Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego

akredytacja 160Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

Katarzyna Jasielon, Anna Turowska 

Scenariusz spotkania z rodzicami na temat zachowań agresywnych, przyczyn i przeciwdziałania agresji.

Agresja we współczesnym świecie stała się problemem codziennych sytuacji życiowych. Zachowania agresywne mogą być skierowane przeciw osobom lub rzeczom. Agresja może przybierać formę ataku, czyli napaści fizycznej lub słownej, przejawiającej się w wymyślaniu kogoś, obrażaniu.


Z agresją pośrednią, a nawet bezpośrednią spotykamy się wszyscy coraz częściej. Zdarza się ona we wszystkich środowiskach, przeniknęła także w znacznej mierze na teren szkół.
Dyrekcja naszej szkoły zorganizowała prelekcję dla rodziców klas I-III, a następnie klas IV-VI pt. „Dziecko agresywne, objawy, przyczyny, przeciwdziałanie” prowadzoną przez psychologa z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
Wykład ten był podstawą do kontynuowania tematu agresji. Postanowiłyśmy przedstawić rodzicom przejawy zachowań agresywnych w naszej klasie i wspólnie z nimi przedyskutować zagadnienie, ustalić przyczyny oraz formy przeciwdziałania.

CELE:
zdiagnozowanie przyczyn zachowań agresywnych 
ustalenie form przeciwdziałania agresji w szkole (klasie), w domu, na podwórku 
integracja zespołu rodziców 
METODY: metody aktywizujące: graffiti, rybi szkielet, technika 635 (zmodyfikowana), tarcza strzelecka
FORMY: grupowa , zespołowa, indywidualna
POMOCE: kartki, plakaty, plansze, pisaki, długopisy

 

PRZEBIEG SPOTKANIA:
Powitanie rodziców przez wychowawców klasy. Podanie celu spotkania, nawiązanie do wysłuchanej prelekcji. 

Rodzice zajmują miejsca przy czterech stolikach przygotowanych do pracy w zespołach. Każdy zespół otrzymuje plakat z niedokończonym zdaniem.
Chcemy, aby w szkole nasze dzieci ..................................................
Nie chcemy, aby nasze dzieci ...........................................................
Oczekujemy, że szkoła zapewni .......................................................
Mamy nadzieję, że wspólnie .............................................................

Zadanie każdego zespołu polega na wymyśleniu zakończenia zdania i wpisania u dołu plakatu oraz zagięcie pod spód, tak by nie były widoczne dla pozostałych. Przy zmianie rundek używa się hasła „start”. Rozwiązania jednych są tajemnicą dla drugich. Arkusze krążą od zespołu do zespołu zgodnie ze wskazówkami zegara. Po 4 rundkach plakaty są zawieszane na tablicy. Wychowawcy odczytują rozwiązania i podsumowują zebrane informacje. 

Na plakacie narysowany jest model przypominający „rybi szkielet” w głowie, którego tkwi hasło: Przyczyny agresji. Nauczyciele wspólnie z rodzicami ustalają główne czynniki, które mogą stanowić powód takiego skutku i wpisują je w „ości duże”. Wychowawcy dzielą rodziców na tyle grup ile jest „dużych ości”. Każda grupa otrzymuje jedną „ość” i próbuje odnaleźć przyczyny, które mają wpływ na czynnik główny. Ustala się limit czasu na wykonanie zadania. Przedstawiciele poszczególnych grup wpisują czynniki szczegółowe w „ości małe”. Z zebranej listy danych wszyscy wybierają najważniejsze. Nauczyciele zaznaczają wybrane czynniki przyczyn agresji i odczytują je. Będą to istotne wnioski do wykorzystania w kolejnym etapie zebrania.

...

Cała publikacja dostępna jest w pliku do ściągnięcia.

Pobierz: Całość w formacie pdf

Styczeń 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31