Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego

akredytacja 160Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

Grażyna Kowerko

MODEL ODPOWIEDZI - MAKBET

Temat: W jaki sposób W. Szekspir ukazał narastanie zła w „Makbecie”?

Dokonaj analizy sceny VII aktu I odnosząc ją do całości utworu. Wskaż przyczyny i skutki działań Makbeta i Lady Makbet. Przedstaw uczucia, myśli i wewnętrzne rozterki głównego bohatera. 


Model odpowiedzi do fr. „Makbeta” – akt I scena VII

1. Przedstawienie głównego problemu dramatu i bohatera utworu
- „ Makbet” Szekspira – to tragedia / dramat / podejmujący problem zła – 1p.
- Makbet – bohater główny, tytułowy; wódz szkocki, który zabił króla Dunkana i przejął władzę – 2 p. 

2. Przyczyny i skutki działań Makbeta i jego żony
- przepowiednia wiedźm – rozbudzenie wygórowanych ambicji Makbeta i jego żądzy władzy – 1
- działania Lady Makbet, która planuje zabicie Dunkana i popycha męża do zbrodni – 1 
- wyrzuty sumienia, niepokój, utrata dobrego imienia – 1 
- kolejne zbrodnie Makbeta – zabicie sług króla, Banka, Lady Makduf i jej dzieci – 1 
- przemiany bohaterów: Makbet prawy, znamienity wódz przeobraża się w zbrodniarza, władcę – tyrana; Lady Makbet początkowo silna, traci spokój, ma wyrzuty sumienia i popełnia samobójstwo – 2 

3. Uczucia, myśli i wewnętrzne rozterki Makbeta
- monolog ze sc. VII a. I ilustruje rozważania Makbeta przed popełnieniem zbrodni - 1 
- bohater ma bardzo niespokojne myśli – 1 
- ma świadomość, że zabicie króla jest okrutną zbrodnią, bezprawiem – 1
- myśli też o konsekwencjach, nieuchronnej karze – 1 
- jest krewnym, wasalem króla – to zobowiązuje go do lojalności wobec niego – 1
- jako gospodarz ma zapewnić królowi bezpieczeństwo, a myśli o zgładzeniu go –1 
- Dunkan to dobry władca – prawy, szlachetny, skromny, godnie sprawował urząd, – 1
- ten, kto zabija tak dobrego króla , zasługuje na potępienie – 1
- ambicja jako przyczyna, która popycha Makbeta do zbrodni – 1
- w dialogu z żoną próbuje odwieść ją od realizacji tego planu – 1
- jego argumentacja jest logiczna, dowodzi,żę nie jest przekonany o konieczności zabicia króla – 1 
- jest świadom, że osiągnął wielkie zaszczyty i jest wdzięczny królowi za nie – 1
- Lady Makbet porusza jego ambicję nazywając go tchórzem – 1 
- Lady Makbet przekonuje męża, że plan jest idealny i na pewno nie zawiedzie, zbrodnia nie wyjdzie na jaw – 1
- Lady Makbet kieruje się emocjami i żądzą władzy – 1
Razem: 24
4. Wnioski
- Szekspir podejmuje problem zła; ukazując losy bohaterów ilustruje narastanie zła – 1 
- Zło czyni zło; prowadzi bohatera do klęski; przy czym zło w tragedii Szekspira jest konsekwencją wyboru samego bohatera, odmiennie niż jest w tragedii antycznej – 2
- Skupienie problematyki utworu wokół zła, przesądza o uniwersalnej wymowie tekstu – 4

 

...

Pobierz: Całość w formacie pdf

Wrzesień 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Początek strony