Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego

akredytacja 160Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

Anna Sajkowicz, Katarzyna Nurkowska

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO

Temat : Dom w słowach i obrazach.

Cele lekcji:
uczeń:
- zna przysłowia, frazeologizmy związane z wyrazem „dom”
- gromadzi synonimy i antonimy do wyrazu „dom”
- potrafi utworzyć wyrazy pokrewne do wyrazu „dom”
- dostrzega wieloznaczność wyrazu „dom”
- poznaje etymologię wyrazu
- poznaje symbolikę wyrazu „dom”
- korzysta ze słowników i poradników językowych


Metody pracy:
- heureza
- podawcza

Formy pracy:
- zespołowa

Pomoce:
S.Bęba, J.Riberek, Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny, PWN, Warszawa 2002
S.Skorupka, Słownik frazeologiczny języka polskiego,Wiedza Powszechna,W-wa 1967
W.Kopaliński, Słownik symboli, Wiedza Powszechna, W-wa 1990
A.Bruckner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Wiedza Powszechna, W-wa 1996
D.i W.Masłowscy, Księga przysłów polskich,Wydawnictwo Antyk, Kęty 2000
P.Żmigrodzki, Słownik synonimów i antonimów, Wydawnictwo Europa 2005 Zdzisław Beksiński cz.2, Wyd. Bosz, Olszanica 2005
Vincenty van Goch,W: Kuno Mittelstadt, W kregu sztuki, przeł.E.W.Skowron,wyd.Arkady, W-wa 1974
Pablo Picasso, W: Irgo F.Walther, Geniusz of the Century, Berlin 1986
Malarstwo Nowoczesne, Od romantyzmu do awangardy XX wieku, red. M.Jendrycka,wyd. Arkady,W-wa 1999,2001
ilustracje uczniów przedstawiające frazeologizmy z wyrazem „dom”

 

...

Pobierz: Całość dostępna w formacie pdf

Styczeń 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31