Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego

akredytacja 160Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

Małgorzata Koćmierowska

ZESTAW PYTAŃ
NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIA KLASY CZWARTEJ

ZESTAW NR 1

Na jakie pytania odpowiada czasownik? Jaka to część mowy?

Jakie elementy powinna zawierać kartka pocztowa?

Wskaż trzy cechy baśni.

Na jakie pytania odpowiadają główne części zdania? 

Jakie nazwy miały przedmioty szkolne opisane w „Akademii Pana Kleksa”? 

ZESTAW NUMER 2

Jakie znasz nieodmienne części mowy? Omów na przykładach. 

Wymień stałe elementy listu? 

Wymyśl rymy do podanych wyrazów.
góra - uczyć –
kos - złoty – 
deszcz - stary –

Podaj cechy żywego słowika z baśni Andersena pt. „Słowik”. 

Jak piszemy cząstkę „nie” z przymiotnikami i przysłówkami? Podaj przykłady. 

ZESTAW NUMER 3

Wskaż wers we fragmencie wiersza i wyjaśnij co oznacza ten termin.
Jakie nowiny 
zawiera liść leszczyny?
A jakie listek brzozy?
Kto na polski przełoży?

Jakie znasz rodzaje zdań pojedynczych? Wyjaśnij na przykładach.

Czy sprawdziła się „wielka prawda” Gadającego Świerszcza? („Pinokio” C. Collodi)

Na jakie pytania odpowiada przymiotnik? Podaj przykłady przymiotnika.

Jakimi znakami możemy zakończyć zdanie?

 

...

Pobierz: Całość dostępna w formacie pdf

Styczeń 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31