Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego

akredytacja 160Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

Maria Bartnicka

Model odpowiedzi - "Rozbieranie Justyny" Czesław Miłosz

Wstępne rozpoznanie całości:
1. wiersz będący nawiązaniem do powieści E. Orzeszkowej – Nad Niemnem; 1 
2. efekt refleksji nad literaturą, wartościami i historią; 1 
3. zapis subiektywnej nostalgii za miejscem i światem utraconym. 1 


Adresat:
4. Justyna – bohaterka Nad Niemnem. 1 

Nadawca:
5. ja liryczne – człowiek z innej epoki; 1 
6. czytelnik powieści Orzeszkowej; 1 
7. znający miejsca opisane w powieści z własnego życia; 1 
8. zafascynowany postacią i postawą Justyny; 1 
9. świadek historii ziem nadniemeńskich. 1 

Ukształtowanie wypowiedzi:
10. liryka bezpośrednia ( a ja wstępuję w związek….) 1 
11. wiersz stychiczny; 1 
12. niejednorodność monologu lirycznego: 1 
12.1. zwrot do ty lirycznego: Justyno; 1 
12.2. wyznanie: A ja wstępuję…; 1 
12.3. opowiadanie: Urodziłaś synów i córki; 1 
12.4. proza kończąca wiersz. 1 
12.5. monolog o charakterze nostalgicznego dyskursu. 1 
13. Wizerunek Justyny w świadomości ja lirycznego: 1 
13.1. dwudziestoczteroletnia panna: 1 
13.2. niemal fizyczna bliskość jej postaci (sensualizm w wyobrażeniu); 1 
13.3. Justyna – uosobienie gniewnej prawości; 1 
13.4. Justyna – wyraz wartości duchowych ważnych dla swego narodu: W twoim kraju dobro i zło mierzono Mogiłą./ Kto dochowa wierności, kto nie dochowa. 1 
13.4.1. W twoim kraju….. – metafora – istotne wartości minionego czasu; 1 
13.4.2. skąd się biorą?; Jakie dialogi toczy ciało z duszą?- pytania retoryczne wskazujące na istnienie w dawnym świecie zasad i wartości duchowych. 1 
13.5 Justyna – obca ludziom z innego kręgu kulturowego: Dla nich ty jesteś jedynie dziewoja/ Równość stanową głosząca u Georges Sand. 1 
13.5.1. dziewoja – kolokwializm, regionalizm - na usługach kontrastu. 1

 

...

Cała publikacja dostępna jest w pliku do ściągnięcia.

Pobierz: Całość w formacie pdf

Styczeń 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31