Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego

akredytacja 160Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

Opracowała mgr Emilia Maciejczuk
Zespół Szkół Mechanicznych CKP nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku

Temat lekcji: Jak w sposób konstruktywny radzić sobie ze złością?

Lekcja jest skierowania do uczniów klas ponad gimnazjalnych.

Czas trwania lekcji: 45 min
Cel główny:
- Uczniowie poznają konstruktywną metodę radzenia sobie ze złością.
Cele szczegółowe lekcji:
- uczeń przypomina sobie tematykę związaną z emocjami,
- uczeń wie na czym polega konstruktywna metoda radzenia sobie ze złością,
- uczeń poznaje pozytywne metody wyładowania „zgromadzonej energii” związanej ze złością.
Metody i formy pracy:
- mini wykład, praca w grupach, burza mózgów
- ćwiczeniowa
Materiały i środki dydaktyczne:
- tablica, arkusz papieru, flamaster

Przebieg lekcji:
Wstęp:
1.    Nauczyciel przeprowadza czynności organizacyjne (przywitanie klasy, sprawdzenie obecności).
2.    Nauczyciel podaje temat lekcji i zapoznaje uczniów z szczegółowymi celami lekcji.
3.    Nauczyciel poprzez rozmowę z uczniami przypomina wiadomości omawiane na poprzedniej lekcji odnośnie emocji.
Rozwinięcie:
1.    Nauczyciel podaje różne sposoby wyrażania złości (pasywny, konstruktywny i agresywny). Wyjaśnia na czym polegają te wszystkie sposoby. Szczególną uwagę zwraca na metodę konstrukcyjną.
2.    Podaje 3 ważne elementy metody konstruktywnej:
•    Staraj się uniknąć ocen, trzymaj się raczej faktów.
•    Powiedz o swoich emocjach, które przeżywasz w związku z tą sytuacją bez obrażania.
•    Wyraź swoje oczekiwania
3.    Uczniowie zapisują trzy podstawowe eleaty na kartce A4 za pomocą flamastra.
4.    Nauczyciel zadaje pytanie „Która z form reakcji na złość według was przynosi pozytywne skutki”.
5.    Uczniowie podczas dyskusji odpowiadają na pytanie.
6.    Nauczyciel dzieli klasą na zespoły czteroosobowe i daje im do wykonania następujące ćwiczenie: „Wymyśl sytuacje wywołującą złość i pokaż jak konstruktywnie można sobie z nią poradzić. Co uzyskaliśmy działając konstruktywnie, a co gdy agresywnie lub pasywnie. Odegraj wymyślone sytuacje.”
7.    Uczniowie pracują nad zadanym ćwiczeniem. Po przygotowaniu scenek przedstawiają je i wraz z klasą analizują.
Zakończenie:   
1.    Pod koniec lekcji uczniowie wypisują metody wyładowania energii powstałej poprzez złość. Zapisują je na tablicy i dzielą je na pozytywne i negatywne. Po wypisaniu wszystkich pomysłów, klasa postanawia zostawić na tablicy tylko pozytywne metody.
2.    Uczniowie powtarzają czego się nauczyli podczas dzisiejszej lekcji.


Styczeń 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31