Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego

akredytacja 160Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

Danuta Dobreńko, Jolanta Świerzyńska

TURNIEJ WIEDZY GEOGRAFICZNO-MATEMATYCZNEJ

 

Kto lekceważy osiągnięcia matematyki
przynosi szkodę całej nauce, 
ponieważ ten, kto nie zna matematyki, 
nie może poznać innych nauk ścisłych
i nie może poznać świata.

Roger Bacon

Reforma systemu edukacji w Polsce ma stworzyć możliwość uzyskania dobrego ogólnego wykształcenia matematyczno – przyrodniczego, gdyż jest ono nieodzownym czynnikiem świadomego udziału człowieka w życiu społeczno-gospodarczym. Wychodząc naprzeciw reformie oraz zmierzając do skuteczniejszej korelacji międzyprzedmiotowej i nauczania interdyscyplinarnego zorganizowałyśmy i przeprowadziłyśmy w naszej szkole Turniej Wiedzy Geograficzno – Matematycznej „...dla wszystkich, którzy nie lekceważą osiągnięć królowej nauk i chcą poznać tajemnice otaczającego ich świata....”

Regulamin Turnieju

I Cele turnieju:
• Rozwijanie zainteresowań i umiejętności z zakresu dziedzin matematyczno – przyrodniczych.
• Rozwijanie umiejętności modelowania zjawisk .
• Kształtowanie umiejętności stosowania informacji geograficznych do rozwiązywania zadań praktycznych.
• Wykorzystywanie wiedzy geograficznej – mapy, danych statystycznych do wykonania obliczeń matematycznych z zakresu
-astronomicznych podstaw geografii,
- geografii społeczno – ekonomicznej ( wskaźniki demograficzne)
- kartografii ( obliczenia długości na podstawie skali mapy, wysokości względnej i bezwzględnej)
• Doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą topograficzną i mapą konturową.
• Analiza informacji statystycznych w celu prognozowania przyszłego przebiegu zjawisk.
II Zakres materiału:
• Obliczenia z wykorzystaniem mapy topograficznej:
- skala mapy, 
- czas wędrówki, 
- wysokość względna i bezwzględna, 
- nachylenie stoku,
• Obliczenia z zakresu astronomicznych podstaw geografii:
- wysokość górowania Słońca w dowolnej porze roku,
- zależność między czasem słonecznym i urzędowym,
- określanie azymutu.
• Geologia:
- pojęcie złoża mineralnego.
• Obliczenia z zakresu geografii ekonomicznej:
- dynamika wzrostu,
- plony, zbiory.
• Obliczanie wskaźników demograficznych:
- przyrost naturalny,
- wskaźnik feminizacji,
- gęstość zaludnienia,
- stopa bezrobocia.
• Podstawowe własności figur na płaszczyźnie:
- nierówność trójkąta,
- związki miarowe w trójkącie prostokątnym.
• Zastosowanie funkcji trygonometrycznych kąta ostrego w trójkącie prostokątnym.
• Analiza danych statystycznych.
• Zastosowanie obliczeń na procentach i promilach.
• Zamiana jednostek: wagi, długości, pola powierzchni.
III Organizatorzy:
• Danuta Dobreńko – nauczyciel geografii,
• Jolanta Świerzyńska – nauczyciel matematyki.
IV Uczestnicy:
• Młodzież IV Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku.
V Przebieg i warunki uczestnictwa w Turnieju:
• Zgłoszenie organizatorom chęci uczestnictwa w Turnieju do 31.03.2005r. 
• Wzięcie udziału w eliminacjach 2.04.2005 r. godz. 12 00.
• Organizatorzy proponują uczniom do rozwiązania 10 zadań, których bohaterem jest absolwent Szkoły Głównej Handlowej – Jan Belwederski. Są one ułożone w formie arkusza maturalnego.
Zadania podzielone są na trzy części tematyczne:
1. Nowa praca.
2. Szara codzienność.
3. Zasłużony odpoczynek
przy rozwiązywaniu których, młodzież musi wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności geograficzne oraz matematyczne.
• W trakcie rozwiązywania zadań uczestnicy mogą korzystać z mapy Tatry Wysokie, tablic matematycznych, kalkulatora oraz przyrządów kreślarskich.

Załączniki:
1. Arkusz zadań.
2. Schemat punktowania.

...

Cała publikacja dostępna jest w pliku do ściągnięcia.

Pobierz: Całość w formacie pdf 

Styczeń 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31