Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego

akredytacja 160Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

Anna Kendyś
Gimnazjum im. G. Chodkiewicza   
 w Zabłudowie
 
Scenariusze lekcji profilaktycznych
Temat 1:  ,,Alkohol. Droga donikąd”. Oglądanie i dyskusja na temat filmu.


1.Wstępna organizacja i przygotowanie do lekcji.
2.Podanie tematu lekcji.
3. Przygotowanie do odbioru filmu pt. ,,Alkohol. Droga donikąd”.
Przed prezentacją filmu uczniowie na kartkach, anonimowo notują znane im przyczyny nadużywania alkoholu oraz negatywne i pozytywne (ich zdaniem) skutki tego zjawiska.
4.Oglądanie filmu.
5.Dyskusja po obejrzeniu filmu.
 Uczniowie wspólnie zapisują na tablicy swoje propozycje (w formie listy) przyczyn i skutków picia alkoholu, grupując je na kategorie: kulturowe i osobowościowe. Wskazanie przez uczniów ,,pozytywnych” aspektów picia alkoholu, np. zmniejszenia nieśmiałości. Nauczyciel udowadnia wówczas, iż jest to skutek pozorny: nieśmiałość nie zmniejsza się, a co więcej następnego dnia towarzyszy jej uczucie wstydu, która potęguje nieśmiałość ( ,,piję, aby zapomnieć, że piję’’ - przypowieść o pijaku z Małego  Księcia A. Saint- Exupery).


6. Dyskusja o filmie.
Pytania kierowane do uczniów:
-Co sądzicie o problemach poruszanych w filmie?
-Co zapamiętaliście z filmu?
-Co was zaskoczyło w filmie?
-Czy zmieniliście swoją poprzednią opinię na temat pici alkoholu?
Jeśli tak- to dlaczego?

7. Podsumowanie zajęć. Nauczyciel uświadamia uczniom na czym polega uzależnienie od alkoholu. Jest to takie samo uzależnienie jak od tytoniu i narkotyków.
8.Słowna ocena pracy uczniów na lekcji. Zakończenie zajęć.

Temat 2:  Czy można się bawić bez alkoholu? Przyczyny i skutki spożywania alkoholu.


1. Wstępna organizacja i przygotowanie do lekcji.
2. Przypomnienie wiadomości na temat alkoholu z poprzedniej lekcji.
3. Uzupełnienie przez nauczyciela wiadomości o alkoholu. Udzielenie odpowiedzi na pytania:
-Co to właściwie jest alkohol?
-W jaki sposób alkohol nas upija?
-Co się dzieje z organizmem, gdy pijemy dużo i wolno, a co -gdy pijemy dużo  i szybko?
-Co się może stać, gdy nie zdążysz do szpitala po przedawkowaniu alkoholu?
–Jak długo utrzymuje się alkohol w organizmie?
-Co robić, gdy widzisz, że ktoś nadużywa alkoholu?
4.Wysłuchanie opowiadania o losie Julity.
5.Omówienie na w/w przykładzie mechanizmu uzależnień.
6.Ćwiczenie różnych sposobów asertywnego odmawiania.
Wychowawca opowiada sytuację, na podstawie której dwóch uczniów odegra scenkę. Scenkę można kilkakrotnie powtórzyć.
7.Posumowanie zajęć:
Czy łatwo jest odmawiać, gdy ktoś proponuje alkohol? Dlaczego należy odmawiać? Dlaczego nie warto pić? Jakie są skutki picia alkoholu?
8. Słowna ocena aktywności uczniów na zajęciach.
9.Ankieta do własnych przemyśleń.
Uczniowie na zakończenie zajęć otrzymują ankietę na temat problemu picia alkoholu:  ,,Czy dotyczy Cię problem picia alkoholu?” i wypełniają ją w domu.

Temat 3: Uwaga cyberprzemoc.

1. Wstępna organizacja i przygotowanie do lekcji.
2. Wprowadzenie do tematu lekcji.
-Dzisiejsze zajęcia poświecone są bezpieczeństwu w Sieci. Mówiąc o Sieci mam na myśli nie tylko Internet, ale również telefony komórkowe.
-Do czego używacie Internetu a do czego telefonów komórkowych?
-Obok zalet elektronicznych mediów wiążą się z nimi również zagrożenia. Dzisiaj podyskutujemy na temat wykorzystywania Sieci w sposób, który jest dla innych krzywdzący.
3.Podanie tematu lekcji i wyjaśnienie pojęcia: cyberprzemoc.
4.Oglądanie krótkiego filmu na  WWW.dzieckowsieci.pl
5.Dyskusja o filmie.
 a)Ustalenie form krzywdzenia z użyciem telefonów komórkowych.
Formy krzywdzenia:  sfilmowanie wbrew woli osoby, rozesłanie filmu przy użyciu telefonów komórkowych, zamieszczenie filmu w Internecie, dostawanie wulgarnych sms-ów.
b)Odpowiadanie przez uczniów na poniższe pytania i uzupełnianie wypowiedzi uczniów przez nauczyciela:
-Czy można tak postępować jak koledzy tej dziewczyny i dlaczego?
-Jak czuje się osoba pokrzywdzona w takiej sytuacji?
-Co w takiej sytuacji powinna zrobić osoba pokrzywdzona?
-Jakie mogą być konsekwencje tej sytuacji dla sprawcy?
-Czy słyszeliście o takich przypadkach jak w filmie ?
c)Odpowiadanie przez uczniów na poniższe pytania i uzupełnianie wypowiedzi uczniów przez nauczyciela:
-Jaka jest rola świadków cyberprzemocy? Jak powinni się zachować
-Dlaczego tak trudno odkręcić skutki cyberprzemocy?
-Jak powinien zachować się sprawca cyberprzemocy?
6. Praca w grupach.
Ustalenie zasad bezpiecznego korzystania z komórek i Internetu.
I grupa- Co robić, żeby nie zostać ofiarą cyberprzemocy?                                               
II grupa- Jak korzystać z Internetu i telefonu, żeby nie krzywdzić innych?                  
III grupa-Co robić, będąc świadkiem cyberprzemocy?                                                
IV grupa- Co robić, będąc ofiarą cyberprzemocy?

7. Prezentacja przez poszczególne grupy efektów swojej pracy.
8. Słowna ocena aktywności uczniów na zajęciach.
 

Wrzesień 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Początek strony