Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego

akredytacja 160Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

Małgorzata Lech, Barbara Brzostowska

Przygotowanie nauczycieli do kierowania procesem wychowania fizycznego

,,Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 2002/1

Nie mózg dziecka chodzi
do szkoły, lecz ono całe.
Marcin Kacprzak

Kultura fizyczna jest ważnym czynnikiem kształtowania zdrowia, stymulacji rozwoju kulturowego, społecznego, a także gospodarczego. Tymczasem – jak czytamy w Narodowym Programie Zdrowia 1996 – 2005 – zadowalający z punktu widzenia zdrowia poziom aktywności fizycznej cechuje: 70% dzieci 6 – 7 letnich, 20 – 30% uczniów w wieku 11 – 15 lat i tylko 10% dorosłych. Jednym z celów tego programu jest: ,,zwiększenie aktywności fizycznej ludności”. Realizować go można poprzez wykształcenie u dzieci i młodzieży w trakcie procesów kształcenia i wychowania nawyków systematycznego uczestnictwa przez całe życie w różnorodnych formach zajęć ruchowych.


Wobec takiej diagnozy stanu zdrowotności młodego pokolenia i takiej oceny procesu szkolnego wychowania fizycznego trudno przejść obojętnie. Wychowanie fizyczne w szkole musi być traktowane jako jedna z ważniejszych sfer oddziaływania wychowawczego na uczniów. 
Nadzieję na pozytywne zmiany w zakresie kształtowania prozdrowotnych postaw niesie reforma oświaty. Zreformowana szkoła powinna dostrzegać ,,całe i żywe dziecko, którego wszystkie stany osobowości będą harmonijnie rozwijane i otoczone pełną opieką” – pisze prof. R.Trześniowski. 
Szkoła powinna inspirować samodzielną działalność ruchową dziecka w domu i środowisku rówieśniczym w czasie wolnym. Nauczyciele powinni przysposabiać, wdrażać uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, do podejmowania różnych zadań ruchowych w sposób twórczy i samodzielny. Przede wszystkim on sam musi być przygotowany do kierowania procesem wychowania fizycznego zarówno w szkole jak i życiu osobistym. 

W roku szkolnym 2000/2001 przeprowadziłyśmy badania dotyczące przygotowania nauczycieli I etapu edukacji do kierowania procesem wychowania fizycznego. Badaniami zostało objętych 206 nauczycieli kształcenia zintegrowanego województwa podlaskiego. Otrzymane wyniki dotyczące powyższego problemu poddano analizie wg następujących zagadnień:
- rodzaj ukończonych studiów przez nauczycieli i ich stopień zadowolenia z przygotowania do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego,
- braki w przygotowaniu,
- zakres opanowanej podstawowej wiedzy warunkującej powodzenie wychowania fizycznego, 
- przygotowania nauczycieli do kierowania własnym rozwojem fizycznym,
- propozycji działań w celu podniesienia poziomu wychowania fizycznego w szkołach.

 

...

Cała publikacja dostępna jest w pliku do ściągnięcia.

Pobierz: Całość w formacie pdf

Styczeń 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31