtarzamy ze zmianą nogi.

III Indywidualna improwizacja ruchowa z wykorzystaniem gumo-sprężynek w pozycji stojącej (muzyka relaksacyjna).
IV Ćwiczenia w parze:

 1. „Piłowanie drewna”
  Dzieci stoją naprzeciwko siebie w lekkim rozkroku. Ręce wyprostowane i skierowane w stronę partnera. Uginanie raz prawego, raz lewego ramienia.
 2. „Nożyczki”
  Dzieci w parze krzyżują gumo-sprężynki. Jedno dziecko stoi w lekkim rozkroku, ma złączone dłonie. Drugie wykonuje przysiad z jednoczesnym rozłożeniem rąk w bok.
 3. „Podwójne nożyczki”
  Stanie w lekkim rozkroku, skrzyżne trzymanie przyboru. Wymachy rąk w bok.
 4. „Piłowanie drewna” (patrz pkt.1) przy skrzyżowanych gumo-sprężynkach.
 5. „Nawijanie nitki”
  Dzieci stoją obok siebie trzymając w jednym ręku złączone przybory. Na zmianę wykonują obroty w stronę partnera.
 6. „Koniki”
  Dzieci stają jedno za drugim, podają sobie gumo-sprężynki, tworząc w ten sposób zaprzęgi. Poruszają się w rytmie muzyki.
V Indywidualna improwizacja ruchowa z wykorzystaniem gumo-sprężynek w pozycji siedzącej (muzyka relaksacyjna).

VI  Ćwiczenia w grupie:

 1. „Drabina”
  Dzieci podzielone są na dwie grupy. Każda z grup rozkłada swoje gumo-sprężynki równolegle w odległości jednego kroku. Następnie ustawiają się w rzędzie za nauczycielem i przechodzą rytmicznie po przyborach.
 2. „Tory kolejowe”
  Pozycja wyjściowa j.w. Dzieci przebiegają rytmicznie pomiędzy rozłożonymi gumo-sprężynkami.
 3. „Błotna przeprawa”
  Dzieci z białymi gumo-sprężynkami dobierają się w pary i ustawiają się w dowolnym miejscu sali. W siadzie klęcznym trzymają przybory przed sobą. Pozostałe dzieci pokonują przeszkody, stawiając stopy na naprężone gumo-sprężynki. Wykonują przy tym ćwiczenie wyprostne, rozciągając przybory z tyłu na wysokości ramion.
  Po wykonaniu ćwiczenia dzieci zamieniają się rolami.
 4. „Tunel”
  Dzieci z czarnymi gumo-sprężynkami dobierają się w pary, stoją naprzeciwko siebie w lekkim rozkroku. Ręce wyprostowane i skierowane w stronę partnera. Pozostałe dzieci przebiegają rytmicznie pod przyborami.
  Po wykonaniu ćwiczenia dzieci zamieniają się rolami.
 5. „Gwiazda”
  Dzieci z czarnymi przyborami zakładają końce gumo-sprężynek na lewą rękę nauczyciela, zaś dzieci z białymi - na rękę prawą. Następnie poruszają się w rytmie muzyki.
 6. „Karuzela”
  Dzieci trzymając przybory tworzą duże koło i przemieszczają się po sali cwałem bocznym.
 7. „Wąż”
  Następuje rozłączenie koła i utworzenie węża, który porusza się po całej sali za nauczycielem.
 8. „Ślimak”
  Na zakończenie zajęć dzieci poruszają się jedno za drugim, tworząc spiralę.

 

Lipiec 2021
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Napisz do nas