Rok szkolny 2014/2015

17 czerwca  2015r. miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy obrazów namalowanych przez nauczycieli białostockich szkół i przedszkoli  w trakcie Warsztatów Artystycznych zorganizowanych przez Miejski  Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku.
Była to inicjatywa nowa, skierowana do tych nauczycieli, którzy chcieli poszerzyć swoją wiedzę o sztuce, spróbować swoich sił i umiejętności malarskich a nie mieli dotąd czasu ani okazji, poznać konkretne techniki malarskie oraz sposoby pracy z dziećmi i młodzieżą.  Zaprosiliśmy  wszystkich zainteresowanych a szczególnie nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczania zintegrowanego, plastyki, nauczycieli prowadzących koła plastyczne oraz wszelkie zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności.  Warsztaty prowadziła znana postać białostockiego świata artystycznego  artysta malarz Beata Wasilewicz.
Zainteresowanie nauczycieli było ogromne, chętnych było dużo więcej niż miejsc.  W odpowiedzi MODM zorganizował dodatkową edycję warsztatów aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom.
Wystawa jest sukcesem tych nauczycieli, którzy w nawale obowiązków metodycznych  znaleźli czas dla własnego rozwoju. Jak podkreślają uczestnicy warsztatów, był to czas na radość i wytchnienie w kontakcie ze sztuką.
Wernisaż był bardzo uroczysty. Otworzyła go pani Lucja Orzechowska  Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji  Urzędu Miejskiego  w  Białymstoku wraz z panią Dyrektor MODM Marią Jolantą Ambrożej. Z ramienia Kuratorium Oświaty w Białymstoku  przybył  pan dyrektor Marek Frąckiewicz. Licznie zgromadzeni  goście, nauczyciele, dyrektorzy oraz rodziny i przyjaciele twórców z zainteresowaniem oglądali  dzieła gratulując  odkrytego talentu.
Wystawa została zorganizowana prze MODM we współpracy z Klubem Kalina Spółdzielni  Mieszkaniowej Rodzina Kolejowa w Białymstoku, który w osobie pani kierownik Haliny Trzasko  jest wypróbowanym partnerem MODM w promowaniu ciekawych przedsięwzięć kulturalnych wśród  lokalnej społeczności. Wystawa jest dostępna do 30 września 2015 w siedzibie Klubu  przy ul Kalinowej 9 w Białymstoku.

Zapraszamy do wysłuchania   relacji  z wernisażu przygotowanej  przez dziennikarzy  z „Radia i”, która ukazała się na antenie tej rozgłośni.

 

 

Fotoreportaż z wystawy przygotował Wiesław Woronowicz, konsultant MODM.

Dnia 8 maja 2015r  po raz szósty w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Waldemara Kikolskiego odbyła konferencja metodyczna zorganizowana we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego w Białymstoku pt. Oddziaływania terapeutyczne w pracy z uczniami z głębszą niepełnosprawnością.  

W ramach konferencji odbyły się zajęcia otwarte prowadzone przez nauczycieli SOSW, którzy zaprezentowali swój warsztat pracy i przedstawione zostały dwie metody pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Pani Joanna Szczepańska –Łopuch i Joanna Stachurska poprowadziły bardzo ciekawe zajęcia w grupie rewalidacyjno- wychowawczej pt. „Muzyczna łąka – rytmy i dźwięki” a następnie pani Anna Gawryluk omówiła dwie metody stymulujące rozwój psychomotoryczny – Ergoterapię-terapię ręki i Kinezjologię Edukacyjną, której elementy wykorzystywane są w pracy z uczniami z niepełnosprawnością.

Konferencje te są dobrą okazją do spotkań nauczycieli i terapeutów ze szkół specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych. Uczestnicy konferencji mają możliwość dyskusji, wymiany spostrzeżeń z obserwowanych zajęć otwartych i dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Dziękujemy licznie przybyłym uczestnikom.


Na następną konferencję, która odbędzie się jesienią 2015r zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane poszerzaniem wiedzy na temat metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, otwarte na dzielenie się własnymi pomysłami i doświadczeniem.


mgr Anna Gawryluk – doradca metodyczny MODM
mgr Joanna Hryń – Lider WDN SOSW

 

12 marca 2015 r. w Przedszkolu Samorządowym nr 12 „Tęczowe” w Białymstoku odbyła się lekcja otwarta zorganizowana we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, w której uczestniczyli nauczyciele kształcenia specjalnego i integracyjnego pod kierunkiem doradcy metodycznego pani Anny Gawryluk. Tematem spotkania była propozycja zajęć na uroczystość przedszkolną, którą przygotowały nauczycielki: Elżbieta Zimnoch, Barbara Bałdyga i Bożena Jabłońska.

Do „Tęczowego” przedszkola uczęszczają dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, uszkodzonym narządem ruchu, niepełnosprawnością sprzężoną.
Współpraca z rodzicami jest bardzo ważnym elementem naszej pracy pedagogicznej a Dzień Matki to święto, do którego dzieci przygotowujemy w sposób szczególny. Każdego roku staramy się, aby w tym wyjątkowym dniu dostarczyć wszystkim rodzicom wielu wzruszeń i niezapomnianych wrażeń. W maju ubiegłego roku dzieci zaprezentowały się w przedstawieniu o zagubionym czasie. „Zagubiony czas” to opowiadanie o domu rodzinnym, miłości, czasie  i przyjaźni dzieci z psem.

Bohaterowie przedstawienia uwielbiają zabawę z rodzicami, ale ci nie zawsze mają dla nich czas. Dzieci znajdują wytłumaczenie tej sytuacji. Uznają, że wszystkiemu winny jest CZAS, który gdzieś się zagubił. Ruszają więc w poszukiwaniu zaginionego CZASU. Towarzyszy im pies - przybłęda, ich nowy przyjaciel. Szukają CZASU wśród tańczących na łące kwiatów (muzyka do tańca), a gdy go tam nie znajdują, zapuszczają się do lasu, gdzie widziało go słonko. Zapada zmrok. Dzieci w ciemnościach lasu gubią drogę powrotną i przerażone zasypiają na mchu. W mroku pojawiają się strachy, zjawy i mary (piękne ilustracje muzyczne), które próbują osaczyć dzieci, ale pies nie dopuszcza ich do dzieci.

Zimna majowa noc może okazać się zgubna dla bohaterów opowieści, ale pies ogrzewa ich swoim ciepłem. Gdy wydaje się, że noc mogą spędzić w lesie, pojawiają się białe anioły, uosobienie miłości rodziców, która tworzy nad nimi namiot ochronny.

W końcu rodzice znajdują swoje dzieci, a one toną w objęciach mamy i taty. Ta scena wzruszyła wszystkich, a przy okazji na pewno pojawiła się refleksja o CZASIE, którego nieraz brakuje rodzicom. Wszystko wspaniale się kończy. Finałowe piosenki wyzwalają radość i entuzjastycznie kończą przedstawienie.

Udział w przedstawieniu dla dzieci jest silnym przeżyciem mobilizującym do niecodziennych zadań, a występ przed rodzicami lub inną publicznością dostarcza im satysfakcji, wyzwala spontaniczność, pomaga opanować nowe umiejętności, a co ważniejsze także emocje.

Serdecznie dziękujemy wszystkich nauczycielom za udział w przedstawieniu.

 

Zrozumieć i pomóc cz. IV indywidualizacja w praktyce  –  Tutoring rodzinny i szkolny szansą na rozwój ucznia

10.10.2014 r. odbyła się  konferencja zorganizowana przez Szkołę Podstawową nr 7 im. H. Kołłątaja i Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku.
W spotkaniu wzięło udział 70 osób. Byli to dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy głównie szkół podstawowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych miasta Białegostoku oraz zainteresowani rodzice. Kilku uczestników przybyło spoza naszego miasta, a nawet województwa.

Cele konferencji: doskonalenie pracy szkoły w aspekcie indywidualizacji procesu nauczania i wychowania oraz przygotowanie nauczycieli do celów wynikających z nowej podstawy programowej, zostały osiągnięte. Uczestnicy zapoznali się z dobrymi praktykami w zakresie tworzenia podmiotowych relacji z dzieckiem, budowania motywacji do uczenia się i wiary w siebie w oparciu o mocne strony ucznia.
Podczas konferencji zostały wygłoszone wykłady prezentujące idę tutoringu, stanowiącego inspirację do poszukiwania nowych, twórczych i efektywnych rozwiązań w procesie wspierania indywidualnego rozwoju dziecka oraz sposoby wykorzystania wolontariatu tutorskiego w białostockich szkołach.

Uczestnicy wzięli udział w warsztatach. Jeden z nich prowadziła pani Joanna Kwiatkowska z Instytutu Tutoringu Szkolnego we Wrocławiu, która zaprezentowała możliwości wykorzystania metody tutoringu w ramach pracy wychowawczej w szkole.

Drugi warsztat, prowadzony przez przedstawicieli Akademii Przyszłości w Białymstoku - Joannę Dudko i Rafała Gudela, dotyczył wolontariatu tutorskiego. Uczestnicy mieli okazję sprawdzić się w sytuacjach, z którymi radzą sobie w swojej pracy tutorzy.

Spotkanie uświetniła część artystyczna przygotowana przez dzieci pod kierunkiem nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 7. W trakcie trwania konferencji uczestnicy mieli możliwość poznania nowości oferowanych przez Wydawnictwo Kompendium.

Wnioski z konferencji "Zrozumieć i pomóc cz. IV - indywidualizacja w praktyce  –  Tutoring rodzinny i szkolny szansą na rozwój ucznia”   10.10.2012r.

 • Cele konferencji zostały osiągnięte.
 • Prezentowane propozycje praktycznego zastosowania metody tutoringu w systemie wychowawczym szkoły okazały się przydatne.
 • Możliwość uczestniczenia w zajęciach warsztatowych i ćwiczeniach dotyczących pracy tutorskiej – dobre praktyki Instytutu Tutoringu Szkolnego i programu „Akademii Przyszłości” okazała się potrzebnym dopełnienie wykładów.
 • Uczestnicy wyrażali chęć wykorzystania przedstawionych informacji i poznanej metody w swojej pracy pedagogicznej.
 • Niektórzy uczestnicy wyrazili chęć wzięcia udziału w szkoleniu nadającym uprawnienia tutora. Widzą potrzebę wdrażania metody tutoringu  w swoich placówkach, a jednocześnie dostrzegają trudności związane z finansowaniem tego typu przedsięwzięć.
 • Uczestnicy wskazali celowość kontynuowania dobrej praktyki organizowania konferencji i podejmowania w kolejnych latach tematu „Zrozumieć i pomóc”.

Doradcy metodyczni wychowania, profilaktyki i wychowania do życia w rodzinie:
Elżbieta Babicz, Barbara Jocz

WARSZTATY Z TUTORINGU:
W dniu 10.10.2014 roku odbyły się warsztaty z Tutoringu, które z ramienia Akademii Przyszłości w Białymstoku przeprowadzili Joanna Dudko i Rafał Gudel. Warsztaty miały charakter praktyczny. Dzięki nim uczestnicy mieli okazję sprawdzić się w sytuacjach, z którymi radzą sobie w swojej pracy tutorzy.
Pierwsze zadanie polegało na przewróceniu prześcieradła na drugą stronę bez użycia rąk oraz bez schodzenia z niego. Uczestnicy mogli użyć tylko nóg, które znajdowały się na prześcieradle. Dla utrudnienia zadania prześcieradło zostało złożone na mniejszy kawałek i uczestnicy mieli mniej pola do manewru. Zadanie było dość trudne i wymagało współpracy uczestników, która pojawiła się dopiero przy drugiej próbie. Pomimo początkowych problemów, udało się wspólnymi siłami przewrócić prześcieradło na drugą stronę. Celem zadania było pokazanie, że dobra komunikacja i współpraca pozwala osiągnąć sukces.
Kolejnym zadaniem było wypisanie jak największej ilości skojarzeń do słowa „kosz na śmieci”. Zadanie wydawało się bardzo proste, ale i tutaj prowadzący skomplikowali zadanie dla dwóch wyznaczonych osób. Komplikacja polegała na tym, że jedna osoba była chwalona i motywowana za każde wypisane skojarzenie. Natomiast druga była demotywowana i ganiona za każde skojarzenie. W tym zadaniu chodziło o pokazanie jak duże znaczenie w realizacji celu ma pozytywna i zrównoważona motywacja w życiu.

Ostatnie zadnie pozwalało na uruchomienie pokładów kreatywności w ciągu 10 minut. Podzielono uczestników na dwie grupy. Pierwsza z nich miała za zadanie przedstawić łatwy sposób na zapamiętanie tabliczki mnożenia, a druga zaprezentować przyjemny sposób na zapamiętanie zasad ortograficznych. Do dyspozycji uczestnicy mieli papier, markery, karteczki samoprzylepne, plastikowe nakrętki, wykałaczki, guziki oraz wiele innych akcesoriów. Bardzo szybko powstały gotowe rozwiązania, które zostały przedstawione w kreatywny sposób. Jaki? Zachęcamy do obejrzenia zdjęć.

 
Materiały z konferencji:

Program konferencji Zrozumieć i pomóc cz. IV

Joanna Kwiatkowska – Wprowadzenie do tutoringu szkolnego

Akademia przyszłości – program Stowarzyszenia Wiosna


GALERIA ZDJĘĆ Z KONFERENCJI

W ramach realizacji projektu „Użycie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) we wspieraniu procesu nauczania i uczenia się od edukacji wczesnoszkolnej po edukację dorosłych” przez Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, w dniach 29.09 – 03.10.2014r. odbyła się wizyta studyjna dwóch grup uczestników projektu - przedstawicieli kadry zarządzającej oświatą miasta Białegostoku i pracowników merytorycznych MODM w Białymstoku w Limassol na Cyprze.

Użycie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) we wspieraniu procesu nauczania i uczenia się od edukacji wczesnoszkolnej po edukację dorosłych” to projekt realizowany na zasadach projektu systemowego „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Głównym celem projektu jest poszerzenie wiedzy i umiejętności uczestników na temat wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych we wspieraniu procesu nauczania i uczenia się od edukacji wczesnoszkolnej po edukację dorosłych.

Aby w pełni zrealizować zakładane cele Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku w porozumieniu z instytucją goszczącą na Cyprze – Cyprus Scientific Association of Educators for the Development of Information and Communication Technology (KESEA-TPE) zdecydował o połączeniu formy wizyty studyjnej z warsztatami nt metodologii wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji na wszystkich jej szczeblach.

Gospodarz wizyty KESEA-TPE w Limassol to cypryjskie stowarzyszenie zajmujące się prowadzeniem szkoleń i promowaniem stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej wśród nauczycieli i instytucji oświatowych Cypru. Jej członkami są czynni nauczyciele, pracujący w cypryjskich szkołach i instytucjach edukacyjnych.

Cele  wizyty:

 • poszerzenie wiedzy i umiejętności uczestników na temat możliwości wykorzystania  technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji na każdym jej szczeblu;
 • poznanie cypryjskiego systemu edukacji i nowych, praktycznych rozwiązań z zakresu metodologii stosowania ICT;
 • nawiązanie współpracy z cypryjskimi instytucjami oświatowymi odpowiedzialnymi za promocję i wdrażanie technologii informacyjnej w edukacji, wymiana doświadczeń i przykładów dobrych praktyk;
 • doskonalenie umiejętności językowych i poszerzenie kompetencji międzykulturowych;
 • promocja nowatorskich rozwiązań w dziedzinie wdrażania i wykorzystania technologii-informacyjnej w podległych placówkach (kadra zarządzająca)
 • wypracowanie narzędzi edukacyjnych promujących stosowanie technologii ICT w edukacji i ich upowszechnianie wśród nauczycieli miasta Białegostoku i regionu (np: warsztaty, szkolenia, materiały metodyczne, publikacje) (pracownicy merytoryczni MODM w Białymstoku)

W trakcie wizyty obok wspólnych jej elementów (np. spotkania integracyjne połączone z warsztatami kulturowymi i prezentacją Cypru, zapoznaniem uczestników z dorobkiem kulturowym miasta Limassol i regionu, wycieczkami edukacyjnymi) dwie grupy uczestników realizowały odrębne programy zajęć merytorycznych (warsztaty, wizyty w instytucjach edukacyjnych, spotkania z przedstawicielami oświaty miasta Limassol i regionu).

Uczestnicy wizyty zapoznali się z cypryjskim systemem edukacji a w szczególności ze specyfiką innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie wdrażania i stosowania technologii informacyjnej w edukacji przez wizytowane szkoły i instytucje oświatowe. Ważnym elementem wizyty studyjnej, szczególnie dla pracowników merytorycznych MODM w Białymstoku, była możliwość bezpośredniej obserwacji zajęć edukacyjnych prowadzonych w oparciu o metody i narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej. Z kolei kadra zarządzająca edukacją z obydwu państw miała okazję wymiany doświadczeń i poglądów na temat stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej a także stopnia jej wdrażania w podległych placówkach.
 
Dla obydwu grup uczestników cypryjski organizator zaplanował interesujące warsztaty z praktycznego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej w edukacji. Wizyta studyjna w ocenie obu grup była udana. Postawione cele zostały osiągnięte a uczestnicy i organizatorzy wynieśli z realizacji wizyty szereg cennych doświadczeń.

 

PREZENTACJA
 
 
 GALERIA ZDJĘĆ

Marzec 2024
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31