Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego

akredytacja 160Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego Białostockiego Centrum Edukacji jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. Od  1 września 2023 wchodzimy w skład Białostockiego Centrum Edukacji.

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

p.o. dyrektor Białostockiego Centrum Edukacji
Maria Jolanta Ambrożej

Aktualności

Rozpoczęty pięć lat temu konkursu języka angielskiego „Kids Love English” dla przedszkolaków i klas 0 szkół podstawowych organizowany przez nauczycielki Edytę Białous, Katarzynę Barszczewską, Katarzynę Stepaniuk z Przedszkola Samorządowego Nr 29 „Fantazja” w Białymstoku, które wchodzi w skład Zespołu Przedszkoli Nr 3, stał się jednym z ważniejszych i oczekiwanych przez nauczycieli wydarzeń promujących budowanie pozytywnego nastawienia do nauki języków obcych. Jako członek jury  V edycji MODM BCE reprezentował konsultant ds. języka angielskiego Mariusz Truszkowski. Projekt promuje ideę nauki języka nowożytnego (j. angielskiego) dzieci w wieku przedszkolnym, integrację przedszkolaków z różnych placówek oraz stwarza warunki do zgodnego współzawodnictwa już od najmłodszych lat. Gratulujemy przygotowania i przeprowadzenia wartościowej inicjatywy Pomysłodawczyniom wydarzenia oraz Pani dyrektor mgr Wiolecie Głowie.

Pani Edyta Białous, nauczyciel dyplomowany Przedszkola Samorządowego nr 29 "FANTAZJA" Zespołu Przedszkoli Nr 3 w Białymstoku oraz nauczyciel j.angielskiego inspiruje nauczycieli wychowana przedszkolnego multisensorycznymi pomysłami na naukę języka nowożytnego w przedszkolu. Podczas szkolenia „Hello Bugs” – pomysły na zabawy językowo-sensoryczne z języka nowożytnego” odpowiedziała na pytanie - po co przedszkolakom i to na zajęciach języka angielskiego dążenie do ciągłych sensorycznych badań? Otóż, dzięki niemu lepiej rozumieją i zapamiętują informacje, które docierają do nich przez kilka kanałów jednocześnie. Zdobywanie wiedzy staje się bardziej zróżnicowane. Odczuwają pozytywne emocje wywołane ciekawymi, różnorodnymi bodźcami, co również pomaga im lepiej zapamiętać zdobyte nowe doświadczenie. Poznawanie świata wszystkimi zmysłami pomaga dzieciom, również tym ze specjalnymi potrzebami rozwijać się wielokierunkowo i efektywniej się uczyć.

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a okres ten dzieci mogą spędzić nie tylko na rozwijaniu kreatywności, ale również budowaniu relacji i zdrowym współzawodnictwie. Wydawnictwo Edukacyjne PODRĘCZNIKARNIA wspólnie z doradczyniami  metodycznymi wychowania przedszkolnego zorganizowało warsztaty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego pod hasłem „Wakacyjne inspiracje – gry dla dużych grup”.

Nauczyciele przekonali  się, że gry edukacyjne dla grup to świetny pomysł na zabawę zarówno w sali przedszkolnej, jak i na świeżym powietrzu. W atmosferze dobrej zabawy uczestnicy szkolenia wcielili się w role swoich wychowanków i zagrali w kilka gier dla dużych grup przedszkolnych z oferty PODRĘCZNIKARNI. Mega hitami  były gry SPY GUY i ANONIMO. SPY GUY To nie tylko gra planszowa, ale również innowacyjna pomoc dla nauczycieli, która pomogą rozwijać u przedszkolaków: spostrzegawczość, komunikację w grupie, skupienie na celu, zarządzanie czasem, a to wszystko w klimacie detektywistycznych zagadek, które nigdy się nie nudzą! ANONIMO – zaprosiło grupę nauczycieli do włożenia opasek i wylosowania kart. Nauczyciele doświadczyli,  jak wprowadzać zasady uczciwości, prawdomówności, przestrzegania obowiązujących reguł oraz właściwego reagowania na odnoszenie sukcesów i znoszenie porażek, utrwalają wiadomości dotyczące baśni, bajek, legend, określają i rozpoznają osoby, zwierzęta, warzywa i owoce po ich charakterystycznych cechach wyglądu zewnętrznego, rozwijają wyobraźnię, mowę, logiczne myślenie, zdolności do wysiłku intelektualnego w sytuacjach pełnych napięć. Drugim hitem była gra MISTAKOS oraz JESTEM BEZPIECZNY. MISTAKOS  pozwala dzieciom wspólnie ułożyć najwyższą wieżę świata, a przy okazji uczy zasad rozgrywki i zgodnego współzawodnictwa (bez konieczności czekania w kolejce),rozwija kreatywność, pomysłowość i logiczne myślenie, doskonali sprawność manualną, zręczność i dokładność, aktywizuje, pobudza do poszukiwania i wykorzystywania nowych rozwiązań, rozwija umiejętność kodowania i rozkodowywania informacji, uatrakcyjni zajęcia matematyczne poprzez praktyczne działania. JESTEM BEZPIECZNY  jest edukacyjną opowieścią  w puzzlach XXL , to twórczy sposób na omawianie w przedszkolu trudnego, ale ważnego tematu bezpieczeństwa. Przecież bezpieczeństwo zawsze  ma pierwszeństwo!

Ślicznie dziękujemy Wydawnictwu Edukacyjnemu Podręcznikarnia za współpracę.

Anna Stanisławiuk - Nauczyciel Dyplomowany, logopeda z Przedszkola Samorządowego nr 68 im. J. Korczaka w Białymstoku. Zaprosiła nauczycieli wychowania przedszkolnego na szkolenie pt. ”Wiosenne zabawy z wykorzystaniem darów Froebla i zabaw logorytmicznych”. Pani Anna jest pasjonatką Pedagogiki Froebla, która jest wielką podróżą, zarówno dla dzieci, jak i dla nauczycieli. Przygody są fantastycznym przeżyciem, są zaskakujące, pełne emocji, ale również czasem bywają wyzwaniem. Wyzwalają kreatywność, pobudzają wyobraźnię i przede wszystkim pozostawiają w głowach młodszych i starszych niezapomniane wspomnienia.

Już w następną środę (22.05.2024 r.) odbędzie się szkolenie „Grafika dla najmłodszych”, które w MODM BCE poprowadzi doradczyni metodyczna plastyki Elżbieta Baruch. Zapraszamy zainteresowane osoby do zapisów na: https://ipo.modm.edu.pl/. W galerii możecie zobaczyć, jakie prace powstały na warsztatach plastycznych „Propozycje prac plastycznych w technice mieszanej”.

Kolorowy wiatrak stał się bohaterem zajęć otwartych przeprowadzonych przez panią Marzenę Karolinę Bilmin - Nauczycielkę z Przedszkola Samorządowego Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku Zespołu Przedszkoli Nr 2 w Białymstoku. Dostarczył przedszkolakom wielu wrażeń, bodźców wzrokowych i dotykowych, pobudził wyobraźnię. Pozwolił wyrazić własną ekspresję i odreagować napięcie. Przedszkolaki doświadczyły poprzez ruch i aktywność własną: orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni, rytmów, kodowania. Kształtowały umiejętność liczenia, dodawania, odejmowania, mierzenia oraz poznawania tajników geometrii. Ćwiczyły koordynację, równowagę oraz sprawność manualną.

Nauczycielki dyplomowane i pasjonatki „Królewskiej Gry" Anna Zalewska oraz Katarzyna Malinowska zaprosiły nauczycieli wychowania przedszkolnego na zajęcia otwarte pt. „Szachy - fantastyczna sprawa - to nauka i zabawa” – wprowadzenie reguł i zasad”. Zajęcia odbyły się w Przedszkolu Samorządowym nr 43  w Białystoku i miały na celu utrwalić poznane figury szachowe oraz ich sposób poruszania się za pomocą formy teatralnej.  Szachy uczą odwagi i odpowiedzialności za własne decyzje. Młody adept „królewskiej gry" staje się bardziej cierpliwy, wytrwały i w pełni panuje nad sobą. Szachy uczą go pokory gdyż wie, że nie wszystkie jego decyzje są słuszne. Dzięki temu obiektywizmowi wzrasta szacunek do przeciwnika i samego siebie a sam potrafi stosować w życiu zasadę „Fair Play". Wykształcone w ten sposób cechy umysłu i charakteru objawiają się nie tylko przy szachownicy. Efekty widać już w przedszkolnej edukacji dziecka. Objawia się to umiejętnością koncentracji nad zagadnieniem, łatwością zapamiętania szczegółów czy szybkością w dotarciu do prawidłowego rozwiązania problemu.

Nauczycielki Dyplomowane z Zespołu Szkół Nr 15 przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku mgr Anna Łaszcz i mgr Jolanta Woźniczka po raz kolejny zaprosiły nauczycieli na szkolenie pt. „Wiosenno - letnie zabawy do kreślenia i składania – inspiracje”. Nauka połączona z ruchem wykorzystuje naturalny, spontaniczny ruch organizmu w procesie jego rozwoju. Dziecko rusza się, a więc przez ruch uaktywnia zmysły, dzięki którym poznaje otaczający go świat. Istotą tych zajęć jest stworzenie sytuacji edukacyjnych, w których na miarę swoich możliwości osiągnie ono optymalny poziom rozwoju intelektualnego, społecznego, emocjonalnego i fizycznego. Wszystkim ćwiczeniom towarzyszy muzyka pełniąca rolę elementu porządkującego przebieg ćwiczenia poprzez nadanie mu tempa i rytmu. Jednocześnie jest ona elementem wyzwalającym emocje, motywującym do podejmowania działania i prowokującym element spontanicznego wchodzenia w interakcje społeczne.

Survival, to nie tylko pasjonująca przygoda dla dorosłych, ale również cenna umiejętność, którą możemy przekazać dzieciom. Poznanie podstawowych technik i zasad przetrwania w naturalnym środowisku może rozwijać w nich samodzielność, pewność siebie i umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach. W sobotę 20 kwietnia 2024r nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego uczestniczyli w terenowych warsztatach pod hasłem ,,Survival w edukacji. Jak zaplanować terenowe przygody dla młodszych i starszych dzieci?” Warsztaty odbyły się w Starym Dworze nad Zalewem Siemianówka. Nauczyciele wykonywali różne zadania określone zagadnieniami: sposoby poszukiwania i uzdatniania wody, sposoby rozniecania i podtrzymywania ognia, ognisko – rodzaje i przygotowanie, planowanie i organizacja gry terenowej (min. kodowanie i dekodowanie).  Chociaż pogoda nie dopisała, to chęć aktywności nauczycieli na świeżym powietrzu była ogromna. Podziękowania kierujemy do prowadzącej warsztaty – Pani Agnieszki Dakowicz – nauczycielki SP nr 28 oraz do Pani Anny Fularczyk – Androsiuk, również nauczycielki SP nr 28, która przyjęła grupę nauczycieli pod swój dach i ugościła posiłkiem.

Przedszkolaki uwielbiają słuchać opowieści, szczególnie gdy są przedstawione w ciekawy sposób, a do takich należy forma teatrzyku. Nic nie zachwyca dzieci tak bardzo, jak historia, która jednocześnie zostaje zobrazowana. Szkolenie pt. „Mały wielki Teatrzyk” zostało przygotowane i poprowadzone przez doradczynie wychowania przedszkolnego Agnieszkę Bąbczyńską i Barbarbarę Szutkiewicz we współpracy z wydawnictwem PODRĘCZNIKARNIA. Podczas szkolenia zaprezentowano możliwość wykorzystania formy przestrzennej teatrzyku oraz wyjątkowość opowiadań i bajek w planszach. Uczestnicy zapoznali się z korzyściami wychowawczymi, terapeutycznymi, relaksacyjnymi, komunikacyjnymi płynącymi z czytania i opowiadania bajek z „Małego Teatrzyku”. Nie zabrakło miejsca na bezcenne przesłania ukryte w bajkach, baśniach, opowiadaniach tj. pracowitość, mądrość, pomoc słabszym, chciwość, zazdrość, sprawiedliwość, owaga, mądrość, miłość, szacunek i miłość do starszych, piękno, przyjaźń, tolerancja, akceptacja dla „inności”.

Zapisy na szkolenia, materiały i zaświadczenia oraz potwierdzenia udziału w szkoleniach

Platforma e-learningowa MODM

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego przy MODM w Białymstoku

Lipiec 2024
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

MODM na Facebook'u