Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego

akredytacja 160Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

Opracowanie: Beata Żałoba, ZSP nr 1 w Białymstoku

Temat zajęć- Konflikty i ja.

Zajęcia zostały przeprowadzone w klasie II liceum. Czas- 45 minut.

Cele zajęć: uczeń:
- podaje znaczenie pojęć: konflikt, kompromis,
- wyjaśnia różnice między  sposobami rozwiązywania konfliktów
- podaje przyczyny konfliktów
Środki dydaktyczne:
- tablica informacyjna o sposobach rozwiązywania konfliktów
Metody pracy:
-praca w grupie, dyskusja, mini wykład

Przebieg zajęć:

Wprowadzenie
Nauczyciel prosi uczniów o dokończenie zdania-Konflikt jest….lub Konflikt to….
Odpowiedzi uczniów
Konflikt to nieporozumienie prowadzące do pogarszania  się relacji między ludźmi.
Konflikt to różnica zdań. Konflikt to brak umiejętności ustępowania.
 Konflikt to nieporozumienie między dwoma lub więcej osobami, które nie potrafią znaleźć ,,wspólnego języka’’ lub pójść na kompromis. Konflikt jest złem.
Konflikt to walka o swoje racje.  Konflikt jest normalną częścią naszego życia.
Moje uwagi-Większość dokończonych zdań mówiła o konflikcie jako zjawisku negatywnym. Tylko nieliczni uczniowie stwierdzili, że konflikt jest zjawiskiem normalnym we współczesnym świecie.

Rozwinięcie
1. Nauczyciel prosi, aby uczniowie dobrali się w pary. Każda para wymyśla sytuację konfliktową. Uczniowie wczuwają się w rolę obu stron konfliktu.
Przykładowe konflikty:
A) nauczyciel – uczeń
Przyczyna: uczeń uważa, że został niesprawiedliwa oceniony
B) matka - córka
Przyczyna: matka nie wyraża zgody na kupno telefonu komórkowego
C) koleżanka – koleżanka
Przyczyna: koleżanka podrywa chłopaka  swojej znajomej
D) kierowca – policjant
Przyczyna: kierowca uważa, że nie przekroczył przepisowej prędkości

2. Następnie nauczyciel prosi  uczniów, aby  odegrali przygotowane scenki. Uczniowie prezentują wyniki pracy. Po prezentacji uczniowie wspólnie zastanawiają się nad przyczynami konfliktów. Jeden z uczniów zapisuje je na tablicy.

Odpowiedzi uczniów:
- niechęć do drugiej osoby,  różnica poglądów
- brak tolerancji wobec odmienności innych
- różne zamiary i cele,  różnice pokoleniowe
- brak umiejętność wypracowania kompromisu
- agresywne zachowanie,  niezrozumienie, brak opanowania
3. Następnie nauczyciel  przedstawia mini wykład o sposobach rozwiązywania konfliktów.
Nauczyciel  pyta się uczniów, które z umiejętności pomagają rozwiązać trudne sytuacje? Pomysły uczniowie wypisują na kartkach, które następnie nauczyciel przykleja na tablicy.
Propozycje uczniów:
- umiejętność słuchania
- umiejętność pójścia na kompromis
- umiejętność przyznania się do błędu
- konkretność
- empatia
- życzliwość i otwartość wobec innych
- umiejętność rozumienia racji innych
- umiejętność aktywnego słuchania
- autentyczność
- umiejętność dialogu
- umiejętność współpracowania

Zakończenie
Lekcja kończy  się krótką dyskusją nad zaletami i wadami sposobów  rozwiązywania konfliktów.
Moje uwagi: Wszyscy uczniowie byli zdania, że konflikty należy rozwiązywać poprzez kompromis. Jednocześnie podkreślali, że we współczesnym świecie jest to bardzo trudne, ponieważ agresja stała się modna np. wśród młodzieży. Podkreślali, że nawet media przepełnione są informacjami o konfliktach między politykami, krajami, narodami. Zatem na kim mają wzorować się?

Styczeń 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31