Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego

akredytacja 160Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego Białostockiego Centrum Edukacji jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. Od  1 września 2023 wchodzimy w skład Białostockiego Centrum Edukacji.

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

p.o. dyrektor Białostockiego Centrum Edukacji
Maria Jolanta Ambrożej

Aktualności

okladka 200

Już 17.10.2023 r. odbędzie się szkolenie przygotowujące nauczycieli EDB do realizacji wybranych treści podstawy programowej, które realizowane jest w ramach współpracy z 1 Podlaską Brygadą Obrony Terytorialnej. Głównym celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do realizacji nowych treści w ramach przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa.

Termin: 17.10.2023, godz. 9:00-14:30

Miejsce szkolenia: MODM BCE (ul. Ciepła 32)

Zapisy: https://ipo.modm.edu.pl/

 

W sobotę (16.09) odbyła się konferencja „Nowe tendencje w nauczaniu j. polskiego w roku szkolnym 2023/2024”. Spotkanie rozpoczęto od zaprezentowania przez Wydawnictwo GWO publikacji związanych z nową maturą oraz nowości wydawniczych. Następnie pani Grażyna Dawidowicz wygłosiła wykład pt. „Kanon etyczny Marka Edelmana, czyli najważniejsze jest życie”. Konferencję zakończyło wystąpienie pani Marii Bartnickiej, która podsumowała tegoroczne matury. Po konferencji odbyło się oficjalne pożegnanie pani Marii Bartnickiej – Honorowego Profesora Oświaty, wieloletniego doradcy metodycznego MODM i nauczyciela, która w tym roku szkolnym udaje się na zasłużoną emeryturę. Pani Mario jeszcze raz dziękujemy za współpracę, miłą atmosferę, profesjonalizm oraz okazywaną życzliwość!

12 września w Autorskiej Szkole Klanzy Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku Pani Katarzyna Szczęsnowicz - doradca metodyczny historii i wos oraz Pani Magdalena Dzienis - Todorczuk - główny specjalista IPN przeprowadziły otwarte zajęcia edukacyjne poświęcone polskim dzieciom wojny.

Narodowy Dzień Polskich Dzieci Wojny został ustanowiony 10 września "w hołdzie Polskim Dzieciom Wojny, które mimo traumy, jakiej doświadczyły za przyczyną hekatomby II wojny światowej, zbrodniczych działań okupantów niemieckich i sowieckich, potrafiły dźwigać ze zgliszcz naszą wspólną Ojczyznę oraz w dowód respektu i wdzięczności za ich wysiłek". Uczniowie układali puzzle zmieniających się polskich granic czasie II wojny światowej, analizowali teksty źródłowe, obejrzeli film: "Ulmowie męczennicy ratujący Żydów" (Przystanek Historia, odcinek 69), wysłuchali wykładu poświęconego losom polskich dzieci pod okupacją niemiecką i radziecką: germanizacji, pracy przymusowej, obozów pracy, masowych deportacji i trudach życia na Syberii.

Zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do zapisów na szkolenie "Akademia Muzeum dla nauczycieli", które odbędzie się 27.09.2023 r. (godz. 14:30 - 16:30).

Program:
14:30 – rozpoczęcie, prezentacja oferty edukacyjnej Muzeum Pamięci Sybiru skierowanej do nauczycieli kl.1-3,
15:00 - przerwa,
15:10 – zwiedzanie wystawy stałej z przewodnikiem,
16:30 – zakończenie.

Szkolenie organizowane jest we współpracy z Muzeum Pamięci Sybiru.

Zapisy: https://ipo.modm.edu.pl/

okladka 200

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku Białostockiego Centrum Edukacji przedstawia ofertę bezpłatnych i płatnych szkoleń prowadzonych przez doradców metodycznych MODM w I semestrze roku szkolnego 2023/2024. Bieżące propozycje zostały przygotowane dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych województwa podlaskiego.

- pobierz informator -

Zachęcamy również do przesyłania własnych, ciekawych publikacji metodycznych i artykułów związanych z tematyką edukacyjną (wyłącznie e-mailem).

Po uroczystym otwarciu Białostockiego Centrum Edukacji odbyła się konferencja szkoleniowo-informacyjna „Doceniaj, nie oceniaj - szkoła bez ocen”, która została podzielona na dwie części. W pierwszej udział wzięli dyrektorzy białostockich placówek, w drugiej zaś nauczyciele i pedagodzy.

Jako pierwszy wykład wygłosił Jarosław Durszewicz – prezes Fundacji Szkoła bez ocen, który opowiedział m.in. o prawnych podstawach szkoły bez ocen, celach oceniania i uczenia się. Następnie Anna Fidurska dyrektor Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie zaprezentowała przykłady dobrych praktyk. Barbara Osipczuk - doradca metodyczny MODM BCE, edukatorka Pozytywnej Dyscypliny opowiedziała o praktycznych rozwiązaniach, które mogą pomóc w zastąpieniu klasycznych ocen.

Konferencja objęta była Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Dziękujemy wszystkim za liczne przybycie i jednocześnie zapraszamy zainteresowane osoby do sieci współpracy nauczycieli w drodze do uczenia bez stopni. Pierwsze spotkanie online odbędzie się już 20 września o godz. 18:30 – zapisy: https://ipo.modm.edu.pl/

13 września 2023 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Białostockiego Centrum Edukacji. Nowa instytucja powstała w wyniku połączenia Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku oraz Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku. BCE funkcjonuje od 1 września na mocy uchwały podjętej podczas LXX sesji Rady Miasta Białystok w dniu 20 kwietnia 2023 roku. Nasza wspólna siedziba znajduje się w budynku dotychczas zajmowanym przez CKU – przy ulicy Ciepłej 32.

Głównym elementem uroczystego otwarcia było rozwiązanie wstęgi oplatającej oficjalną tablicę z nazwą nowej instytucji. Wstęgę rozwiązał Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Który wygłosił również krótkie przemówienie.

Obie instytucje posiadają prawie dwudziestoletni dorobek i doświadczenie w organizowaniu kształcenia i doskonalenia zawodowego osób dorosłych, w tym nauczycieli­ – podczas uroczystości powiedziała Maria Jolanta Ambrożej, p.o. Dyrektor Białostockiego Centrum Edukacji.

29.08.2023 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja dla nauczycieli „Rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci w wieku przedszkolnym”. Dziękujemy prelegentkom - Marii Rotkiel, Klaudii Opielskiej, Annie Łącz-Gaj oraz Joannie Żarniewskiej za podzielenie się z uczestnikami cennymi wskazówkami i swoim doświadczeniem. Dziękujemy również patronom honorowym: Prezydentowi Miasto Białystok oraz Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty, a także partnerom: Trefl, Meblownia - akcesoria meblowe, 4szpaki, Wydział Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku.

Nagranie konferencji dostępne jest na kanale YT:  shorturl.at/fvDQ5 

Dziś (29.08) odbyła się konferencja metodyczna dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej: "O sensie i misji nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej". Motywujący wykład wygłosiła Dorota Krzywicka – psycholożka pracująca z zarówno z dorosłymi, jak i z młodzieżą. Konferencja została zorganizowana we współpracy z Wydawnictwem Mac Edukacja, któremu serdecznie dziękujemy za wspaniałą (jak zawsze) współpracę. Dziękujemy również pracownikom MDK (przy ulicy Warszawskiej 79A) za udostępnienie sali oraz wszystkim uczestnikom za liczne przybycie i aktywny udział w wydarzeniu!

Z okazji Roku Mikołaja Kopernika zapraszamy do udziału w interdyscyplinarnej konferencji „Mikołaj Kopernik – geniusz wielu dziedzin”, która odbędzie się 27 września 2023 r. w Centrum Animacji Kultury "Wierzbowa" przy VII LO w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7. 

Konferencja skierowana jest do nauczycieli przedmiotów: fizyka, geografia, historia, wos, hit, biznes i zarządzanie i podstawy przedsiębiorczości oraz nauczycieli innych specjalności zainteresowanych tematyką konferencji. 

W programie konferencji przewidziane m.in. wystąpienia specjalistów oraz zwiedzanie Obserwatorium Astronomicznego.

Współorganizatorem konferencji jest VII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku. 

Zapisy na konferencję: https://ipo.modm.edu.pl/ 

Szczegóły konferencji wkrótce. 

Zapraszamy 

Joanna Ciesielska i Katarzyna Szczęsnowicz 

Pomoc Ukrainie

Zapisy na szkolenia, materiały i zaświadczenia oraz potwierdzenia udziału w szkoleniach

Platforma e-learningowa MODM

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego przy MODM w Białymstoku

Wrzesień 2023
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Najbliższe wydarzenia

poniedziałek, 25.09.2023
15:00 20:00
Zarażanie programowaniem - Cz. 1. ScratchJr od podstaw oraz Cz.2. Scratch od podstaw. (ON-LINE)
poniedziałek, 25.09.2023
17:00 20:30
Diagnoza dziecka 6-letniego w przedszkolu (ON-LINE)
wtorek, 26.09.2023
15:15 19:15
Kształtowanie kompetencji przyszłości w szkole (ON-LINE)
wtorek, 26.09.2023
16:00 17:30
Piłka ręczna – doskonalenie podań i chwytów piłki. Przepisy gry. (STACJONARNE)
wtorek, 26.09.2023
16:30 19:30
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Możliwości wykorzystania wiedzy z zakresu neurodydaktyki w motywowaniu uczniów (ON-LINE)
wtorek, 26.09.2023
16:30 19:30
Sieć współpracy nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Ocenianie uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi pt. „Co zamiast stopni? Jak sprawdzać wiedzę bez sprawdzianów? (ON-LINE)
środa, 27.09.2023
14:30 16:30
"Akademia Muzeum dla nauczycieli" (STACJONARNE)
środa, 27.09.2023
14:45 18:45
Mikołaj Kopernik. Geniusz wielu dziedzin. Konferencja interdyscyplinarna pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku (STACJONARNE)
środa, 27.09.2023
15:30 19:30
Prace plastyczne z zastosowaniem kasz, ryżu i innych materiałów sypkich. (STACJONARNE)
środa, 27.09.2023
16:30 19:30
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedszkoli - Ocena funkcjonalna, wykorzystania narzędzi do diagnozy dziecka i jego środowiska oraz planowania i udzielania wsparcia. (STACJONARNE)

MODM na Facebook'u