Nazwa  Zarządzanie oświatą
 Rodzaj formy doskonalenia Kurs kwalifikacyjny
 Adresaci Kadra kierownicza, nauczyciele
 Kierownik szkolenia MODM
 Liczba godzin 210
 Cena  1400zł
Początek strony