Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego

akredytacja 160Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego Białostockiego Centrum Edukacji jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. Od  1 września 2023 wchodzimy w skład Białostockiego Centrum Edukacji.

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

p.o. dyrektor Białostockiego Centrum Edukacji
Maria Jolanta Ambrożej

Aktualności

Kolejne szkolenia z Canvy za nami! Na ostatnich dwóch spotkaniach pani mgr Edyta Bajena - nauczycielka dyplomowana informatyki ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku dowiodła iż niezaprzeczalną zaletą narzędzia Canva jest to, że może je wykorzystać w zasadzie każdy nauczyciel - nawet ten który wcześniej nie przygotowywał żadnych grafik, poradzi sobie z jego obsługą. Prowadząca umożliwiła nabycie nowych umiejętności, które pozytywnie wpłyną na pracę zawodową nauczycieli na wszystkich poziomach awansu zawodowego. Pani Edyto „Canvastycznie” dziękujemy za poświęcony czas, zaangażowanie i wytrwałość!

Lekcja otwarta w Przedszkolu Samorządowym Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku Zespołu Przedszkoli Nr 2 poprowadzona 4 kwietnia 2024 r. przez mgr Katarzynę Chlabicz i mgr Barbarę Hordyjewicz, pozwoliła nauczycielom wychowania przedszkolnego na obserwację zajęcia „Ćwiczenia Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”. Nauczycielki stosując tę aktywizującą metodę, połączyły dwie grupy – „maluszków” i „starszaków”, które wykazały się zarówno umiejętnością współpracy, jak i opiekuńczym stosunkiem do młodszych kolegów. Zajęcia prowadzone metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne pomagają dzieciom osadzić się we własnym ciele, świadomie korzystać z funkcji ruchowych i sprawować nad nimi kontrolę. Ćwiczenia mają także pozytywny wpływ na wzrost samoakceptacji i poczucia sprawczości: dziecko czuje się dzięki nim lepiej we własnej skórze, odważniej podejmuje działanie i czerpie satysfakcję z osiągniętych efektów.

Żołnierze 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej w ramach współpracy z naszym ośrodkiem przeprowadzili w piątek 12 kwietnia br. szkolenie proobronne nauczycieli.

Wśród poruszonych zagadnień były tematy dotyczące ochrony ludności cywilnej w oparciu o wytyczne Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, w tym m.in. zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego. Terytorialsi przeprowadzili z nauczycielami m.in. zajęcia praktyczne z pierwszej pomocy oraz z podstaw przetrwania w sytuacjach zagrożenia działaniami wojennymi. Ideą szkolenia jest wzmacnianie zdolności obronnych Rzeczypospolitej Polskiej poprzez przygotowanie pracowników różnych instytucji do kształtowania i rozwijania postaw proobronnych.

Szkolnie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem nauczycieli. To wyjątkowe doświadczenie nie tylko rozbudziło zainteresowanie uczestników tematyką obrony osobistej, ale także bezpieczeństwa. Jesteśmy przekonani, że zdobyta wiedza przyczyni się do zwiększenia świadomości uczestników i przyczyni się do promowania odpowiedzialnego podejścia do zagadnień związanych z bezpieczeństwem.

11 kwietnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Białymstoku odbyła się XX Konferencja metodyczna „Oddziaływania terapeutyczne w pracy z uczniami z niepełnosprawnościami”. Jak przystało na jubileusz, był tort i słodki poczęstunek ale przede wszystkim bardzo ciekawe i inspirujące zajęcia otwarte prowadzone przez nauczycielki ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Panią Annę Minkiewicz i Agnieszkę Torkę. W części wykładowej nie zabrakło równie interesujących wystąpień: Pani Iwony Rogowskiej z PFRON, Anny Zalewskiej i Kamila Pęzy. W przerwie uczestnicy mogli zapoznać się z ofertą pomocy edukacyjnych i dydaktycznych Wydawnictwa  Harmonia i skorzystać z profesjonalnego doradztwa Pani Anny Zagroby. Kierujemy słowa podziękowania do Prelegentów, nauczycieli, specjalistów i rodziców a w szczególności do Dyrektor SOSW w Białymstoku Pani Ewy Łupińskiej i Dyrektor MODM BCE Marii Jolanty Ambrożej za obecność i wsparcie podczas konferencji.

Wiosna to pora roku, w której szczególnie chce się tańczyć, śpiewać i muzykować! Agata Gościewska nauczycielka z Przedszkola w Grabówce przeprowadziła zajęcie otwarte dla nauczycieli wychowania przedszkolnego pt.,,Koncert dla Pani Wiosny”- instrumentacja perkusyjna do utworu ,,Jakie dźwięki niesie wiosna?” K. Halasz. Podstawą każdego procesu dydaktycznego jest refleksja nad tym, czego nowego dzieci podczas zajęć się nauczą, jakie zdobędą umiejętności i jakich postaw zostaną nauczone. Odkrywanie przyjemności ze świadomego obcowania z muzyką pomogło odkryć przedszkolakom,  że rozpoczęła się właśnie wiosna, a nauczyciele mieli okazję dowiedzieć się, za pomocą jakich aktywności zostały zdobyte zaplanowane cele.

Doradczynie metodycznie wychowania przedszkolnego Agnieszka Bąbczyńska i Barbara Szutkiewicz przeprowadziły szkolenie w Przedszkolu Samorządowym nr 12  pt. „Odkrywamy na nowo Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego - jako fundamentalny dokument w planowaniu pracy nauczyciela”. Zapoznały ze strukturą Podstawy Programowej – celami, zadaniami, treściami nauczania oraz warunkami i sposoby realizacji. Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego domaga się szacunku do dziecka, zapewniając stosownymi zapisami konieczność wsparcia jego całościowego rozwoju. Zawiera jeden wyrazisty cel wychowania przedszkolnego. Troską trzeba otoczyć wszystkie doświadczenia dziecka, zarówno w aspekcie fizycznym, emocjonalnym, społecznym, jak i poznawczym, oraz traktować je jak drogę prowadzącą do osiągnięć w tym zakresie. Nadrzędny cel pokazuje, iż wsparcia należy udzielać dziecku w każdej sytuacji w przedszkolu, bez podziału na czas zabawy kierowanej czy swobodnej. Wsparcie powinno się dokonywać z uwzględnieniem głównych wartości: prawdy, piękna i dobra. Treść zadań organizuje cały proces wychowania. Ich realizacja zapewnia, że dzieci osiągną umiejętności opisane w podstawie programowej.

W ostatni weekend odbyła się kolejna edycja kursu dla przyszłych realizatorów programu profilaktycznego „Przyjaciele Zippiego”, które poprowadziła Elżbieta Babicz. Jest to rekomendowany przez MEN program profilaktyczny promujący zdrowie psychiczne dzieci, adresowany do wychowanków w wieku 5-8 lat. Kurs realizowany jest we współpracy z Centrum Pozytywnej Edukacji, które ma wyłączność na szkolenie trenerów programu. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie i zachęcamy do śledzenia naszej oferty – kolejne edycje kursów z programów profilaktycznych pojawiają się w ofercie na nowy rok szkolny 2024/2025.

Lata przedszkolne, mimo, że są określane jako „wiek zabaw”, w znacznej mierze decydują o rozwoju i postawie ciała w następnych okresach życia. Dlatego bardzo ważnym jest, by nie zmarnować tej szansy i wykorzystać potencjalne możliwości dziecka w kreowaniu jego zdrowia. Aktywność ruchowa jest podstawowym czynnikiem stymulującym rozwój dziecka, utrzymującym wewnętrzną równowagę jego organizmu, hartującym oraz kształtującym jego postawę ciała. Przedszkolak posiada predyspozycje do dokładnego wykonywania ruchu. Dlatego należy ten okres wykorzystać do kształtowania prawidłowych stereotypów ruchowych, do tworzenia nawyków prawidłowej postawy ciała. W marcu Emilia Elżbieta Łapińska - doradca metodyczny wychowania fizycznego MODM BCE przeprowadziła zajęcia pt.„Ćwiczenia i zabawy kształtujące nawyk prawidłowej postawy”. Wady postawy nie tylko zaburzają budowę ciała dziecka, ale również prowadzą do ograniczenia zakresu ruchów w stawach, zwiększają wydatek energetyczny organizmu, zaburzają pracę narządów wewnętrznych,  a w późniejszych latach do przedwczesnych zmian zwyrodnieniowych. Z tego względu ważne jest, abyśmy dbali o właściwy  rozwój już od najmłodszych lat!

Po raz 10. w  CAK Wierzbowa mieszczącego się w VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku odbyła się konferencja szkoleniowa skierowana do nauczycieli wychowania fizycznego. Tegoroczna edycja odbyła się pod nazwą: „Lekcje wychowania fizycznego w szkole - droga po zdrowie". Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Białegostoku i Podlaski Kurator Oświaty.

Tuż przed Wielkanocą, 29 marca 2024 w Przedszkolu Samorządowym w Grabówce, nauczyciele wychowania przedszkolnego mieli możliwość obejrzenia lekcji otwartej na temat: „W krainie Pani Wiosny” – zabawy matematyczne z wykorzystaniem metody kodowania z użyciem tablicy multimedialnej, poprowadzone przez nauczycielkę kontraktową mgr Paulinę Bohojło. Przedszkolaki bardzo zaangażowały się w poszukiwania oznak wiosny, układanie instrukcji oraz wykonywanie różnorodnych zadań z umiejętnością kodowania. Pani Paulina wykorzystała w pracy ze swoją grupą zarówno matę wirtualną jak i dywanową. Dzieci pracowały w skupieniu i z zainteresowaniem. Prowadzone zajęcia zakończone omówieniem metodycznym są świetną okazją do zdobywania doświadczeń, inspiracji i dobrych wzorców zwłaszcza dla młodych, początkujących nauczycieli.

Zapisy na szkolenia, materiały i zaświadczenia oraz potwierdzenia udziału w szkoleniach

Platforma e-learningowa MODM

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego przy MODM w Białymstoku

Czerwiec 2024
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

MODM na Facebook'u