Rok szkolny 2011/2012

Dnia 20 czerwca 2012r. odbył się IV Przegląd Klas Grających „Klasowe Muzykowanie”. Organizatorem przeglądu był Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Białymstoku.
Celem przeglądu było umożliwienie zespołom klasowym prezentacji umiejętności muzycznych (instrumentalnych) szerszemu gronu odbiorców. Udział w przeglądzie stworzył uczniom i nauczycielom możliwość wymiany doświadczeń oraz stanowił okazję do promowania swoich placówek na terenie miasta Białegostoku.

W przeglądzie wzięło udział 414 uczniów z 10 placówek:
1. Szkoła Podstawowa nr 12 - klasa I a
2. Szkoła Podstawowa nr 12 - klasa I b
3. Szkoła Podstawowa nr 5 - klasa I b
4. Szkoła Podstawowa nr 5 - klasa I d
5. Szkoła Podstawowa nr 5 - klasa I a
6. Szkoła Podstawowa nr 2 - klasa II a
7. Szkoła Podstawowa nr 37 - klasa III b
8. Szkoła Podstawowa nr 37 - klasa I b
9. Szkoła Podstawowa nr 19 - klasa I b
10. Szkoła Podstawowa nr 19 - klasa I c
11. Szkoła Podstawowa nr 28 - klasa II c
12. Szkoła Podstawowa nr 28 - klasa III c
13. Szkoła Podstawowa nr 28 - klasa I b
14. Szkoła Podstawowa nr 7 - klasa III a
15. Szkoła Podstawowa nr 31 - klasa II
16. Szkoła Podstawowa nr 49 - klasa I c
17. Szkoła Podstawowa nr 49 - klasa III a
18. Ognisko Muzyczne przy Domu Kultury w Gródku

Występujące klasy prezentowały bardzo wysoki poziom. Cieszy nas fakt, że wielu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej już od klasy I rozwija umiejętności muzyczne uczniów poprzez grę na różnych instrumentach: fletach, flażoletach, dzwonkach chromatycznych oraz instrumentach perkusyjnych.
Każda klasa otrzymała pamiątkową statuetkę, a wszystkie dzieci słodkie upominki ufundowane przez Wydział Edukacji UM w Białymstoku oraz MODM.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom!

Doradcy metodyczni edukacji wczesnoszkolnej
Małgorzata Lech, Celina Borowska

W dniach 18.04.2012 - 13.06.2012 w Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego odbyła się kolejna seria 5 wirtualnych warsztatów metodycznych pt. „Shaping the Way We Teach English” dla nauczycieli języka angielskiego (z wszystkich typów szkół) z Amerykańskimi ekspertami w dziedzinie nauczania języka angielskiego w ramach programu The Office of English Language Programs i Young Learners Resource Center .

Tematyka warsztatów dotyczyła następujących zagadnień :

Supporting Diverse Students
Speaking Clearly: Activities for Improving English Pronunciation
Evaluating Language Performance
Free & Fun Web Tools for Teaching
Interacting with English for Specific Purposes
Każdy z uczestniczących na min. 3 warsztatach nauczyciel otrzymał certyfikat uczestnictwa z Ambasady Stanów Zjednoczonych.

W dniu 6 czerwca 2012 r. w gościnnych progach Szkoły Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku odbyło się uroczyste podsumowanie 2. części projektu "Grupa Szkół Rozwijających się".
Ogólnopolska Grupa Szkól Rozwijających się zrzesza placówki, które w sposób szczególny dbają o systematyczny rozwój i podnoszenie jakości pracy, z myślą o dobru każdego ucznia, które promują nowoczesne metody nauczania i wychowania, których nauczyciele wciąż się doskonalą i stanowią wzór zaangażowania w pracę.
W roku szkolnym 2011/2012 chętne placówki oświatowe brały udział w 2. części projektu pt. "Szkoły eksperckie". Aby zdobyć tytuł, placówka musiała spełnić liczne warunki:

 1. zdobycie przez nauczycieli tytułu „Ekspert Szkoły Rozwijającej się”
 2. realizacja działań Programu „Profilaktyka przez sztukę"
 3. pozytywnie ocenione sprawozdania z realizacji projektu
 4. opis 1 przypadku wychowawczego z metodami działania i efektami
 5. opis jednego przypadku drogi do sukcesu ucznia z metodami i efektami
 6. opis 1 ciekawego, nietypowego i efektywnego działania zespołu przedmiotowego, wychowawczego lub profilaktycznego

Nauczyciele, ubiegając się o tytuł "Nauczyciel - ekspert" musieli:

 1. brać systematycznie udział w szkoleniach
 2. zaprezentować scenariusz lekcji, przeprowadzonej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów
 3. przygotować artykuł, opisujący własne doświadczenia, przemyślenia i pomysły, dotyczące praktyki nauczania
 4. przeprowadzić min. jedną lekcję otwartą

Spośród 40 placówek tytuły zdobyło 10 szkół i 2 przedszkola oraz 47 nauczycieli-ekspertów.
Galę poprowadziła inicjatorka i pomysłodawczyni Projektu - Kamilla Przychodzień - doradca metodyczny Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku. Gości witała oraz wręczała certyfikaty pani Maria Jolanta Ambrożej, dyrektor MODM. Uczestnikami byli dyrektorzy, nauczycieli i uczniowie wyróżnionych placówek.
Spotkanie otworzył występ niezwykłego chóru nauczycielskiego Szkoły Podstawowej nr 11 w Białymstoku. Następnie każda z placówek pokazywała krótką prezentację nt swoich najciekawszych działań i najważniejszych osiągnięć. Uczestnicy obejrzeli także m.in. występ taneczny uczniów Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Białymstoku, spektakl "Miś" w wykonaniu Przedszkola Samorządowego nr 1 w Białymstoku oraz miniaturę teatralną Zespołu Szkół nr 17 . Podczas spotkania można było także zobaczyć wystawę prac plastycznych SP 11, Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.
Uroczystość uświetniała wspaniała orkiestra Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych pod batutą pana Franciszka Mocarskiego oraz towarzyszący jej grupa mażoretek.

Certyfikaty "Szkoła ekspercka" odebrały:

 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku
 • Zespół Szkół nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Białymstoku
 • Zespół Szkół nr 5 w Białymstoku
 • Szkoła Podstawowa w Dolistowie
 • Zespół Szkół nr 17 w Białymstoku
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku
 • Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1 Białymstoku
 • Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku
 • Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku

a tytuł "Przedszkole eksperckie"

 • Przedszkole Samorządowe Nr 64 "Akademia Jasia i Małgosi" w Białymstoku
 • Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Białymstoku.


Tytułem Nauczyciela- eksperta Grupy Szkół Rozwijających się wyróżniono:

Kamilę Luizę Antoniuk
Annę Kisielewską- Baturo
Joannę Żaworonek
Annę Targońską
Joannę Seredyńską
Urszulę Kitlasz
Edytę Skowrońską-Nowicką
Anetę Bogusz
Barbarę Ziembińską
Katarzynę Niedzielską
Dominikę Makałus
Julitę Gregorczuk
Agnieszkę Antczak
Andzelikę Agnieszkę Bujnowską
Alicję Witkowską
Alicję Grzegorczyk
Annę Gudel
Olgę Wojciuk
Sylwię Sobolewską
Jolantę Łaszkiewicz
Ewę Chociej
Kamilę Ewę Aleksandrowicz
Małgorzatę Justynę Tarasiuk
Teresę Dziatkowską
Anetę Błażejczuk
Agatę Mickiewicz
Marię Lisowską
Joannę Kulikowską - Jopich
Agnieszkę Bąbczyńską
Dorotę Rutkowską
Krzysztofę Złotorzyńską
Annę Danielczuk
Annę Myślińską
Janinę Tuchlińską
Justynę Kamilę Stabińską
Barbarę Łobaczewską
Agnieszkę Zajkowską
Katarzynę Andryszewską
Małgorzatę Sochoń
Alę Annę Kujałowicz
Izabelę Grzybowską
Dorotę Wądołowską
Grażynę Mazur
Celinę Borowską
Renatę Muczyńską
Katarzynę Łukaszewicz
Martę Łotko

ROZSTRZYGNIĘCIE II edycji Miejskiego Konkursu Plastyczno - Fotograficznego „Nasz czysty Białystok” pod hasłem: „To miłuję, o to dbam” organizowanego pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku

W dniu 14 maja 2012 roku Jury w składzie:
Halina Wasiak - przewodnicząca
Izabela Popławska - wiceprzewodnicząca
Ryszard Zięckowski- wiceprzewodniczący
Katarzyna Siemieniuk, Celina Borowska, Teresa Cetera – członkinie
rozstrzygnęło II edycję konkursu „Nasz czysty Białystok” , który skierowany był do uczniów białostockich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Celem konkursu była popularyzacja wiedzy związanej z estetyką i czystością Białegostoku oraz rozbudzenie wrażliwości na piękno przyrody i krajobrazu naszego miasta. Po wnikliwym zapoznaniu się ze 148 pracami nadesłanymi na konkurs, jury postanowiło przyznać nagrody:

- ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU (pdf) -

Uroczystość podsumowania konkursu oraz wręczenia nagród odbyła się dnia 5 czerwca 2012r. w Nadleśnictwie Dojlidy.

W dniu 30 maja 2012 r. odbyło uroczyste podsumowanie Miejskiego Konkursu „Życie z FAS? – Dziękuję, nie piję!”
Konkurs skierowano do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych miasta Białegostoku, a jego celem było oddziaływanie na młodzież poprzez promowanie abstynencji alkoholowej i zapobieganie występowaniu zespołu FAS.

Organizatorem konkursu był Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku we współpracy z Zespołem Szkół Gastronomicznych i Zespołem Szkół nr 17.
Na konkurs wpłynęło 42 prace z 15 szkół w kategoriach : plastyczna, literacka i multimedialny spot reklamowy.
Komisja po przeprowadzeniu analizy prac konkursowych wyłoniła następujących laureatów:

Poziom gimnazjalny
kategoria plakat
I miejsce – Daniel Szyszko PG 23
II miejsce- Weronika Lubowicka PG17 (ZSI 1)
III miejsce- Paulina Dekarz PG 9
III miejsce- Ewa Poleszczuk Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie PG Kleosin
Wyróżnienia: Maciej Rasiński PG 12 ( ZS 6), Karolina Horczak PG 14, Natalia Hanusiak PG 15, Aleksandra Zajkowska PG 15
kategoria literacka
I miejsce - Marek Ostapczuk PG nr 19 Sportowe
II miejsce - Maciej Rasiński PG 12
Wyróżnienie: Dominika Klepacka PG nr 19 Sportowe

Poziom ponadgimnazjalny:
kategoria literacka
I miejsce – Karolina Jakubowska III LO im. K.K. Baczyńskiego
II miejsce – Martyna Pruszyńska Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku
III miejsce – Urszula Sajda XIII Liceum Profilowane (ZSZ 6)
Wyróżnienia: Natalia Murawska III LO im. K.K. Baczyńskiego, Katarzyna Stachowiak Technikum Usług Fryzjerskich
kategoria multimedialny spot reklamowy
Nagroda – Kamil Wąsik – ZSG
Wyróżnienie: Krystian Maksymowicz – ZSM CKP nr 2

Komisja konkursowa nagrodziła również prace wykonane przez uczniów szkoły podstawowej. Wyróżnienia otrzymali: Marcin Nita, Michał Chmielewski, Norbert Dworakowski, Bogdan Filipkowski, Przemysław Sołowiej, Przemysław Strzyżewski

Konkurs był objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.
Nagrody zostały zakupione ze środków Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
Serdecznie dziękujemy!

Gratulujemy!
Dziękujemy za zaangażowanym uczestnikom: uczniom oraz ich nauczycielom!

ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ

 

Marzec 2024
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31