Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego

akredytacja 160Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego Białostockiego Centrum Edukacji jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. Od  1 września 2023 wchodzimy w skład Białostockiego Centrum Edukacji.

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

p.o. dyrektor Białostockiego Centrum Edukacji
Maria Jolanta Ambrożej

Aktualności

Podczas szkolenia “Kinezyterapia, czyli leczenie ruchem”, które przeprowadziła dr n. med. inż Jolanta G. Zuzda każdy uczestnik otrzymał wytyczne, w jaki sposób wspierać prawidłowy rozwój ruchowy dziecka w warunkach szkolnych. Jak poprzez aktywność fizyczną wpływać pozytywnie na swoje zdrowie oraz jak radzić sobie z napotkanymi trudnościami w ruchu - budowanie prawidłowych wzorców ruchu.

Inspiracją do zorganizowania szkolenia „Taneczno – muzyczne zabawy na każdy dzień” była muzyka, która jest punktem wyjścia do pracy z dziećmi. Zajęcia w MODM BCE przeprowadziła pani Sylwia Mielech - nauczyciela mianowany z Przedszkola w Grabówce. Naturalną potrzebą małego człowieka jest ruch i wszelkie działania z tym związane. Nie sposób przecenić znaczenia muzyki w pracy z dziećmi. Niezwykle ważne są wszelkie działania związane z rytmem, aranżacje taneczne, proste układy choreograficzne są dla dzieci dobrą zabawą a jednocześnie pozwalają im na bezpośredni kontakt z muzyką. Szkolenie przekonało, że wcale nie trzeba być muzykiem, aby zrozumieć muzykę i dobrze się przy niej bawić.

Dzięki uprzejmości Pani dr Katarzynie Szostak-Król Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 26 w Białymstoku odbyło się szkolenie dla nauczycieli wychowania fizycznego „Siatkówka – nieodłączny element lekcji wychowania fizycznego”, które poprowadziła Pani Joanna Szeszko -  była reprezentantka kraju i uczestniczka mistrzostw świata w 2002 roku, Prezes BAS Białystok, trener piłki siatkowej, nauczyciel dyplomowany SP 26. Uczestnikom szkolenia zostały zaprezentowane podstawy techniki odbić piłki sposobem górnym i dolnym w ćwiczeniach i zabawach oraz zostały omówione najczęściej popełniane błędy jakie wykonują dzieci podczas nauczania.

Rozwój przedszkolaków w obszarze motoryki dużej jest niezwykle ważny, a wiosna to idealny czas, aby zachęcić dzieci do większej aktywności fizycznej. Wydawnictwo Edukacyjne Podręcznikarnia wspólnie z doradczyniami  metodycznymi wychowania przedszkolnego Agnieszką Bąbczyńską  i Barbarą Szutkiewicz zorganizowało warsztaty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, które zostały przeprowadzone przez pedagoga, trenera, animatora Jarosława Jatela, Warsztaty obejmowały integracyjne zabawy ruchowe i taneczne z użyciem muzyki klasycznej. Podczas zajęć zostały zaprezentowane nie tylko autorskie propozycje Jarka Jatela , ale również znane od lat zabawy ruchowe czy nowości taneczne. Nauczyciele przekonali  się, że ruch przy muzyce jest źródłem radości, wspomaga rozwój, uwrażliwia, rozwija umiejętności społeczne, pobudza wyobraźnię, daje możliwość wyładowania energii, odpręża i relaksuje. Ślicznie dziękujemy Wydawnictwu Edukacyjnemu Podręcznikarnia za współpracę!

Podczas 12 godzinnych warsztatów Pozytywnej Dyscypliny nauczyciele PASJONACI uzyskali  odpowiedzi na pytania:

  • Co robić, gdy trudno dogadać się z uczniem?
  • Jak mówić, żeby uczniowie słyszeli i słuchali?
  • Jak stworzyć warunki do współpracy w klasie?
  • Jak wspierać, motywować i zachęcać do nauki?
  • Jak wyznaczać granice, egzekwować umowy i dzielić się z uczniami  obowiązkami i odpowiedzialnością?
  • Co konkretnie robić, aby bycie nauczycielem było łatwiejsze?

Pozytywna Dyscyplina pomogła nauczycielom:

  • zbudować współpracę z uczniami, która pomaga utrzymać dyscyplinę
  • przestać krzyczeć i powtarzać bezustannie te same prośby
  • uczyć życiowych kompetencji takich jak samodyscyplina, samodzielność, zaangażowanie i pracowitość, które pomogą zarówno w codziennej pracy z klasą, jak i w przyszłości.

Zapraszamy na warsztaty rozszerzające Pozytywnej Dyscypliny, na którym zajmiemy się priorytetami życiowymi, stresem, stresorami i technikami z podejścia biznesowego, które z powodzeniem można wdrożyć w szkole.

Zapisy: https://ipo.modm.edu.pl/lista_szkolenia/9a04935454e4dc16166048eb5667657b/4921/1

Kolejne szkolenia z Canvy za nami! Na ostatnich dwóch spotkaniach pani mgr Edyta Bajena - nauczycielka dyplomowana informatyki ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku dowiodła iż niezaprzeczalną zaletą narzędzia Canva jest to, że może je wykorzystać w zasadzie każdy nauczyciel - nawet ten który wcześniej nie przygotowywał żadnych grafik, poradzi sobie z jego obsługą. Prowadząca umożliwiła nabycie nowych umiejętności, które pozytywnie wpłyną na pracę zawodową nauczycieli na wszystkich poziomach awansu zawodowego. Pani Edyto „Canvastycznie” dziękujemy za poświęcony czas, zaangażowanie i wytrwałość!

Lekcja otwarta w Przedszkolu Samorządowym Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku Zespołu Przedszkoli Nr 2 poprowadzona 4 kwietnia 2024 r. przez mgr Katarzynę Chlabicz i mgr Barbarę Hordyjewicz, pozwoliła nauczycielom wychowania przedszkolnego na obserwację zajęcia „Ćwiczenia Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”. Nauczycielki stosując tę aktywizującą metodę, połączyły dwie grupy – „maluszków” i „starszaków”, które wykazały się zarówno umiejętnością współpracy, jak i opiekuńczym stosunkiem do młodszych kolegów. Zajęcia prowadzone metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne pomagają dzieciom osadzić się we własnym ciele, świadomie korzystać z funkcji ruchowych i sprawować nad nimi kontrolę. Ćwiczenia mają także pozytywny wpływ na wzrost samoakceptacji i poczucia sprawczości: dziecko czuje się dzięki nim lepiej we własnej skórze, odważniej podejmuje działanie i czerpie satysfakcję z osiągniętych efektów.

Żołnierze 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej w ramach współpracy z naszym ośrodkiem przeprowadzili w piątek 12 kwietnia br. szkolenie proobronne nauczycieli.

Wśród poruszonych zagadnień były tematy dotyczące ochrony ludności cywilnej w oparciu o wytyczne Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, w tym m.in. zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego. Terytorialsi przeprowadzili z nauczycielami m.in. zajęcia praktyczne z pierwszej pomocy oraz z podstaw przetrwania w sytuacjach zagrożenia działaniami wojennymi. Ideą szkolenia jest wzmacnianie zdolności obronnych Rzeczypospolitej Polskiej poprzez przygotowanie pracowników różnych instytucji do kształtowania i rozwijania postaw proobronnych.

Szkolnie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem nauczycieli. To wyjątkowe doświadczenie nie tylko rozbudziło zainteresowanie uczestników tematyką obrony osobistej, ale także bezpieczeństwa. Jesteśmy przekonani, że zdobyta wiedza przyczyni się do zwiększenia świadomości uczestników i przyczyni się do promowania odpowiedzialnego podejścia do zagadnień związanych z bezpieczeństwem.

11 kwietnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Białymstoku odbyła się XX Konferencja metodyczna „Oddziaływania terapeutyczne w pracy z uczniami z niepełnosprawnościami”. Jak przystało na jubileusz, był tort i słodki poczęstunek ale przede wszystkim bardzo ciekawe i inspirujące zajęcia otwarte prowadzone przez nauczycielki ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Panią Annę Minkiewicz i Agnieszkę Torkę. W części wykładowej nie zabrakło równie interesujących wystąpień: Pani Iwony Rogowskiej z PFRON, Anny Zalewskiej i Kamila Pęzy. W przerwie uczestnicy mogli zapoznać się z ofertą pomocy edukacyjnych i dydaktycznych Wydawnictwa  Harmonia i skorzystać z profesjonalnego doradztwa Pani Anny Zagroby. Kierujemy słowa podziękowania do Prelegentów, nauczycieli, specjalistów i rodziców a w szczególności do Dyrektor SOSW w Białymstoku Pani Ewy Łupińskiej i Dyrektor MODM BCE Marii Jolanty Ambrożej za obecność i wsparcie podczas konferencji.

Wiosna to pora roku, w której szczególnie chce się tańczyć, śpiewać i muzykować! Agata Gościewska nauczycielka z Przedszkola w Grabówce przeprowadziła zajęcie otwarte dla nauczycieli wychowania przedszkolnego pt.,,Koncert dla Pani Wiosny”- instrumentacja perkusyjna do utworu ,,Jakie dźwięki niesie wiosna?” K. Halasz. Podstawą każdego procesu dydaktycznego jest refleksja nad tym, czego nowego dzieci podczas zajęć się nauczą, jakie zdobędą umiejętności i jakich postaw zostaną nauczone. Odkrywanie przyjemności ze świadomego obcowania z muzyką pomogło odkryć przedszkolakom,  że rozpoczęła się właśnie wiosna, a nauczyciele mieli okazję dowiedzieć się, za pomocą jakich aktywności zostały zdobyte zaplanowane cele.

Zapisy na szkolenia, materiały i zaświadczenia oraz potwierdzenia udziału w szkoleniach

Platforma e-learningowa MODM

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego przy MODM w Białymstoku

Lipiec 2024
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

MODM na Facebook'u