Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego

akredytacja 160Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

Anna Kołodziej, Jolanta Jabłońska

„Prawa i obowiązki dziecka”- warsztaty
Otwarte zebranie szkoleniowe zespołu samokształceniowego nauczycieli kształcenia zintegrowanego w dniu 15.11.2004 r. 
z udziałem rodziców, nauczycieli, dyrekcji, doradcy metodycznego.

 

 

CELE:
- uświadomienie obecności praw dziecka w ustawodawstwie krajowym i między -narodowym;
- wskazanie możliwości ochrony praw dziecka;
- wdrażanie do wychowywania dziecka w poszanowaniu jego praw 
- przełamywanie stereotypów wychowawczych;
- wykazanie potrzeby obecności obowiązków w procesie wychowawczym;
- wykazanie potrzeby dostosowania obowiązków do możliwości dziecka.

METODY:
- podające - wykład informacyjny, pogadanka, opowiadanie, objaśnienie;
- problemowe – aktywizujące: asocjogram, kwiat grupowy, metaplan, technika niedokończonych zdań
- eksponujące - pokaz; inscenizacja
- praktyczne - ćwiczenia.

FORMY:
- indywidualna: jednolita i zróżnicowana;
- grupowa: jednolita i zróżnicowana:
- zbiorowa.

Wyrwanie serduszka z kartki kolorowego papieru, zapisanie swojego imienia. Przygotowane kartki kolorowego papieru. Kolor zdecyduje o podziale uczestników na grupy.

1. Uświadomienie tematyki warsztatów
DOKOŃCZ ZDANIE
Mam prawo ...
DORYSUJ SZCZEGÓŁY – uczestnicy uzupełniają szczegółami schematyczny rysunek postaci ludzkiej opatrzony tytułem „dziecko”

2. Definicja pojęcia „dziecko”
ASOCJOGRAM lub PROMYCZKOWE USZEREGOWANIE
Proszę zapisać na kartkach skojarzenie z pojęciem „dziecko” – kartki przyklejane wokół rysunku.. 
Prowadzący analizuje materiał i tworzy definicję pojęcia
(dziecko - każda istota ludzka, poniżej osiemnastego roku życia) - załącznik 1

3. Uświadomienie uczestnikom praw dziecka
Dziecko, to mały człowiek. Ze względu na swoją słabość i uzależnienie od świata dorosłych oraz ograniczoną zdolność prawną powinno być specjalnie chronione. Chce być ważne, chce aby jego prawa były respektowane i akceptowane społecznie. Oddajmy głos dzieciom.
INSCENIZACJA „Prawa dziecka” –załącznik 2
Definicja pojęcia „prawo” – załącznik 1
HISTORIA PRAW DZIECKA ( prowadząca przedstawi historię praw dziecka oraz wskaże instytucje, gdzie można uzyskać pomoc ) – załącznik 3
Prowadzący rozdaje uczestnikom zestaw postaw dla rodziców i wychowawców opracowanych przez pracowników Komitetu Ochrony Praw Dziecka Elżbietę Czyż i Mirosławę Kątną – załącznik 4
TECHNIKA NIEDOKOŃCZONYCH ZDAŃ
Dziecko ma prawo ...
WSKAZANIE PRAW DZIECKA W KONKRETNYCH RELACJACH - praca w grupach – grupy mieszane z udziałem rodziców
Przygotowano karty z napisami:
DZIECKO – RODZIC
DZIECKO – KOLEGA
DZIECKO – SZKOŁA
DZIECKO – PAŃSTWO
Każda grupa prezentuje swoją pracę.

...

Cała publikacja (wraz z załącznikami) dostępna jest w pliku do ściągnięcia.

Pobierz: Całość w formacie pdf

Styczeń 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31