Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego

akredytacja 160Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego Białostockiego Centrum Edukacji jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. Od  1 września 2023 wchodzimy w skład Białostockiego Centrum Edukacji.

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

p.o. dyrektor Białostockiego Centrum Edukacji
Maria Jolanta Ambrożej

Doradczynie metodycznie wychowania przedszkolnego Agnieszka Bąbczyńska i Barbara Szutkiewicz przeprowadziły szkolenie w Przedszkolu Samorządowym nr 12  pt. „Odkrywamy na nowo Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego - jako fundamentalny dokument w planowaniu pracy nauczyciela”. Zapoznały ze strukturą Podstawy Programowej – celami, zadaniami, treściami nauczania oraz warunkami i sposoby realizacji. Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego domaga się szacunku do dziecka, zapewniając stosownymi zapisami konieczność wsparcia jego całościowego rozwoju. Zawiera jeden wyrazisty cel wychowania przedszkolnego. Troską trzeba otoczyć wszystkie doświadczenia dziecka, zarówno w aspekcie fizycznym, emocjonalnym, społecznym, jak i poznawczym, oraz traktować je jak drogę prowadzącą do osiągnięć w tym zakresie. Nadrzędny cel pokazuje, iż wsparcia należy udzielać dziecku w każdej sytuacji w przedszkolu, bez podziału na czas zabawy kierowanej czy swobodnej. Wsparcie powinno się dokonywać z uwzględnieniem głównych wartości: prawdy, piękna i dobra. Treść zadań organizuje cały proces wychowania. Ich realizacja zapewnia, że dzieci osiągną umiejętności opisane w podstawie programowej.

Zapisy na szkolenia, materiały i zaświadczenia oraz potwierdzenia udziału w szkoleniach

Platforma e-learningowa MODM

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego przy MODM w Białymstoku

Lipiec 2024
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

MODM na Facebook'u