Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego

akredytacja 160Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego Białostockiego Centrum Edukacji jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. Od  1 września 2023 wchodzimy w skład Białostockiego Centrum Edukacji.

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

p.o. dyrektor Białostockiego Centrum Edukacji
Maria Jolanta Ambrożej

Aktualności

Zapraszamy do zapisów na szkolenie „Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych”. Wykład wygłosi Pani Anna Pyżewska - kustosz z Muzeum Pamięci Sybiru.

Termin: 06.03.2024 r., godz. 15:15-19:15

Miejsce szkolenia: BCE (ul. Ciepła 32)

Zapisy: https://ipo.modm.edu.pl/

Serdecznie zapraszamy do zapisów na webinar: „Czy emocje mogą być inteligentne?”. W trakcie będziemy, poszukiwać odpowiedz na pytanie czy, emocje mogą być inteligentne. Przyjrzymy się fizjologii emocji, zachowaniom związanym z emocjami oraz wewnętrznej świadomość emocji. Wszystko po to, aby móc czerpać z ich funkcji informacyjnej, energetycznej i motywacyjnej. Webinar będzie poprowadzony w formie interaktywnego wykładu, przeplatanego ćwiczeniami z możliwością zadawania pytań przez uczestników. Spotkanie jest wprowadzeniem do tematu Inteligencji emocjonalnej.

Termin: 19.03.2024 r., godz. 18:00-19:00

Prowadząca - Joanna Małgorzata Mieszkowska - psycholog, socjolog, terapeutą osób dorosłych i młodzieży, trener umiejętności psychospołecznych. Od 2006 zawodowo zajmuje się pomocą i terapią psychologiczną, pracując z osobami dorosłymi oraz młodzieżą, realizując równolegle treningi i warsztaty grupowe. Od 2010 roku współpracuje ze szkołami i uczelniami wyższymi, prowadząc wykłady i ćwiczenia dla studentów z zakresu praktycznego wymiaru psychologii i socjologii. Jej praca zorientowana jest na wspieraniu klientów w budowaniu rozwiązań poprawiających jakość ich życia.

Zapisy: https://ipo.modm.edu.pl/

Emilia Elżbieta Łapińska - doradca metodyczny wychowania fizycznego MODM BCE przeprowadziła zajęcia otwarte w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Białymstoku. Budowanie torów przeszkód to nie tylko okazja do pozbycia się energii, ale również prosta, niewymagająca zabawa dla dzieci, dzięki której kilkulatki mogą wiele się  nauczyć. Podczas zajęć wskazała iż młodsze przedszkolaki nabierają pewności siebie podczas poruszania się, a starszaki z ogromną chęcią pokonują tory przeszkód, ćwicząc sprawność fizyczną. Zabawy związane z torami przeszkód bardzo pozytywnie wpływają na pamięć, procesy poznawcze, umiejętność rozwiązywania problemów, koordynację ruchową, umiejętności motoryczne, koordynację rąk i wzroku. W ten właśnie sposób  przedszkolaki ćwiczą motorykę dużą. Niebawem kolejne zajęcia otwarte realizujące jeden z priorytetów Ministra Oświaty na rok szkolny 2023-2024 „Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania wychowanków do rozwijania ich aktywności fizycznej”. Doradcy wychowania przedszkolnego serdecznie zapraszają do zapisów!

22 lutego Nauczyciele Wychowania Przedszkolnego z Białegostoku zostali zaproszeni do udziału w szkoleniu „Zabawy z literami w przedszkolu”, które przygotowane zostało przez Panią Magdalenę Siłkowską - nauczyciela mianowanego Edukacji Przedszkolnej z Przedszkola Samorządowego nr 28 - Zespołu Przedszkoli Nr 3 w Białymstoku. Szkolenie miało na celu poznanie zabaw z literami z wykorzystaniem różnorodnych gier opartych na metodzie sylabowej, angażującej wiele zmysłów na raz. Wszystkie aktywności skierowane były do dzieci w wieku przedszkolnym, również z zaburzeniami koncentracji z nadpobudliwością psychoruchową, z dysleksją oraz dysgrafią. Propozycje zabawi oprócz pracy w grupie, doskonale sprawdzą się podczas zajęć wyrównawczych oraz wspomagających pracę specjalistów tj. terapeutów, logopedów.

Serdecznie zapraszamy do zapisów na szkolenie on-line przygotowane we współpracy z IPN "Historia najnowsza- Operacja Ostra Brama".
 
Termin: 04.03.2024 r., godz. 16:00-20:00

Zapraszamy do zapisów na szkolenie realizowane w ramach współpracy z 1 Podlaską Brygadą Obrony Terytorialnej w oparciu o wytyczne Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ideą szkolenia jest wzmacnianie zdolności obronnych Rzeczypospolitej Polskiej poprzez przygotowanie pracowników różnych instytucji do kształtowania i rozwijania postaw proobronnych.

Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele

Termin szkolenia: 12.04.2024 r., godz. 8:30-14:30

Tematyka szkolenia:

1. Podstawy przetrwania w sytuacjach zagrożenia działaniami wojennymi.

  • Ograniczenia organizmu ludzkiego związane z brakiem snu, wody i pożywienia oraz wpływem czynników atmosferycznych na możliwości przetrwania.
  • Zjawisko paniki ora sposoby jej przeciwdziałania.
  • Środki podręczne do zwiększenia szans przetrwania i możliwości ich wykorzystywania.
  • Możliwości pozyskiwania wody i pożywienia występujących w środowisku naturalnym.

2. Zajęcia praktyczne z pierwszej pomocy.

3. Przygotowanie do szkolenia strzeleckiego – omówienie podstaw budowy oraz posługiwania się bronią.

Zapisy na Internetowej Platformie Obsługi: https://ipo.modm.edu.pl/

19  lutego 2024 r. nauczyciele wychowania przedszkolnego spotkali się w siedzibie MODM BCE na kolejnym szkoleniu z doskonalenia umiejętności wykorzystania narzędzi multimedialnych i informatycznych w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Szkolenie poprowadziła pani Aneta Wilczewska, która zapoznała uczestników z możliwościami aplikacji CANVA w tworzeniu prezentacji multimedialnych. Nauczycielki białostockich przedszkoli pod okiem pani Anety i doradczyń metodycznych wychowania przedszkolnego mogły poznać walory tego programu i samodzielnie przećwiczyć tworzenie prezentacji oraz znaleźć praktyczne zastosowanie swoich wytworów w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego.

apteczkaProgram profilaktyki uniwersalnej pod nazwą Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej ma na celu rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych dzieci, kształtowanie postaw optymizmu, życzliwości i współpracy oraz pozytywnego nastawienia do świata.

Jest to rekomendowany przez MEiN program wychowawczo-profilaktyczny dla uczniów od klasy II do VII szkoły podstawowej (8-12 lat) autorstwa Sylwii Wierzchowskiej i Elżbiety Nerwińskiej. Posiada rekomendacje PARPA, KBPN, IPiN, ORE.

Kurs 14-godzinny.
Szkolenie stacjonarne w siedzibie MODM BCE, ul. Ciepła 32.

Terminy spotkań:
15.03.2024 (piątek) godz. 16.00-20.00
16.03.2024 (sobota) godz. 8.00-14.30

zippiMiędzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego pod nazwą Przyjaciele Zippiego, ma na celu rozwijanie umiejętności psychospołecznych dzieci w wieku 5-9 lat, wzmacnianie odporności i uczenie radzenia sobie z trudnościami i ze stresem.
Jest to rekomendowany przez MEN program profilaktyczny promujący zdrowie psychiczne dzieci.

Kurs 12-godzinny.

Szkolenie stacjonarne w siedzibie MODM BCE, ul. Ciepła 32.

Terminy spotkań:
05.04.2024 - godz. 16:00- 20.00 piątek
06.04.2024 - godz. 8:00-13:30 sobota

Za nami kolejne spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów i pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych (21.02.2024r.) w Białostockim Centrum Edukacji. Tematyka spotkania dotyczyła opiniowania dzieci z mutyzmem wybiórczym. Dużą dawkę bardzo merytorycznej i praktycznej wiedzy na temat funkcjonowania i wspierania tej grupy dzieci oraz rodziców i nauczycieli przekazała nam Pai Ada Rogowska –pedagog i koordynator dzieci z mutyzmem wybiórczym w SP Nr 51 w Białymstoku oraz członek Fundacji Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja. Dziękuję wszystkim obecnym na spotkaniu za aktywny udział, wymianę informacji, dzielenie się praktykami i własnymi rozwiązaniami. Podziękowania kieruję również do przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Białymstoku za obecność i głos w dyskusji.

Koordynator Anna Gawryluk

Zapisy na szkolenia, materiały i zaświadczenia oraz potwierdzenia udziału w szkoleniach

Platforma e-learningowa MODM

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego przy MODM w Białymstoku

Marzec 2024
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

MODM na Facebook'u