Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego

akredytacja 160Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

Marta Beata Gryko

Sprawdzian wiedzy teoretycznoliterackiej i gramatycznej dla klasy VI

Instrukcja dla ucznia:
1. Na karcie odpowiedzi wpisz swoje imię i nazwisko.
2. Przeczytaj uważnie tekst wstępny i wszystkie polecenia.
3. Przy wypełnianiu zadań nie używaj korektora.
4. Uzupełnij zdania o brakujące wyrazy, a z zadań wyboru wybierz tylko jedną odpowiedź i zaznacz ją krzyżykiem.
5. Jeśli się pomylisz, błędną odpowiedź otocz kółkiem i zaznacz poprawną odpowiedź.
6. Na rozwiązanie testu masz 40 minut.
7. Pracuj samodzielnie, w ciszy i skupieniu.


Balladyna (fragment)

Kirkor
Otóż Kirkor... to ja...
Proszę o jedną z córek.
Wdowa
Córka moja? ...
Ja dwie mam córki – ale Balladyna...
Kirkor
Czy starsza?
Wdowa
Tak jest... a młodsza Alina
Także jako anioł...
Kirkor do siebie
Jaki wybór trudny!
Starsza jak śniegi – u tej warkocz cudny,
Niby listkami brzoza przyodziana;
Ta z alabastrów - a ta zaś różana – 
Ta ma pod rzęsą węgle – ta fijołki – 
Ta jako złote na zorzy aniołki,
A ta zaś jako noc biała nad rankiem. 

1. Uzupełnij zdania.
„Balladyna” to utwór autorstwa .............................. ............................... Jego głównymi bohaterkami są dwie siostry: ............................ i .............................. . Mieszkają wraz z matką w chacie położonej w lesie. Do ich domu trafia książę .............................. . Wskutek czarów zakochuje się w obu dziewczynach. Aby zdobyć miłość księcia, siostry idą do lasu zbierać .............................. . Wówczas.............................. zabija .............................., gdyż kieruje nią ............................. o miłość bogatego władcy i .............................. władzy. 

2. Autor „Balladyny”, wprowadził do swojego tekstu dwie siostry - dobrą i złą. Zastosował w ten sposób zasadę .............................. (inaczej przeciwieństwa).

3. Imię głównej bohaterki utworu „Balladyna” pochodzi od słowa .............................. i nawiązuje do tekstów pisanych na początku XIX wieku, które miały swoje źródło w opowieściach ludowych.

4. Między losami Aliny i Balladyny oraz biblijnymi dziejami Abla i Kaina istnieje podobieństwo. Napisz w przynajmniej 2 zdaniach, na czym ono polega.
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

 

...

Cała publikacja dostępna jest w plikach do ściągnięcia.

Pobierz: Całość w formacie pdf , Karta odpowiedzi

Styczeń 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31