Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego

akredytacja 160Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

Zofia Elżbieta Woronowicz

Sprawdzian – nowe zadania maturalne dla klasy drugiej – poziom podstawowy.
TEMAT: Na podstawie fragmentu „Cierpień młodego Wertera” i znajomości całego tekstu przedstaw Wertera jako typowego bohatera romantycznego cierpiącego na „chorobę wieku”.

Pobierz: Fragmenty „Cierpień młodego Wertera”

I. ROZWINIĘCIE TEMATU (można przyznać maksymalnie 25p.)


1) ANALIZA I INTERPRETACJA FRAGMENTU:  
a. bohaterowie fragmentu: nadawca Werter, odbiorca Wilhelm 1 
b. określenie formy powieści i konsekwencji tego zabiegu (narracja pierwszoosobowa, subiektywizm, autocharakterystyka) 1 
c. określenie sytuacji piszącego list 1 
d. określenie stosunku łączącego korespondujących 1 
e. dostrzeżenie przyczyny niepokoju Wertera 1 
f. określenie dominującej w tym fragmencie funkcji (oprócz informatywnej - ekspresywna) 1 
g. dostrzeżenie kompozycji listu:  
- pominięcie typowego schematu 1 
- najwięcej miejsca zajmuje drobiazgowe sprawozdanie z przebiegu dramatycznego wieczoru 1 
- czas zdarzeń: wieczór, zachód słońca, które dla Wertera "po raz ostatni zachodziło nad miłą doliną..." 1 
- miejsce zdarzeń: taras, altana w ogrodzie 1 
h. zwrócenie uwagi, że jest to typowa (również dla malarstwa) sceneria romantyczna 1 
i. określenie jej funkcji: współtworzy nastrój, odzwierciedla stan wewnętrzny bohaterów, ewokuje rozmowę na temat śmierci 1 
j. dostrzeżenie, że Lotta intuicyjnie odgaduje decyzję Wertera „ …czy się znajdziemy znowu? Czy się poznamy?” 1 
k. rozmowa między Lottą a Werterem odbywa się za pomocą szyfru rozumianego przez zakochanych 1 
l. nastrój, doniosłość chwili wpływa na zachowanie powściągliwego Alberta 1 
m. idealizowanie Lotty („niebiańska świeżość jej ducha”, „białą suknię lśniącą wśród drzew”) 1 
n. egzaltowana reakcja Wertera 1 

2) CAŁOŚĆ POWIEŚCI:  
a. nadrzędnym tematem powieści jest miłość:  
- rozumiana jako uczucie idealne, platoniczne, nieszczęśliwe 1 
- związek z tytułem utworu i mottem "Takiej miłości każdy młodzian pragnie..." 1 
b. oryginalność literatury „burzy i naporu” 1 
c. wpływ autobiografizmu 1 
d. kreacja nowego typu bohatera: genialnej jednostki nie potrafiącej znaleźć miejsca w społeczeństwie, które ją ogranicza (problematyka społeczna) 1 
e. eksponowanie młodości bohatera już w tytule utworu 1 
f. dostrzeżenie, że miłość uczyniła Wertera na krótko szczęśliwym („Jakże wartościowy staję się sam dla siebie … jak sam siebie uwielbiam, gdy ona mnie kocha.”) 1 
g. powrót Alberta jako początek cierpienia, jego eskalacja po incydencie u hrabiego 1 
h. nieszczęśliwa miłość może prowadzić do obłędu (opowieść Wertera o spotkaniu z szaleńcem), do morderstwa (historia zazdrosnego parobka), a w przypadku głównego bohatera – do samobójstwa 1 

3) WNIOSKI:  
a. Werter to bohater, dla którego miłość jest istotą człowieczeństwa. 1 
b. Miłość ma wartość terapeutyczną, ale jest również uczuciem destrukcyjnym 1 
c. To uzdolniony poeta (przekład „Pieśni Osjana”) 1 
d. Wrażliwy na piękno świata malarz 1 
e. Jest świadomy tego, że pochodzenie społeczne (jest mieszczaninem) determinuje jego życie 1 
f. Bohater przeżywa ból istnienia, od którego może go wyzwolić jedynie śmierć 1 
g. Wpływ utworu na współczesnych 1 


II. KOMPOZYCJA (5p.)
III. STYL (5p.)
IV. JĘZYK (15p.)

RAZEM 50p.

 

...

Publikacja dostępna jest w pliku do ściągnięcia.

Pobierz: Całość w formacie pdf

Styczeń 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31