Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego

akredytacja 160Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

Celina Borowska

Wykorzystanie metod aktywizujących w integrowaniu rodziców i uczniów klas I – III.

Metody aktywizujące są niewątpliwie metodami służącymi integrowaniu zespołu uczniów i rodziców, i większość z nich spełnia to zadanie, jednak w tym miejscu na uwagę zasługują przede wszystkim tak zwane metody integracyjne i metody pracy we współpracy.


Metody i techniki integracyjne mają swój rodowód w pedagogice zabawy. Pedagogika zabawy jest symboliczną nazwą poszukiwań metodycznych, ułatwiających proces uczenia się. Nawiązując do teorii humanistycznej, pedagogika zabawy stwarza różne sytuacje, w których uczeń ma możliwość bez lęku rozwijać swoje najlepsze strony. Zabawa jest przydatna wszędzie tam, gdzie zależy nam na integracji grupy, na ośmieleniu i pozytywnym wzmocnieniu jej uczestników. Zabawy rozluźniają, wprowadzają w dobry nastrój, a potem już tylko pomagają w skupieniu i koncentracji uwagi.
W książce „Polubić szkołę” autorki M .Chomczyńska -Miliszkiewicz i D. Pomykała proponują szereg ćwiczeń grupowych mających na celu utworzenie zintegrowanej klasy. Ćwiczenia te zostały podzielone na mające na celu: przełamanie onieśmielenia, wzajemne poznanie się, budowanie zaufania, 
doskonalenie komunikacji, rozwijanie empatii i zrozumienia, integrację grupy.

 

 

Typ ćwiczeń Cel Przykład ćwiczenia
Przełamanie onieśmielenia rozluźnienie, zmniejszenie napięcia Uściśnij dłoń: Uczestnicy chodzą po sali, a prowadzący podaje im kolejne instrukcje:
- uściśnijcie jak najwięcej dłoni,
- spójrzcie jak największej liczbie osób głęboko w oczy,
- stojąc w ciasnym kręgu, zróbcie jednocześnie przysiad,
Wzajemne poznanie się zapamiętanie imion, zdobycie informacji o kolegach Nazywam się i....Uczestnicy stoją w kręgu. Każdy po kolei:
- wymienia swoje imię i pokazuje swój charakterystyczny gest
- wymienia swoje imię i pokazuje pantomimicznie, co lubi robić
Budowanie zaufania zwiększenie wzajemnego zaufania Ślepiec. Uczniowie w parach. Jedna osoba to niewidomy, druga jego przewodnik. Na hasło pary poruszają się po sali. Przewodnik pomaga wymijać przeszkody. Po jakimś czasie zmiana ról.
Doskonalenie komunikacji rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktu, uważnego słuchania Głuchy telefon: uczniowie podzieleni na dwie grupy siedzą w rzędach. Prowadzący szepcze tekst pierwszej osobie, która szeptem przekazuje następnej i tak kolejno. Ostatnie osoby powtarzają głośno to, co usłyszały. Końcowe wersje porównuje się z pierwowzorem
Rozwijanie empatii i zrozumienia mają rozwinąć u uczniów zdolności empatycznego odczuwania i rozumienie innej osoby Jak to wyjaśnić? Nauczyciel informuje uczniów, że ich zadaniem jest podanie przyczyn zaistniałych sytuacji np.
- matka daje dziecku klapsa,
- uczeń kładzie koledze pinezkę na krzesło,
- młody człowiek biegnie ulicą,
uczniowie w grupach podają jak najwięcej przyczyn, które spowodowały określone zachowania bohaterów.

Integracja grupy. Cele dotyczą spraw grupy jako całości, poszczególnych uczniów traktują jako członka społeczności. Sezamie otwórz się: uczniowie wyobrażają sytuacje, że weszli do sezamu. W którym mogą znaleźć wszystko, czego zapragną. Na kartkach każdy indywidualnie pisze, co wziąłby z sezamu dla swojej klasy. Na tablicy uczniowie wypisują to wszystko, co wzięli z sezamu dla swojej klasy. Wspólnie zastanawiają się, jak mogliby sami zrealizować te pragnienia.

 

...

Cała publikacja dostępna jest w pliku do ściągnięcia.

Pobierz: Całość w formacie pdf

Styczeń 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31