Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego

akredytacja 160Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

Ewa Mieleszkiewicz

Kształcenie zintegrowane klasa II 
Krąg tematyczny: Nasze zdrowie
Temat dnia: Czasami chorujemy

Dzień aktywności: pierwszy
Nauczyciel prowadzący: Ewa Mieleszkiewicz

 

Cele:
- uczeń wie, jakie są przyczyny niektórych chorób i zna sposoby zapobiegania im 
- wie, kto może mu pomóc w razie choroby
- potrafi korzystać ze słownika poprawnej polszczyzny wyszukując znaczenia specjalności lekarskich: dermatolog, stomatolog, kardiolog, laryngolog, okulista
- przyporządkowuje nazwę specjalności lekarskiej do nazwy narządu, którego leczeniem zajmuje się dany specjalista
- układa treść zadań do podanych ilustracji
- dokonuje obliczeń pieniężnych w zakresie 100 korzystając z pieniędzy z wycinanki
- rozwiązuje zadania tekstowe związane z płaceniem
- dzieli liczby w zakresie 30
- zna dawne sposoby leczenia i dbania o zdrowie, porównuje je ze współczesnymi
- zadaje pytania, prowadzi rozmowę z pielęgniarką
- stosuje poprawnie różne formy rzeczowników uzupełniając zdania
- projektuje odznakę, stosując symbole i znaki graficzne

Metody (wg W.Okonia):

podające – rozmowa połączona z pokazem, praca z tekstem, wyjaśnienie 
praktyczne – ćwiczenia, praktyczne działanie 
Formy (wg W. Zaczyńskiego): indywidualna jednolita, zbiorowa jednolita, grupowa jednolita

Środki dydaktyczne: 5 egzemplarzy słowników poprawnej polszczyzny, kartoniki z nazwami specjalności lekarskich: dermatolog, stomatolog, kardiolog, laryngolog, okulista; ilustracje z lekarstwami i cennikiem, pieniądze (banknoty i monety) z wycinanki, kartki z treścią dwóch zadań – dla każdego ucznia, karty pracy z łamigłówką matematyczną, karty pracy z testem „Czy dbasz o swoje zdrowie?”, „Już w szkole 2. Kształcenie zintegrowane” część trzecia – ćw.5, 7 s.4, „Już w szkole 2. Podręcznik” s.52 –53 

Materiały i narzędzia: kartki z bloku technicznego z odrysowanym szablonem koła, mazaki, kredki

...

Cała publikacja dostępna jest w pliku do ściągnięcia.

Pobierz: Całość w formacie pdf

Wrzesień 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Początek strony