Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego

akredytacja 160Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

 Program zajęć pozalekcyjnych w gimnazjum

„Nie wszystko złoto, co się świeci, czyli kupuj z głową”
mgr Joanna Ejsmont

 

Zajęcia są adresowane do uczniów klas II i III, PG, którzy pozytywnie odpowiedzą na propozycję dodatkowej pracy podczas ośmiu spotkań trwających dwie godziny lekcyjne.
Planowane zajęcia mają na celu umożliwić uczniom przyjęcie krytycznej postawy wobec niektórych ofert współczesnego świata, zachęcić do podejmowania wysiłku stawania się świadomym konsumentem, który chce bardziej „być” niż „mieć”
Sadzę, że propozycja zajęć o poniższej tematyce poszerzy zakres wiedzy zdobywanej podczas zajęć z wiedzy o społeczeństwie. Mam nadzieję, że realizowane treści i formy pracy przyczynią się do umocnienia bądź podniesienia pozytywnej samooceny uczniów w kwestii ich umiejętności i zdolności.

Program opracowałam korzystając z elementów Podstawy Programowej kształcenia ogólnego z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum, opublikowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zaś treści kształcenia nawiązują do programu nauczania wiedzy o społeczeństwie do kl. III pt.: „ Działam aktywnie”, z którego korzystam na lekcjach wos (nr dopuszczenia DKW – 4014 – 214/99) 

CELE:

  • poszerzenie znajomości niektórych pojęć i praw ekonomicznych.
  • poszerzenie umiejętności zarządzania własnymi pieniędzmi
  • pogłębienie wiedzy o prawach konsumenta
  • ugruntowanie znajomości potrzeb człowieka i zdrowego sposobu ich zaspokajania
  • kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia
  • rozbudzanie ambicji ucznia do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności 
  • doskonalenie umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie  

...

Cała publikacja w pliku do pobrania: - pobierz w formacie pdf   -

Styczeń 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31