Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego

akredytacja 160Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego Białostockiego Centrum Edukacji jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. Od  1 września 2023 wchodzimy w skład Białostockiego Centrum Edukacji.

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

p.o. dyrektor Białostockiego Centrum Edukacji
Maria Jolanta Ambrożej

Aktualności

Emilia Łapińska - doradca metodyczny wychowania fizycznego MODM Białystok przeprowadziła długo oczekiwane przez nauczycieli wychowania przedszkolnego zajęcia otwarte w PS nr 1 w Białymstoku w grupie starszych i młodszych przedszkolaków pt. „Chusta animacyjna na zajęciach ruchowych”. Aktywności z chustą animacyjną mogą spełniać różne cele edukacyjne i możemy nią rozwijać wiele umiejętności. Zabawy z chustą wyzwalają ogromną ilość energii, aktywizują oraz pobudzają do spontanicznego działania. Oddziałuje na dzieci wieloma bodźcami: wzrokowymi (intensywne kolory), dotykowymi (chusta jest „miła” w dotyku) oraz ruchowymi. Zabawy z chustą dają poczucie odprężenia i relaksu, pozwalają dzieciom pozytywnie spożytkować energię.

We współpracy z wydawnictwem Podręcznikarnia zorganizowane zostały warsztaty ”Integracja sensoryczna w przedszkolu”, które przeprowadziła pani Karolina Kiersnowska - nauczycielka i terapeutka IS. Prowadząca zaprezentowała przykłady ćwiczeń, zabaw i wskazówki, które pozwalają rozwijać integrację sensoryczną w grupie przedszkolnej oraz otrzymali podpowiedzi, jak rozpoznać zaburzenia SI. Dziękujemy za ogrom merytorycznej i bardzo praktycznej wiedzy, jak profilaktycznie wspierać właściwy rozwój sensoryczny dzieci w wieku przedszkolnym. Zaangażowanie Pani Karoliny przeszło nasze oczekiwania!

Dnia 26 kwietnia 2023r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno –Wychowawczym odbyła się XIX Konferencja metodyczna z cyklu „Oddziaływania terapeutyczne w pracy z uczniami z niepełnosprawnościami”. Podczas spotkania odbyły się zajęcia modelowe pt. „Matematyka na wesoło” z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną z klas I-III, przeprowadzone przez Panią Annę Minkiewicz i Krystynę Rapiej – nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Białymstoku. Pomimo, iż grupa uczniów była bardzo zróżnicowana pod względem umiejętności i możliwości, prowadzącym udało się zaktywizować i zmotywować do pracy każde dziecko. Poprzez różnorodne formy i metody pracy angażujące wszystkie zmysły oraz dużą uważność na potrzeby uczniów udało się osiągnąć zamierzone cele dydaktyczne i wychowawcze. Obserwujący zajęcia nauczyciele byli pod ogromnym wrażeniem przeprowadzonych zajęć. W dalszej części konferencji uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z Koncepcją Halliwick oraz Watsu wykorzystywaną w terapii osób z dysfunkcjami neurorozwojowymi i ruchowymi. Metody te przedstawił Pan Jacek Gregorczuk – certyfikowany terapeuta – nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Białymstoku.

Dziękujemy serdecznie Pani Annie Minkiewicz, Pani Krystynie Rapiej i Panu Jackowi Gregorczukowi za szerzenie wśród nauczycieli szkół ogólnodostępnych ciekawych i inspirujących metod pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. A wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konferencji i chęć poszerzania swojej wiedzy i warsztatu pracy.

Organizatorzy: Anna Gawryluk, Joanna Hryń

Pani Anna Kozłowska oraz pani Izabela Anna Łagoda w ostatnich dniach kwietnia przeprowadziły w Przedszkolu Samorządowym nr 64 w Białymstoku zajęcia otwarte:. „Polska - moja ojczyzna” - zabawa fabularyzowana w oparciu o koncepcję planu daltońskiego". Serdecznie dziękujemy za inspirujące pomysły na przeprowadzenie tematycznych zabaw w grupie.

Dnia 20 i 25 kwietnia odbyły się szkolenia pt. „Terapia ręki - zaburzenia motoryki małej i dużej” prowadzone przez Emilię Mieczkowską ze Szkoły Podstawowej nr 5 i Marzenę Głębocką z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 (Szkoła Podstawowa nr 38). Szkolenia miały na celu przekazanie podstawowej wiedzy niezbędnej do wprowadzenia działań z elementami terapii ręki podczas codziennej pracy w przedszkolu i szkole oraz zapoznanie z wybranymi ćwiczeniami wspierającymi rozwój motoryki dużej i małej. Podnoszenie świadomości dotyczącej terapii ma na celu poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej, stabilizację mięśni ręki i obręczy barkowej, a także zwiększenie zdolności manipulacyjnych dłoni. Serdecznie dziękujemy prowadzącym za dawkę cennej i praktycznej wiedzy!

24 kwietnia 2023 roku w ASK Liceum Ogólnokształcącym odbyły się zajęcia otwarte:„Jest wojna głodowa i jest wojna kul - los dzieci w czasie II wojny światowej”. W lekcji otwartej wykorzystano pakiety IPN (Oddział w Warszawie): „Co to jest wojna? Dzieci w getcie warszawskim” i „Losy dzieci pod okupacją niemiecką w latach 1939 – 1945” autorstwa Pani Edyty Guli. Główny specjalista Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku Pani Magdalena Dzienis – Todorczuk przeprowadziła szkolenie dla nauczycieli dotyczące materiałów edukacyjnych IPN i wygłosiła niezwykle ciekawy wykład ukazujący los dzieci zagrabionych w czasie II wojny światowej. Uczestnicy - nauczyciele szkół podstawowych, ponadpodstawowych, pracownicy Muzeum Pamięci Sybiru i Uniwersytetu w Białymstoku otrzymali bezpłatne pakiety edukacyjne.

W imieniu MODM dziękuję Paniom: Edycie Guli- naczelnikowi Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie i Magdalenie Dzienis – Todorczuk- głównemu specjaliście Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć. Dziękuję nauczycielom za miłe słowa i cenne komentarze. Zapraszam na kolejne spotkania z historią najnowszą zorganizowane we współpracy z IPN.

Katarzyna Szczęsnowicz doradca historii i wos

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało zestaw bezpłatnych materiałów edukacyjnych na temat Chatu GPT. Można je odnaleźć na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej: https://zpe.gov.pl/chat-gpt. W serwisie znalazły się także inne materiały edukacyjne przegotowane przez ekspertów.

Jedną z pierwszych pomocy dla nauczycieli jest artykuł „Chat GPT w szkole – szanse i zagrożenia”, który zawiera m.in. informacje o tym, czym jest Chat GPT, jak wpływa na edukację i jakie niesie ze sobą zagrożenia. Tekst zawiera wskazówki, które pomogą nauczycielom rozpoznać, czy praca domowa została przygotowana przez uczniów samodzielnie.

W dniu dzisiejszym (13.03) zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Podlaskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku i Miejskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego w Białymstoku. Porozumienie dotyczy dwustronnej współpracy przy organizacji szkolenia nt. Praca metodą projektu, skierowanego do koordynatorów i realizatorów ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!”, które przeprowadzi Monika Zaleska - Szczygieł.

Dokument podpisany został przez Ewę Jakubowicz - p.o. Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku oraz Marię Jolantę Ambrożej – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku.

okladka 200

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku przedstawia ofertę bezpłatnych i płatnych szkoleń prowadzonych przez doradców metodycznych MODM w II semestrze roku szkolnego 2022/2023. Bieżące propozycje zostały przygotowane dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych województwa podlaskiego.

- pobierz informator -

Zachęcamy również do przesyłania własnych, ciekawych publikacji metodycznych i artykułów związanych z tematyką edukacyjną (wyłącznie e-mailem).

UWAGA! W związku ze zmianą oprogramowania platformy IPO od 1 grudnia, aby zalogować się na swoje konto, należy zmienić hasło. Można to zrobić w bardzo łatwy sposób -> wystarczy wejść na stronę główną: https://ipo.modm.edu.pl/logowanie i postępować wg umieszczonych instrukcji.

ipo 2

Pomoc Ukrainie

Zapisy na szkolenia, materiały i zaświadczenia oraz potwierdzenia udziału w szkoleniach

Platforma e-learningowa MODM

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego przy MODM w Białymstoku

Grudzień 2023
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

MODM na Facebook'u