Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego

akredytacja 160Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

Iwona Choromańska, Janusz Mojeścik

Zastosowanie metody projektów w nauczaniu przedmiotu
"Podstawy przedsiębiorczości" w liceum profilowanym i liceum ogólnokształcącym

Dział: zachowania przedsiębiorcze na rzecz środowiska lokalnego.
Temat lekcji: Rola państwa w zaspokajaniu potrzeb społecznych.


Uzasadnienie: Każdy uczeń liceum powinien zapoznać się z podstawowymi wiadomościami na temat pomocy społecznej w Polsce, kształtować umiejętności dostrzegania ludzi potrzebujących pomocy, przekonać się, że pomoc osobom będącym w potrzebie spoczywa nie tylko na państwie i jego organach, ale również na każdym z obywateli.
Uczniowie powinni zebrać podstawowe informacje o działalności najbliższych ośrodków pomocy społecznej.
Źródłem informacji nie może być tylko podręcznik. Uczniowie powinni zdobywać wiedzę i umiejętności samodzielnie pod kierunkiem nauczycieli korzystając z książek, publikacji i Internecie, publikacji statystycznych wycieczek programowych.
Metoda kształcenia: metoda projektów
Planowany czas trwania procesu kształcenia: 15.04.2004 – 30.04.2004 r.
Formy organizacyjne pracy uczniów: praca grupowa (dobór losowy).
Cele kształcenia:
Cel ogólny, nabywanie przez ucznia umiejętności:
• Planowania, organizowania i oceniania własnej nauki,
• Poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł,
• Współdziałania w zespole,
• Podejmowania decyzji,
• Publicznej prezentacji własnych poglądów i uwzględnienia poglądów innych.
Cele dydaktyczne:
• Uczeń potrafi określić cele społeczne w państwie,
• Identyfikuje rodzaje wydatków na cele społeczne,
• Określa powiązania między poszczególnymi wydatkami na cele społeczne,
• Wyjaśnia rolę budżetu państwa w zaspokajaniu potrzeb społecznych.
Źródła informacji: Konstytucja RP, Rocznik Statystyczny, informacje pierwotne z ośrodków pomocy społecznej, literatura np.:
Kalinowska A., Sejdel E., Werner P., Emerytury i renty po reformie, Ośrodek Doradztwa i Szkolenia, Jaktorów 2000.
Narski Z., Zarys wiedzy o stowarzyszeniach. Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń.
Nasiłowski M., Ekonomia dla licealistów. Wydawnictwo Key Jext, Warszawa.
Nojszewska E., podstawy ekonomii. WsiP, Warszawa.
Siemiński W., współzarządzanie gminą. Rada i Zarząd gminy we wspólnocie samorządowej. Zachodnie Centrum Organizacji, Warszawa – Zielona Góra 1999. 

Zakres projektu: sprawozdanie i forma graficzna.

 

...

Cała publikacja dostępna jest w pliku do ściągnięcia.

Pobierz: Całość w formacie pdf , Załącznik - gra dydaktyczna

Styczeń 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31