Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego

akredytacja 160Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

SCENARIUSZ ZAJĘĆ GODZINY WYCHOWAWCZEJ
 
Opracowała: Monika Berensztejn, ZS Nr 15 przy UDSK w Białymstoku
Lekcja skierowana do uczniów szkół średnich (ew. gimnazjum)


Temat: Oswoić złość.

czas: 45 min.

Cele lekcji: Uczeń rozumie uczucie jakim jest złość

Cele szczegółowe lekcji:
- uczeń widzi w złości pozytywne aspekty
- uczeń rozpoznaje w sobie uczucie złości
- uczeń wyraża złość w społecznie akceptowany sposób

metody i formy pracy:
- burza mózgów
- miniwykład
- drama
- dyskusja

materiały dydaktyczne:
3 duże arkusze papieru
czarny mazak
przygotowany przez nauczyciela Quiz

Przebieg lekcji:

I Burza mózgów
- Co wywołuje w nas gniew?
- Jak reagujemy w gniewie?
Nauczyciel zapisuje podawane przez uczniów odpowiedzi na arkuszach papieru.

II Quiz: Jaka jest moja obecna wiedza na temat emocji?
Uczniowie bez żadnego przygotowania rozwiązują przygotowany przez nauczyciela quiz.

III Krótki wykład o emocjach
1. Nauczyciel w formie krótkiego wykładu przekazuje informacje, wśród których uczniowie znajdą odpowiedzi na pytania z quizu.
2. Uczniowie sprawdzają poprawność swoich odpowiedzi.
3. Nauczyciel zadaje pytania typu: Jak wypadł quiz? Czy coś was zaskoczyło?

IV Drama
1. Trzy grupy uczniów przedstawiają następującą scenkę: Mama wróciła zdenerwowana z pracy i krzyczy na ciebie bez powodu. W każdej grupie złość dziecka w reakcji na niesprawiedliwe zachowanie mamy ma być wyrażona w inny sposób: pasywnie, agresywnie i asertywnie.
2. Po przedstawieniu scenek odbywa się dyskusja.
- czy w każdej scence można było rozpoznać typ agresji
- czy sami potrafilibyśmy w złości zachować zimną krew i zachować sie w sposób konstruktywny

V Burza mózgów
- Jak pozytywnie rozładować złość
Uczniowie podają swoje propozycje, które na koniec są uzupełniane przez nauczyciela.

V Podsumowanie lekcji
1. Nauczyciel podsumowując przypomina najważniejsze treści lekcji.
2. Uczniowie oceniają lekcję pod względem jej atrakcyjności oraz przydatności.
Quiz: Jaka jest moja obecna wiedza na temat emocji?


1.Emocje i uczucia to jest to samo.
a) prawda
b) fałsz

2. Bogactwo stanów emocjonalno-uczuciowych świadczy o:
a) zbyt dużej wrażliwości
b) bogactwie osobowości

3. Emocje można kontrolować
a) w większości
b) nigdy
c) zawsze

4. Złe emocje mają tylko negatywne aspekty.
a) prawda
b) fałsz

5. Skrywanie emocji, szczególnie trzymanie negatywnych uczuć jest:
a) korzystne
b) bardzo niezdrowe

6. Który ze sposobów wyrażania złości nikogo nie krzywdzi?
a) pasywny
b) konstruktywny
c) agresywny

7. Umiejętność przeżywania frustracji i akceptowanie swoich trudności jest oznaką
a) dojrzałości emocjonalnej
b) niedorozwoju emocjonalnego


Mini-wykład dla uczniów


Emocje i uczucia nadają naszemu życiu barwę i być może w przyszłości będą tym co odróżni nas od maszyn, sztucznie inteligentnych robotów.

Słów emocje i uczucia często używa się zamiennie, ale w psychologii to dwa różne pojęcia.
Emocje są mocno związane z procesami fizjologicznymi człowieka – np. strach powoduje gęsią skórkę, sztywność mięśni, ucisk w gardle.
Uczucia mają bardziej charakter psychiczno-duchowy i większą skalę przeżyć. Ujawniają się na zewnątrz w mimice, gestach, zachowaniu.

Bogactwo naszych stanów emocjonalno-uczuciowych świadczy o bogactwie naszej osobowości.

Emocje możemy określać jako dodatnie lub ujemne, inaczej mówiąc przyjemne lub przykre. Do tych przykrych należą złośc, gniew, czy strach. Chociaż negatywne emocje przynoszą nam duże koszty bo często ciążą nam, wpływają na logiczne myślenie, czy postrzeganie ludzi wokół nas, nie mogą być postrzegane tylko w aspekcie negatywnym. Są one ważniejsze dla przeżycia niż emocje pozytywne. Przestrzegają nas o zagrożeniu, zmuszają do dokonania jakiejś zmiany w otoczeniu lub wewnątrz siebie czy też informują o zagrożeniu, np. lęk.. Zmuszają do działania. Dzięki nim nasze życie jest pełniejsze, więc bardziej wartościowe.

Tylko mała część reakcji emocjonalnych (około 4-5 %) przebiega odruchowo, czyli nie mamy nad nimi władzy. Cała reszta – 95% podlega kontroli rozumu.
Człowiek może więc dokonywać wyboru. Od dziecka powinniśmy się uczyć swoich emocji, ich wyrażania w sposób społecznie akceptowalny, bez ranienia innych.

Z medycznego i psychologicznego punktu widzenia skrywanie emocji jest bardzo niezdrowe. Swietnym lekarstwem na skumulowane negatywne emocje jest wysiłek fizyczny: taniec, bieganie, lub jakikolwiek inny trening. Także płacz i krzyk nie krzywdzą innych. Warto mieć zaufaną osobę której można się wypłakać i/lub wyżalić na ramieniu.

Złość jest emocją, która często mylona jest z agresją. Mamy prawo odczuwać złość i ją wyrażać, nie powinniśmy tylko przy tym ranić innych.
Są trzy sposoby wyrażania złości.
a) pasywny (zamykanie się w sobie, chęć izolacji, milczenie) może przynosić szkodę osobie, która się złości np. w formie chorób psycho-somatycznych
b) konstruktywny czyli zmierzający do rozwiązania problemu (powiedzenie o tym co czujemy, działania mające na celu wyzbycie się złości np. krzyczenie, tupanie, uderzanie w poduszkę, wysiłek fizyczny)
c) agresywny czyli wyrządzający szkodę (bicie, obrażanie słowne, niszczenie przedmiotów, itp.)

Wszyscy powinniśmy dążyć do dojrzałości emocjonalnej, której miarą są m.in. następujące aspekty:
- zdolność kontrolowania i uzewnętrzniania swoich emocji i uczuć
- zdolność bycia sobą, niezależnie od aprobaty,lub dezaprobaty otoczenia
- zdolność do sterowania swoimi uczuciami poprzez standardy wewnętrzne (normy sumienia)
- zdolność do przechodzenia od ja do my (od egocentryzmu do altruizmu)
- umiejętność przeżywania frustracji i akceptowanie swoich trudności

Znane jest też pojęcie niedorozwoju emocjonalnego, który ujawnia się w agresji, negatywizmie, ucieczce w alkohol i narkotyki, czy też przestępczość.

Styczeń 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31