Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego

akredytacja 160Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

Małgorzata Lech

Konspekt zajęć zintegrowanych w kl. II - "Przyloty ptaków"
Życie szkoły 1998/6

Kształcenie środowiskowe:
Przyloty ptaków wczesną wiosną; budowa gniazd.
- poznanie nazw i wyglądu wybranych ptaków przylatujących wczesną wiosną oraz ich zwyczajów,
- rodzaje i budowa ptasich gniazd,
- wdrażanie do ochrony ptasich gniazd,
- kształtowanie pożądanej postawy wobec przyrody.


Formy pracy: zbiorowa, grupowa.
Metody pracy: rozmowa kierowana, obserwacja.
Środki dydaktyczne: okazy naturalne ptasich gniazd (kosa, drozda, remiza, trzciniaka), atlasy ptaków, opowiadanie leśnika, kartoniki z nazwami ptaków, emblematy do inscenizacji wiersza. 

Kształcenie polonistyczne:
Wiosenne przeżycia ptaszka – redagowanie swobodnego tekstu.
- poszerzenie czynnego słownika o wyrazy i pojęcia przyrodnicze,
- wyrabianie umiejętności stosowania pięknych wyrażeń i określeń w wypowiedzi pisemnej,
- kształcenie umiejętności korzystania z fachowej literatury (atlasy ptaków),
- wyrabianie twórczej i otwartej postawy w wypowiedzi pisemnej.
Formy pracy: zbiorowa, indywidualna.
Metody pracy: rozmowa, swobodny tekst.
Środki dydaktyczne: atlasy ptaków, zagadki o tematyce przyrodniczej. 

Kształcenie muzyczne:
Koncert ptaków.
- realizacja wielogłosu rytmicznego,
- poznanie naturalnego śpiewu ptaków oraz jego imitacji w formie kompozycji na instrument.
- Odtwarzanie głosem śpiewu ptaków.
Formy muzyczne: śpiew, słuchanie i tworzenie muzyki.
Metody: problemowo-odtwórcza (czytanie rytmu, odtwarzanie), problemowo-twórcza, organizowania i rozwijania działalności muzycznej (śpiew, czytanie rytmu, instrumentacja).
Środki dydaktyczne: nagranie śpiewu ptaków, utwór instrumentalny B. Łuciuka -,,Ptasi wieczór”, 
zapis rytmu-schematyczny zapis ,,koncertu ptaków”, instrumenty perkusyjne, piosenka o tematyce wiosennej.

 

...

Cała publikacja dostępna jest w pliku do ściągnięcia.

Pobierz: Całość w formacie pdf

Styczeń 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31