Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego

akredytacja 160Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

Wiesław Woronowicz

SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI POSŁUGIWANIA SIĘ EDYTOREM TEKSTU (MISCROSOFT WORD)
Klasa I Gimnazjum

SPIS TREŚCI:

INSTRUKCJA DLA UCZNIA 
INSTRUKCJA DLA NAUCZYCIELA 
TREŚĆ SPRAWDZIANU 
ZESTAWIENIE CELÓW OPERACYJNYCH SPRAWDZIANU 
TABELARYCZNY PLAN SPRAWDZIANU (wg tematyki zajęć) 
SCHEMAT PUNKTOWANIA ZADAŃ 
PROPOZYCJA OCEN

 

1. INSTRUKCJA DLA UCZNIA

 1. Zadania, które będziesz wykonywał mają na celu sprawdzenie Twoich umiejętności posługiwania się edytorem tekstu (w naszym wypadku jest to Microsoft Word) w zakresie najważniejszych możliwości takiego programu i najczęściej wykonywanych przy jego pomocy elementów dokumentu.
 2. Pracę wykonujesz w formie jednego dokumentu w programie MS Word (liczba stron jest dowolna).
 3. Sprawdzian składa się z sześciu poleceń, które mogą być wykonywane w dowolnej kolejności (za wyjątkiem polecenia 6 - powinno być wykonane przed zakończeniem pierwszej godziny lekcyjnej przeznaczonej na sprawdzian).
 4. Sprawdzian posiada jedną wersję.
 5. Z racji tego, że część zadań jest dość pracochłonna – sprawdzian zostanie rozłożony na dwie godziny lekcyjne (stąd też ważne jest polecenie 6).
 6. Sprawdzian odbywa się w szkolnej pracowni komputerowej.
 7. Pracujesz samodzielnie - nie wolno Ci się porozumiewać z innymi osobami.
 8. Możesz korzystać z notatek sporządzanych podczas zajęć w zeszycie.
 9. Dbaj o estetykę dokumentu!!!
 10. W razie problemów z wykonaniem polecenia pomiń je lub zostaw na koniec - wrócisz do niego po skończeniu pozostałych.
 11. Sprawdź całą pracę przed ostatecznym zakończeniem.
 12. Dokumenty będą sprawdzane zarówno na wydruku jak też w widoku układu strony w programie 

POWODZENIA

2. INSTRUKCJA DLA NAUCZYCIELA

 1. Sprawdzian ma na celu na celu sprawdzenie umiejętności uczniów posługiwania się edytorem tekstu (w naszym wypadku jest to Microsoft Word) w zakresie najważniejszych możliwości takiego programu i najczęściej wykonywanych przy jego pomocy elementów dokumentu.
 2. Pracę uczniów stanowi jeden dokument (liczba stron jest dowolna).
 3. Sprawdzian składa się z sześciu poleceń, które mogą być wykonywane w dowolnej kolejności (za wyjątkiem polecenia 6 - powinno być wykonane przed zakończeniem pierwszej godziny lekcyjnej przeznaczonej na sprawdzian jak również ponowione na zakończenie pracy).
 4. Zasadniczo najważniejszy jest ostateczny wynik pracy uczniów widoczny na papierowym wydruku (lub na podglądzie wydruku) jednak aby ocenić poszczególne elementy pracy i sposoby ich wprowadzania (np. we wzorach lub w tabeli) pracę należy również sprawdzić w "widoku strony" w programie (z włączoną opcją pokazywania "granic tekstu").
 5. Ponieważ sprawdzian dla części uczniów (niektórzy piszą wolniej) jest bardziej pracochłonny – przewidziany został na dwie jednostki lekcyjne. Należy zadbać o "bezpieczeństwo" dokumentów w przypadku zajęć, które nie odbywają się bezpośrednio po sobie.
 6. Uczniowie powinni pracować samodzielnie – dnie wolno dopuszczać do porozumiewania się ich między sobą. Ewentualne niejasności powinni zgłaszać do nauczyciela.
 7. Należy zwrócić uczniom uwagę na estetykę końcowej pracy.

...

Powyższe i pozostałe punkty dostępne są w pliku do ściągnięcia.

Pobierz: Całość w formacie pdf

Listopad 2020
P W Ś C Pt S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Początek strony