Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego

akredytacja 160Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

Aktualności

12 i 16 maja doradca metodyczny wychowania przedszkolnego Agnieszka Bąbczyńska zorganizowała maraton szkoleniowy pt. „Królowa nauk w przedszkolu - zabawy i gry matematyczne cz. 1 i cz. 2”. Edukacja matematyczna w przedszkolu to niesamowicie ważny obszar! Dziś nie stanowi osobnej jednostki w nowej podstawie programowej, ale jest elementem czwartego obszaru dotyczącego rozwijania funkcji poznawczych naszych przedszkolaków. “Matematyka królową nauk” – tak mówią jedni. “Matematyka to koszmar” – tak mówią drudzy i to ci stanowią większość. Jak sprawić, by dziecko nie tylko nie obawiało się matematyki, ale i podchodziło do niej z entuzjazmem? Najważniejsze jest, aby połączyć naukę z ruchem i muzyką.

Doradca metodyczny historii i wos Katarzyna Szczęsnowicz przypomina o ostatnim w tym roku szkolnym spotkaniu podsumowującym pracę Międzyszkolnej Sieci Współpracy Nauczycieli Przedmiotów Społecznych.

Forma: on-line

Termin: 01.06.2023 r., godz. 19:00

Zapisy: https://ipo.modm.edu.pl/  

W pierwszej połowie maja Agnieszka Bujwicka – Pawłowska - nauczyciel mianowany z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 51 im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku, przeprowadziła szkolenie pt. "Zabawy klockami NEMI- pomysły na dziecięcą matematykę”. Klocki NEMI to pomoc dydaktyczna stworzona przez Nemezjusza Cywińskiego. Pomaga ona wprowadzić dzieci w świat matematyki poprzez wielozmysłowe doświadczanie jej. Wykorzystanie ich w procesie dydaktycznym jest niezwykle proste - nawet gdy mamy do czynienia z przedszkolakami niepotrafiącymi jeszcze pisać. Dzięki ich właściwemu wykorzystaniu dzieci otrzymują obrazową reprezentację poszczególnych liczb zmierzającą ku wytworzeniu ich reprezentacji umysłowej. Co więcej – klocki NEMI można dotknąć i swobodnie nimi manipulować dostarczając tym samym większej ilości wrażeń.

Serdecznie dziękujemy pani mgr Monice Krupickiej oraz pani mgr Justynie Drozdowskiej za przeprowadzenie szkolenia „Przedszkolna akademia fascynacji - podstawy pedagogiki cyrku jako inspiracja do zabaw podwórkowych i festynowych”.

Supraśl – położone w sercu Puszczy Knyszyńskiej, miasto - uzdrowisko, jest jednym z najpiękniejszych miejsc na turystycznej mapie Podlasia. Gwarantuje spokój, bliski kontakt z naturą, kusi zabytkami. 13 maja Międzyszkolna Sieć Nauczycieli Przedmiotów Społecznych, działająca w MODM, wybrała się w to urokliwe miejsce na szkolenie: „Spacer z historią w tle”. Tematem przewodnim wędrówki były drzewa (nie tylko Święte Sosny). Dziękujemy pracownikom Muzeum Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa za pasjonującą opowieść o powstawaniu papieru oraz druku, dawnych maszynach introligatorskich i poligraficznych.

Katarzyna Szczęsnowicz - doradca metodyczny historii i wos MODM w Białymstoku

Doradca metodyczny historii i wiedzy o społeczeństwie Katarzyna Szczęsnowicz we współpracy z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku zorganizowała i przeprowadziła zajęcia patriotyczne pt. „Polak Mały” w dwóch grupach wiekowych (młodszej i starszej) w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Białymstoku.To projekt edukacyjny skierowany do najmłodszych odbiorców historii najnowszej. Ma na celu zainteresowanie dzieci dziejami Polski i Polaków oraz przybliżenie w atrakcyjnej i przystępnej formie, polskich symboli narodowych – godła, flagi i hymnu. Jedną z najskuteczniejszych form pracy jest spotkanie z pracownikami IPN i ich wspaniałym doświadczeniem w prowadzeniu zajęć edukacyjnych. Za pomocą wydanych przez IPN pomocy edukacyjnych z serii ”Polskie symbole narodowe” oraz gra „Polak mały”, zachęcamy dzieci do postrzegania historii jako interesującego i naturalnego elementu otaczającego świata.

Emilia Łapińska - doradca metodyczny wychowania fizycznego MODM Białystok przeprowadziła długo oczekiwane przez nauczycieli wychowania przedszkolnego zajęcia otwarte w PS nr 1 w Białymstoku w grupie starszych i młodszych przedszkolaków pt. „Chusta animacyjna na zajęciach ruchowych”. Aktywności z chustą animacyjną mogą spełniać różne cele edukacyjne i możemy nią rozwijać wiele umiejętności. Zabawy z chustą wyzwalają ogromną ilość energii, aktywizują oraz pobudzają do spontanicznego działania. Oddziałuje na dzieci wieloma bodźcami: wzrokowymi (intensywne kolory), dotykowymi (chusta jest „miła” w dotyku) oraz ruchowymi. Zabawy z chustą dają poczucie odprężenia i relaksu, pozwalają dzieciom pozytywnie spożytkować energię.

We współpracy z wydawnictwem Podręcznikarnia zorganizowane zostały warsztaty ”Integracja sensoryczna w przedszkolu”, które przeprowadziła pani Karolina Kiersnowska - nauczycielka i terapeutka IS. Prowadząca zaprezentowała przykłady ćwiczeń, zabaw i wskazówki, które pozwalają rozwijać integrację sensoryczną w grupie przedszkolnej oraz otrzymali podpowiedzi, jak rozpoznać zaburzenia SI. Dziękujemy za ogrom merytorycznej i bardzo praktycznej wiedzy, jak profilaktycznie wspierać właściwy rozwój sensoryczny dzieci w wieku przedszkolnym. Zaangażowanie Pani Karoliny przeszło nasze oczekiwania!

Dnia 26 kwietnia 2023r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno –Wychowawczym odbyła się XIX Konferencja metodyczna z cyklu „Oddziaływania terapeutyczne w pracy z uczniami z niepełnosprawnościami”. Podczas spotkania odbyły się zajęcia modelowe pt. „Matematyka na wesoło” z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną z klas I-III, przeprowadzone przez Panią Annę Minkiewicz i Krystynę Rapiej – nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Białymstoku. Pomimo, iż grupa uczniów była bardzo zróżnicowana pod względem umiejętności i możliwości, prowadzącym udało się zaktywizować i zmotywować do pracy każde dziecko. Poprzez różnorodne formy i metody pracy angażujące wszystkie zmysły oraz dużą uważność na potrzeby uczniów udało się osiągnąć zamierzone cele dydaktyczne i wychowawcze. Obserwujący zajęcia nauczyciele byli pod ogromnym wrażeniem przeprowadzonych zajęć. W dalszej części konferencji uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z Koncepcją Halliwick oraz Watsu wykorzystywaną w terapii osób z dysfunkcjami neurorozwojowymi i ruchowymi. Metody te przedstawił Pan Jacek Gregorczuk – certyfikowany terapeuta – nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Białymstoku.

Dziękujemy serdecznie Pani Annie Minkiewicz, Pani Krystynie Rapiej i Panu Jackowi Gregorczukowi za szerzenie wśród nauczycieli szkół ogólnodostępnych ciekawych i inspirujących metod pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. A wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konferencji i chęć poszerzania swojej wiedzy i warsztatu pracy.

Organizatorzy: Anna Gawryluk, Joanna Hryń

Pani Anna Kozłowska oraz pani Izabela Anna Łagoda w ostatnich dniach kwietnia przeprowadziły w Przedszkolu Samorządowym nr 64 w Białymstoku zajęcia otwarte:. „Polska - moja ojczyzna” - zabawa fabularyzowana w oparciu o koncepcję planu daltońskiego". Serdecznie dziękujemy za inspirujące pomysły na przeprowadzenie tematycznych zabaw w grupie.

Pomoc Ukrainie

Zapisy na szkolenia, materiały i zaświadczenia oraz potwierdzenia udziału w szkoleniach

Platforma e-learningowa MODM

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego przy MODM w Białymstoku

Czerwiec 2023
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

MODM na Facebook'u

Napisz do nas