Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego

akredytacja 160Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

Anna Pyłko
Przedszkole Samorządowe Nr 82 w Białymstoku

Scenariusz zajęć w grupie 4 – latków
Temat zajęcia: „Małe i duże” – zabawa dydaktyczna

 

Cele ogólne:
- zapoznanie z nazwami i wyglądem wybranych zwierząt,
- rozwijanie procesów poznawczych: analizy i syntezy wzrokowej oraz wnioskowania,   
- kształtowanie umiejętności skupiania uwagi,

Cele szczegółowe:
- uczy się dostrzegać cechy wspólne dla różnych przedmiotów,
- porządkuje przedmioty od najmniejszego do największego i odwrotnie,
- dostrzega różnice w wyglądzie zwierząt,
- przelicza elementy zbiorów,
- klasyfikuje przedmioty według określonej cechy,
- rozwija umiejętność skupiania uwagi,
- potrafi wypowiedzieć się na temat określony,
- słucha poleceń nauczyciela,
- zgłasza chęć odpowiedzi poprzez podniesienie ręki,

Metody: słowna, zabawowa, zadań stawianych dzieciom, czynna, aktywizująca,

Formy pracy: zbiorowa, praca indywidualna,

Pomoce: ilustracje i obrazki przedstawiające zwierzęta mieszkające w zoo, szablony zwierząt, pocięte obrazki ze zwierzętami, pudełka, kółka z papieru, piłka, szafy,

Przebieg zajęcia

1.    „Witam Cię” – zabawa na powitanie.
Dzieci siedzą w kręgu, podają do siebie piłkę, witają się i mówią koledze/koleżance cos miłego.
Nauczycielka wita dzieci, mówi im, czym będą się zajmować na zajęciach.

2.    „Polowanie na antylopy” – zabawa ruchowa bieżna.
Dzieci- antylopy poruszają się w różnych kierunkach. Na hasło IDZIE LEW – zastygają w bezruchu, a lew wychodzi na łowy, może jednak upolować tylko to zwierze, które się poruszy.

3.    „Bałagan w ZOO” – ćwiczenia w klasyfikowaniu
Na dywanie leżą obrazki przedstawiające zwierzęta małe i duże. Nauczyciel prosi dzieci aby je obejrzały i zaproponowały jak można je uporządkować. Zadaniem dzieci jest odszukanie cechy, na podstawie której można dokonać klasyfikacji (zwierzęta małe, duże, lub inna cecha dostrzeżona przez dzieci). Dzieci segregują obrazki wkładając je do jednego z przygotowanych pudełek, małego lub dużego, porównują liczebność.

4.    „Szeregi” – porządkowanie obiektów od najmniejszego do największego  i odwrotnie.
Dzieci otrzymują obrazki przedstawiające zwierzęta różnej wielkości. Nauczyciel proponuje, aby ułożyły je w szereg. Dzieci proponują sposoby układania a także wyjaśniają, dlaczego ułożyły w ten sposób. Dzieci przeliczają ilość elementów w każdym szeregu.

5.    „Zebry na łąkę – zebry do domu” – zabawa ruchowa bieżna
NA dywanie rozłożone są szarfy. Na hasło „Zebry na łąkę” dzieci biegają swobodnie po Sali , na hasło „Zebry do domu” dzieci wbiegają do szarfy.

6.    „Jakie to zwierzę?” – układanie obrazków z pociętych elementów.
Dzieci podchodzą do stolików, znajdują się tam koperty z pociętymi obrazkami. Zadaniem dzieci jest ułożenie obrazka z pociętych elementów. Po ułożeniu nazywają widoczne zwierzątko.

7.    „Małe i duże małpki” – zabawa ruchowa z elementami podskoku
Małe małpki skaczą obunóż w miejscu: małe – nisko, duże – wysoko.

8.    Podsumowanie zajęć.
Dzieci odpowiadają na pytania czego się nauczyły, co im podobało się podczas wspólnych zajęć, co było trudne.

Nauczyciel rozkłada małe i duże tekturowe kółka, prosi dzieci aby wzięły jedno koło – małe,  jeśli zajęcia nie podobały się lub duże, jeśli zajęcia były ciekawe i podobały się.
Styczeń 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31