Rok szkolny 2023/2024

Emilia Elżbieta Łapińska - doradca metodyczny wychowania fizycznego MODM BCE przeprowadziła zajęcia otwarte w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Białymstoku. Budowanie torów przeszkód to nie tylko okazja do pozbycia się energii, ale również prosta, niewymagająca zabawa dla dzieci, dzięki której kilkulatki mogą wiele się  nauczyć. Podczas zajęć wskazała iż młodsze przedszkolaki nabierają pewności siebie podczas poruszania się, a starszaki z ogromną chęcią pokonują tory przeszkód, ćwicząc sprawność fizyczną. Zabawy związane z torami przeszkód bardzo pozytywnie wpływają na pamięć, procesy poznawcze, umiejętność rozwiązywania problemów, koordynację ruchową, umiejętności motoryczne, koordynację rąk i wzroku. W ten właśnie sposób  przedszkolaki ćwiczą motorykę dużą. Niebawem kolejne zajęcia otwarte realizujące jeden z priorytetów Ministra Oświaty na rok szkolny 2023-2024 „Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania wychowanków do rozwijania ich aktywności fizycznej”. Doradcy wychowania przedszkolnego serdecznie zapraszają do zapisów!

22 lutego Nauczyciele Wychowania Przedszkolnego z Białegostoku zostali zaproszeni do udziału w szkoleniu „Zabawy z literami w przedszkolu”, które przygotowane zostało przez Panią Magdalenę Siłkowską - nauczyciela mianowanego Edukacji Przedszkolnej z Przedszkola Samorządowego nr 28 - Zespołu Przedszkoli Nr 3 w Białymstoku. Szkolenie miało na celu poznanie zabaw z literami z wykorzystaniem różnorodnych gier opartych na metodzie sylabowej, angażującej wiele zmysłów na raz. Wszystkie aktywności skierowane były do dzieci w wieku przedszkolnym, również z zaburzeniami koncentracji z nadpobudliwością psychoruchową, z dysleksją oraz dysgrafią. Propozycje zabawi oprócz pracy w grupie, doskonale sprawdzą się podczas zajęć wyrównawczych oraz wspomagających pracę specjalistów tj. terapeutów, logopedów.

19  lutego 2024 r. nauczyciele wychowania przedszkolnego spotkali się w siedzibie MODM BCE na kolejnym szkoleniu z doskonalenia umiejętności wykorzystania narzędzi multimedialnych i informatycznych w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Szkolenie poprowadziła pani Aneta Wilczewska, która zapoznała uczestników z możliwościami aplikacji CANVA w tworzeniu prezentacji multimedialnych. Nauczycielki białostockich przedszkoli pod okiem pani Anety i doradczyń metodycznych wychowania przedszkolnego mogły poznać walory tego programu i samodzielnie przećwiczyć tworzenie prezentacji oraz znaleźć praktyczne zastosowanie swoich wytworów w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego.

Za nami kolejne spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów i pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych (21.02.2024r.) w Białostockim Centrum Edukacji. Tematyka spotkania dotyczyła opiniowania dzieci z mutyzmem wybiórczym. Dużą dawkę bardzo merytorycznej i praktycznej wiedzy na temat funkcjonowania i wspierania tej grupy dzieci oraz rodziców i nauczycieli przekazała nam Pai Ada Rogowska –pedagog i koordynator dzieci z mutyzmem wybiórczym w SP Nr 51 w Białymstoku oraz członek Fundacji Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja. Dziękuję wszystkim obecnym na spotkaniu za aktywny udział, wymianę informacji, dzielenie się praktykami i własnymi rozwiązaniami. Podziękowania kieruję również do przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Białymstoku za obecność i głos w dyskusji.

Koordynator Anna Gawryluk

13 lutego 2024 r. w Przedszkolu Samorządowym nr 30 „RADOSNYM” odbyły się zajęcia otwarte, pt. „Ziemniakolina, marchewkolina i burakolina – pomysły na masy sensoryczne”  poprowadzone przez nauczycielki: mgr Anetę Zalewską-Goralewską, i mgr Justynę Andruszkiewicz. Panie są pasjonatkami  metod sensopalstycznych, które w przedszkolu wprowadzają jako innowację pedagogiczną. Plastyka sensoryczna jest techniką, która koncentruje się na stymulacji zmysłów poprzez dotyk, wzrok, słuch, smak i zapach. Wykorzystuje ona różnorodne narzędzia i materiały spożywcze, aby tworzyć atrakcyjne i interesujące doświadczenia sensoryczne. Interakcja z tymi materiałami sprawia, że zmysły stają się czujniejsze, a uczestnik zyskuje głębszą świadomość ciała i otoczenia. Dzieci podczas zajęć uwalniają swoją naturalna ekspresję twórczą, doświadczają sukcesów, realizują swoje pomysły, poszukują coraz lepszych rozwiązań, ale również współpracują i nawiązują pozytywne relacje z kolegami z grupy posługując się komunikacją werbalną i niewerbalną.

Marzec 2024
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31