Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego

akredytacja 160Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

Wioletta Anna Soroczyńska

KONSPEKT LEKCJI W KLASIE V
Temat: "W pustyni i w puszczy" H. Sienkiewicza – oglądamy dzieło pisarza z różnych punktów widzenia.
Podsumowanie pracy z lekturą.

1. Cele dydaktyczne:
a) wiadomości: 
uczeń:
- zna informacje na temat powieści H. Sienkiewicza 
- wylicza głównych bohaterów, czas i miejsce akcji, 
zdarzenia historyczne obecne w powieści
- formułuje temat utworu 
- podaje czas powstania powieści 
- rozumie pojęcia: optymistyczny, pesymistyczny, subiektywny 
i obiektywny 


b) umiejętności: 
- prezentuje własne stanowisko 
- uzasadnia swoje opinie
- rozwiązuje sytuacje trudne w sposób twórczy 
- podejmuje indywidualne i grupowe decyzje
- efektywnie współpracuje w zespole
- przedstawia pracę grupy na forum klasy
- nazywa własne emocje, uczucia, przeżycia
- wchodzi w rolę pesymisty i optymisty 

2. Czas trwania: 90 minut
3. Metody: metoda twórczego myślenia (myślowe kapelusze E. de Bono) 
4. Formy pracy: praca w grupach
praca zbiorowa
5. Pomoce dydaktyczne:
- powieść H. Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy”
- arkusze kolorowego kartonu
- barwne kapelusze z kartonu do losowania
- kolorowe nalepki w kształcie kapeluszy
- instrukcje dla grup oraz słowne formuły wspomagające

 

...

Cała publikacja dostępna jest w pliku do ściągnięcia.

Pobierz: Całość w formacie pdf

Styczeń 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31