Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego

akredytacja 160Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego Białostockiego Centrum Edukacji jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. Od  1 września 2023 wchodzimy w skład Białostockiego Centrum Edukacji.

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

p.o. dyrektor Białostockiego Centrum Edukacji
Maria Jolanta Ambrożej

Dnia 23 września 2023r. nauczycielki wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej uczestniczyły w terenowych warsztatach przyrodniczych w Starym Dworze nad Zalewem Siemianówka. Zajęcia prowadziła Małgorzata Lech – doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej. Uczestniczki z wielkim zaangażowaniem podejmowały zadania na łące i w lesie, które z powodzeniem zaciekawią również młodsze dzieci, np.  nazywanie i rozpoznawanie roślin na łące, rysowanie mapy, zbieranie okazów przyrodniczych wg określonych kryteriów i komponowanie z nich obrazów, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.  Zadaniem nauczyciela jest uwrażliwianie dzieci na piękno otaczającego świata przyrody. Realizacja treści przyrodniczych wśród młodszych dzieci powinna odbywać się poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą, jej wnikliwą obserwację i doświadczanie. Tylko uczenie się w działaniu i poprzez działanie z dużym powodzeniem może rozbudzić ciekawość przyrodniczą uczniów a może nawet ich pasje. Aby dzieci w przyszłości szanowały otaczający je świat, dorośli powinni zarazić je miłością do przyrody.

Pomoc Ukrainie

Zapisy na szkolenia, materiały i zaświadczenia oraz potwierdzenia udziału w szkoleniach

Platforma e-learningowa MODM

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego przy MODM w Białymstoku

Grudzień 2023
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

MODM na Facebook'u