Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego

akredytacja 160Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

Joanna Czyżewska

Model odpowiedzi do zadania: Dokładnie zanalizuj podany fragment „Dziadów cz. III”.
Na podstawie przedstawionego fragmentu dramatu napisz pracę na temat: „Konrad – wielki romantyczny indywidualista.”

I. Przedstawienie postaci:

-wybitny poeta posiadający zdolności improwizowania. 
-wcześniej romantyczny kochanek, dziś żarliwy patriota. 
-więzień. 


II. Sylwetka duchowa Konrada

-jako poeta czuje się samotny 
-stwierdza, że ludzie nie potrafią zrozumieć jego twórczości. 
-skarży się na ograniczone możliwości poetyckiego słowa: Język kłamie głosowi... 
-apoteozuje poezję: Pieśni ma tyś jest gwiazdą za granicą świata 
-upojony mocą twórczą wpada w samozachwyt: Ja mistrz... 
-przekonany jest o własnej doskonałości, ma świadomość posiadania niezwykłego talentu 
-gardzi ludźmi, ma poczucie wyższości nawet wobec „mędrców i proroków”: Depcę was, wszyscy poeci... 
-chce sprawdzić, czy odczucie nadziemskiej siły nie jest złudzeniem: Dziś poznam, czym najwyższy, czylim tylko dumny 
-porównuje się do Samsona 
-buntuje się przeciw swej człowieczej naturze: Lecz jestem człowiek... 
-motyw lotu: jak duch wezmę pióra -/ Potrzeba mi lotu 

III. Konrad wobec Boga

-nieograniczona pycha doprowadza go do buntu wobec Boga. 
-porównuje się ze Stwórcą 
-podkreśla własną nieśmiertelność 
-żąda od Boga władzy, aby rządzić ludzkimi duszami. 
-zapowiada, że będzie rządzić w sposób absolutny, niemal despotyczny: Co ja zechcę niech wnet zgadną... 
-wyzywa Boga na pojedynek serc, żąda odpowiedzi 
-kwestionuje Boską miłość do świata 
-posuwa się do bluźnierstw, np. Krzyknę, żeś Ty nie ojcem świata, ale [Głos diabła] Carem! 

IV. Konrad a ojczyzna

deklaruje wielką miłość do narodu. 

przyjmuje postawę prometejską:
a) celem jego działań jest szczęście (wyzwolenie) narodu.
b) „cierpi katusze” za ludzkość (za miliony). 

-czuje się przedstawicielem cierpiących Polaków, utożsamia się z nimi
-ma poczucie misji: Ja bym mój naród jak pieśń żywą stworzył/ I większe niż Ty zrobiłbym dziwo,/ Zanuciłbym pieśń szczęśliwą! 
-dla dobra ojczyzny zdolny jest do podjęcia nadludzkiego (tytanicznego) wysiłku 

V. Wnioski:

-złożona psychika bohatera. 
-postać pełna sprzeczności (np. kocha naród, ale gardzi autorytetami). 
-zbuntowany Prometeusz sięgający do nieba po władzę. 
-duma, pycha jako główne grzechy bohatera. 
-romantyczny indywidualista.

 

Rozwinięcie tematu – 25 p. 

Pozostałe kryteria według syllabusa; 

Język – 15 p. 
Styl – 5 p. 
Kompozycja – 5 p. 
Łącznie 50 p.

Propozycja przeliczenia na ocenę szkolną (mgr M. Bartnicka)

0 – 24 p. – niedostateczny
25 – 27 p. – dopuszczający
28 – 37 p. – dostateczny
38 – 46 p. – dobry
47 – 50 p. – bardzo dobry

...

Publikacja dostępna jest w pliku do ściągnięcia.

Pobierz: Całość w formacie pdf

Styczeń 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31