Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego

akredytacja 160Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

Opracowanie: Justyna Kuklik, Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Babikach


Temat: KAŻDY Z NAS MA EMOCJE
(zajęcia skierowane do uczniów gimnazjum)

Czas trwania zajęć: 1 godzina lekcyjna

CEL GŁÓWNY ZAJĘĆ:
- uświadomienie uczestnikom zajęć, czym są emocje oraz kształtowanie umiejętność rozpoznawania emocji i ich wyrażania

CELE SZCZEGÓŁOWE ZAJĘĆ:
- zapoznanie uczestników z rodzajem emocji
- poznanie czynników wyzwalających emocje
- poznanie sposób radzenia sobie z emocjami
- stwarzanie okazji do bezpiecznego wyrażania swoich emocji
- nabycie umiejętności wyrażania emocji
- integracja grupy;
- doskonalenie komunikacji wewnątrzgrupowej

METODY PRACY:
- eksponujące
- waloryzacyjne
- praktyczne

FORMY PRACY:
- indywidualna
- grupowa
- zbiorowa

MATERIAŁY I ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- arkusz papieru
- flamastry
- kredki
- kartki
- woreczek z karteczkami na których wypisane są rodzaje emocji
- gazeta
- magnetofon
- nagranie z relaksacyjną muzyką

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Wstęp:

1. Powitanie i przedstawienie celu zajęć
Prowadzący wita się z uczniami oraz przedstawia cele zajęć.
Uczniowie siadają w kręgu, każdy z uczestników kończy zdanie:
„Miłe przeżycie jakiego doświadczyłem/łam ostatnio to…”

Rozwinięcie:


2. Stworzenie sytuacji poznawczej – wypisywanie rodzajów emocji
Uczniowie wspólnie tworzą listę uczuć (np. złość, radość, smutek, trwoga, duma, zaufanie, zaskoczenie itd.). Po wypisaniu dzielą uczucia na pozytywne  i negatywne.
Rozmowa na temat sytuacji najczęściej wzbudzających niepokój, lęk, złość itd.
3. Karteczki
W woreczku umieszczone są karteczki z wypisanymi emocjami (np złość, gniew, radość itd.)  Każdy z uczestników losuje karteczkę a następnie przedstawia daną emocję. Zadaniem pozostałych jest odgadnięcie odgrywanej emocji.
4. Zdanie w różnych intonacjach
Uczniowie siedząc w kręgu wypowiadają kolejno zdanie „Wlazł kotek na płotek” z różną intonacją (np. z radością, złością, smutkiem itd.)
5. Dokończenie zdań
Prowadzący podaje początek zdania, uczniowie dokańczają:
Boję się gdy…                                    Jestem smutny gdy…
Cieszę się wtedy gdy…                       Złości mnie…
Ogarnia mnie strach gdy…
6.  Gazeta
Każdy z uczniów otrzymuje dużą kartkę z gazety. Uczestnicy wyobrażają sobie, że gazeta to problem, który wywołuje u nich negatywne emocje.  Mogą ową kartkę rwać, szarpać, rzucać, deptać tak, aby wyładować swoje emocje.
7. Rysowanie strachu
Dzieci mają za zadanie narysować swój lęk, strach. Po zakończeniu zadania następuje omówienie prac. Podczas wykonywania prac, odtwarzana jest łagodna, relaksująca muzyka.  

Zakończenie
8. Rundka kończąca zajęcia
Uczniowie siedzą w kręgu dokańczają zdanie: „Na dzisiejszych zajęciach najbardziej podobało mi się…”

Styczeń 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31