Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego

akredytacja 160Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

Anna Pyłko
Przedszkole Samorządowe Nr 82 w Białymstoku

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNEJ
„DZIEŃ ZDROWEGO ŻYWIENIA”
 
Temat: Dzień zdrowego żywienia

Cel: Promowanie znaczenia zdrowego odżywiania dla funkcjonowania organizmu.

Cele szczegółowe:
- prezentacja inscenizacji piosenki „Urodziny marchewki”,
- promowanie zdrowego odżywianie,
- wdrażanie do samodzielnego przygotowywania sałatki,
- kształtowanie umiejętności higienicznych podczas wykonywania sałatki,
- wykonanie razem z rodzicami „Warzywnych ludzików”,
- prezentacja rodzicom sposobów pracy dydaktycznej z dziećmi,

Metody pracy:
czynne (samodzielnych doświadczeń, kierowania własną działalnością, stawiania zadań), aktywizujące (występ artystyczny), rozmowa

Formy pracy: grupowa, indywidualna – jednolita

Uczestnicy: Część dla całego przedszkola – rodzice i dzieci ze wszystkich grup
                    Część dla grupy: dzieci i rodzice z grupy VIII

Pomoce: składniki i narzędzia do wykonania sałatki, opaski dla dzieci z obrazkiem przedstawiającymi warzywa, nagranie CD, zgromadzone warzywa i owoce,

Przebieg uroczystości:

I.    Przedsięwzięcia z udziałem wszystkich dzieci (w salach grup oraz na holu przedszkolnym).

1.    Wykonanie w grupach sałatek owocowych lub warzywnych. Dzieci z poszczególnych grup przygotowują ze zgromadzonych składników sałatki owocowe lub warzywne i dekorują je.
2.    Prezentacje poszczególnych grup przed wszystkimi dziećmi. Wszystkie grupy prezentują przygotowany krótki występ (piosenka, taniec, wiersz) o tematyce związanej ze zdrowym odżywianiem.

II.    Uroczystość z udziałem rodziców ze wszystkich grup (na holu przedszkolnym oraz w salach poszczególnych grup).
3.    Powitanie zgromadzonych.
4.    Prezentacja konkursowa sałatek wykonanych i udekorowanych przez dzieci.
5.    Prezentacje poszczególnych grup przed zgromadzonymi gośćmi i rodzicami. Wszystkie grupy prezentują przygotowany krótki występ (piosenka, taniec, wiersz) o tematyce związanej ze zdrowym odżywianiem.
6.    Wystąpienie pani dyrektor.
7.    Rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszą sałatkę

III.    Zajęcia w poszczególnych grupach prowadzone przez nauczycielki w obecności lub przy udziale rodziców.

Zajęcia w grupie VIII
8.    Zabawa ruchowa „Kolorowe warzywa”
9.    „Kolorowe owoce i warzywa” – zabawa dydaktyczna. Dzieci podejmują próbę opisu wyglądu, smaku zgromadzonych eksponatów warzyw i owoców; nazywają potrawy, do wykonania których używa się owoców i warzyw.
10.    Prezentacja oraz degustacja wykonanej przez dzieci z rana sałatki warzywnej.
11.    Poruszenie spraw bieżących dotyczących aktualności z życia grupy i spraw różnych.
12.    Podsumowanie zajęć oraz pożegnanie rodziców i dzieci.
Styczeń 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31