Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego

akredytacja 160Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego Białostockiego Centrum Edukacji jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. Od  1 września 2023 wchodzimy w skład Białostockiego Centrum Edukacji.

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

p.o. dyrektor Białostockiego Centrum Edukacji
Maria Jolanta Ambrożej

Aktualności

14 września doradcy metodyczni historii i wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania przedszkolnego przeprowadzili spotkanie edukacyjne "Samarytanie z Markowej - Rodzina Ulmów" , którą za pomoc żydowskim sąsiadom w czasie II wojny światowej uhonorowano pośmiertnie tytułem Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. 10 września 2023r. rodzina została uznana za błogosławioną. Jej przykład pokazuje, jak możemy wzajemnie dbać o siebie w trudnych sytuacjach i jak dzięki temu świat wokół nas może być lepszy. Dziękujemy za zaproszenie Zespołowi Przedszkoli Nr 2 w Białymstoku.

Zapraszamy do zapisów na Kurs nadający uprawnienia Certyfikowanego Trenera Umiejętności Społecznych (TUS), który kończy się uzyskaniem certyfikatu Trenera Umiejętności Społecznych i Życiowych i przygotowuje do:

  • tworzenia programów zajęć indywidualnych oraz grupowych z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych,
  • prowadzenia Treningów Umiejętności Społecznych w formie indywidualnej oraz grupowej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, w tym: z zaburzeniami oraz niepełnosprawnościami.

Każdy uczestnik otrzymuje:

  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat,
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
  • algorytmy zachowań (do wykorzystania podczas prowadzenia zajęć TUS),
  • scenariusze scenek modelowych (do wykorzystania podczas prowadzenia zajęć TUS),
  • konspekty zajęć (do wykorzystania podczas prowadzenia zajęć TUS),
  • filmy ze scenkami modelowymi (do wykorzystania podczas prowadzenia zajęć TUS),
  • plany pracy (do wykorzystania podczas prowadzenia zajęć TUS).

18 września odbyły się (pierwsze w nowej siedzibie!) warsztaty muzyczno- ruchowe „Pobawimy się rurkami”. Kolorowe rurki są nie tylko świetną pomocą edukacyjną, ale również alternatywą dla tradycyjnych instrumentów muzycznych. Ich ogromną zaletą jest prostota – dziecko bawiąc się, nabywa nowe umiejętności. Rozwija w sobie również zmysł artystycznym poczucie rytmu oraz melodii. Warsztaty przeprowadziły: Anna Birkos, Annna Kucharska, Marta Romanowska - Nauczycielki edukacji przedszkolnej z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Białymstoku (Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Białymstoku), którym serdecznie dziękujemy za ogrom pracy, które włożyły w organizację i przeprowadzenie zajęć! 

Zapraszamy serdecznie nauczycieli i specjalistów ze szkół ponadpodstawowych na pierwsze w roku szkolnym 2023/2024 spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Tematyka spotkania dotyczyć będzie możliwości wykorzystania wiedzy z zakresu neurodydaktyki w motywowaniu uczniów do nauki. Gościem spotkania będzie Monika Zaleska Szczygieł – doradca metodyczny MODM Białostockiego Centrum Edukacji, trener w zakresie neurodydaktyki, nauczyciel biologii w szkole ponadpodstawowej.  Udział w spotkaniach sieci daje możliwość nawiązania kontaktów i wzajemne wspieranie się w sferze zawodowej oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.

Koordynatorzy sieci: Anna Gawryluk i Emilia Łapińska.

Zapisy przez platformę IPO MODM BCE: https://ipo.modm.edu.pl/

okladka 200

Już 17.10.2023 r. odbędzie się szkolenie przygotowujące nauczycieli EDB do realizacji wybranych treści podstawy programowej, które realizowane jest w ramach współpracy z 1 Podlaską Brygadą Obrony Terytorialnej. Głównym celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do realizacji nowych treści w ramach przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa.

Termin: 17.10.2023, godz. 9:00-14:30

Miejsce szkolenia: MODM BCE (ul. Ciepła 32)

Zapisy: https://ipo.modm.edu.pl/

 

W sobotę (16.09) odbyła się konferencja „Nowe tendencje w nauczaniu j. polskiego w roku szkolnym 2023/2024”. Spotkanie rozpoczęto od zaprezentowania przez Wydawnictwo GWO publikacji związanych z nową maturą oraz nowości wydawniczych. Następnie pani Grażyna Dawidowicz wygłosiła wykład pt. „Kanon etyczny Marka Edelmana, czyli najważniejsze jest życie”. Konferencję zakończyło wystąpienie pani Marii Bartnickiej, która podsumowała tegoroczne matury. Po konferencji odbyło się oficjalne pożegnanie pani Marii Bartnickiej – Honorowego Profesora Oświaty, wieloletniego doradcy metodycznego MODM i nauczyciela, która w tym roku szkolnym udaje się na zasłużoną emeryturę. Pani Mario jeszcze raz dziękujemy za współpracę, miłą atmosferę, profesjonalizm oraz okazywaną życzliwość!

12 września w Autorskiej Szkole Klanzy Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku Pani Katarzyna Szczęsnowicz - doradca metodyczny historii i wos oraz Pani Magdalena Dzienis - Todorczuk - główny specjalista IPN przeprowadziły otwarte zajęcia edukacyjne poświęcone polskim dzieciom wojny.

Narodowy Dzień Polskich Dzieci Wojny został ustanowiony 10 września "w hołdzie Polskim Dzieciom Wojny, które mimo traumy, jakiej doświadczyły za przyczyną hekatomby II wojny światowej, zbrodniczych działań okupantów niemieckich i sowieckich, potrafiły dźwigać ze zgliszcz naszą wspólną Ojczyznę oraz w dowód respektu i wdzięczności za ich wysiłek". Uczniowie układali puzzle zmieniających się polskich granic czasie II wojny światowej, analizowali teksty źródłowe, obejrzeli film: "Ulmowie męczennicy ratujący Żydów" (Przystanek Historia, odcinek 69), wysłuchali wykładu poświęconego losom polskich dzieci pod okupacją niemiecką i radziecką: germanizacji, pracy przymusowej, obozów pracy, masowych deportacji i trudach życia na Syberii.

okladka 200

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku Białostockiego Centrum Edukacji przedstawia ofertę bezpłatnych i płatnych szkoleń prowadzonych przez doradców metodycznych MODM w I semestrze roku szkolnego 2023/2024. Bieżące propozycje zostały przygotowane dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych województwa podlaskiego.

- pobierz informator -

Zachęcamy również do przesyłania własnych, ciekawych publikacji metodycznych i artykułów związanych z tematyką edukacyjną (wyłącznie e-mailem).

Po uroczystym otwarciu Białostockiego Centrum Edukacji odbyła się konferencja szkoleniowo-informacyjna „Doceniaj, nie oceniaj - szkoła bez ocen”, która została podzielona na dwie części. W pierwszej udział wzięli dyrektorzy białostockich placówek, w drugiej zaś nauczyciele i pedagodzy.

Jako pierwszy wykład wygłosił Jarosław Durszewicz – prezes Fundacji Szkoła bez ocen, który opowiedział m.in. o prawnych podstawach szkoły bez ocen, celach oceniania i uczenia się. Następnie Anna Fidurska dyrektor Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie zaprezentowała przykłady dobrych praktyk. Barbara Osipczuk - doradca metodyczny MODM BCE, edukatorka Pozytywnej Dyscypliny opowiedziała o praktycznych rozwiązaniach, które mogą pomóc w zastąpieniu klasycznych ocen.

Konferencja objęta była Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Dziękujemy wszystkim za liczne przybycie i jednocześnie zapraszamy zainteresowane osoby do sieci współpracy nauczycieli w drodze do uczenia bez stopni. Pierwsze spotkanie online odbędzie się już 20 września o godz. 18:30 – zapisy: https://ipo.modm.edu.pl/

13 września 2023 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Białostockiego Centrum Edukacji. Nowa instytucja powstała w wyniku połączenia Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku oraz Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku. BCE funkcjonuje od 1 września na mocy uchwały podjętej podczas LXX sesji Rady Miasta Białystok w dniu 20 kwietnia 2023 roku. Nasza wspólna siedziba znajduje się w budynku dotychczas zajmowanym przez CKU – przy ulicy Ciepłej 32.

Głównym elementem uroczystego otwarcia było rozwiązanie wstęgi oplatającej oficjalną tablicę z nazwą nowej instytucji. Wstęgę rozwiązał Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Który wygłosił również krótkie przemówienie.

Obie instytucje posiadają prawie dwudziestoletni dorobek i doświadczenie w organizowaniu kształcenia i doskonalenia zawodowego osób dorosłych, w tym nauczycieli­ – podczas uroczystości powiedziała Maria Jolanta Ambrożej, p.o. Dyrektor Białostockiego Centrum Edukacji.

Pomoc Ukrainie

Zapisy na szkolenia, materiały i zaświadczenia oraz potwierdzenia udziału w szkoleniach

Platforma e-learningowa MODM

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego przy MODM w Białymstoku

Wrzesień 2023
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

MODM na Facebook'u