Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego

akredytacja 160Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

Katarzyna Słowikowska

Śmierć bohaterów romantycznych. Porównaj sceny śmierci Konrada Wallenroda i Jacka Soplicy.
MODEL ODPOWIEDZI.

Pobierz: Fragmenty "Konrada Wallenroda" i "Pana Tadeusza"

KONRAD WALLENROD
1. Prezentacja bohatera.(Kim jest Konrad Wallenrod?). 1 


2. Osadzenie sceny w kontekście utworu. (Klęska Krzyżaków, ujawnienie zdrady i wyrok.) 1 
3. Opis sytuacji. (Wykonawcy wyroku zbliżają się, Wallenrod pije truciznę, zdaje sprawozdanie ze swojej misji i umiera, zrzuciwszy lampę z okna.) 1 
4. Zachowanie bohatera przed śmiercią – analiza sceny.  
4a. Konrad Wallenrod jest świadomy sytuacji („Stało się!”). 1 
4b. Wybiera śmierć samobójczą. 1 
4c. Jest dumny, nieugięty („wzrok hardy”). 1 
4d. Demaskuje się- odrzuca elementy „maski”, zdaje sprawę z urzędu. 1 
4e. Jest usatysfakcjonowany wypełnieniem misji i klęską Krzyżaków. 1 
4f. Podkreśla jednostkowe i heroiczne poświęcenie („Ja to sprawiłem”, Samson). 1 
4g. Ma świadomość popełnionych grzechów, ale nie żałuje swoich czynów i odrzuca możliwość spowiedzi. 1 
4h. Zrzucona lampa to sygnał dla Aldony oraz symbol gasnącego życia. 1 
4i. Opis jest dynamiczny; narrator koncentruje się na działaniach bohatera; wypowiedź jest nacechowana emocjonalnie. 1 
5. Kreacja bohatera.  
5a Bohater tragiczny (wybory życiowe i ich konsekwencje). 1 
5b. Bohater w masce. 1 
5c. Bohater bajroniczny (indywidualista, buntownik, postać tajemnicza, nieszczęśliwy samotnik). 1 
6. Wymowa sceny: tragiczny bohater w pełni realizuje swoją misję, ale jej konsekwencją jest śmierć samobójcza. Bohaterstwo Konrada Wallenroda okupione jest moralną klęską i zdradą (symbolika gasnącej lampy). 1 

JACEK SOPLICA

7. Prezentacja bohatera. (Kim jest Jacek Soplica?) 1 
8. Osadzenie sceny w kontekście utworu. ( Ks. Robak zostaje ranny w bitwie z Moskalami w domu Sędziego przygotowuje się na śmierć). 1 
9. Opis sytuacji. (Przy łóżku Robaka znajdują się: brat- Sędzia Soplica i zaciekły wróg- Gerwazy- sługa Horeszków. Bohater dokonuje rozrachunku z życiem i spokojnie umiera.) 1 
10. Zachowanie bohatera przed śmiercią- analiza sceny.  
10a. Robak pragnie spotkania z Gerwazym i przebaczenia, ale obawia się reakcji Klucznika. 1 
10b. Demaskuje się. („Jam jest Jacek Soplica.”) 1 
10c. Przyznaje się do grzechów młodości (duma, pycha, zabójstwo Stolnika), jednak odpiera zarzut zdrady. 1 
10d. Mówi o przemianie- pokora ma być zadośćuczynieniem za wyrządzone krzywdy („jako robak w prochu”). 1 
10e. Deklaruje patriotyzm; opowiada o walecznych czynach, walkach, cierpieniu i poświęceniu, ale „nie dla chwały ziemskiej”. 1 
10f. Cieszy się, że umiera między swoimi. 1 
10g. Umiera spokojnie, pogodzony ze światem, rozgrzeszony przez Gerwazego, opatrzony sakramentami. 1 
10h. Opis jest spokojny, to głównie monolog bohatera. 1 
11. Kreacja bohatera.  
11a. Bohater w masce, przeżywający metamorfozę. 1 
11b. Nowy typ bohatera romantycznego (pokora, służba w ukryciu, rezygnacja z indywidualizmu, zachęta do zbiorowego działania). 1 
12. Wymowa sceny: Bohater umiera spokojnie, odkupiwszy swe grzechy; jak święty, męczennik narodowej sprawy (symbolika promieni słońca, idealizacja) 1 
13. Wnioski:  
13a. Śmierć wieńczy życie bohaterów, jest momentem demaskacji, rozrachunku z życiem. To również okazja do spotkania z wrogami. 1 
13b. Śmierć jest konsekwencją dokonanych w życiu wyborów- Konrad Wallenrod ponosi moralne konsekwencje spiskowania i zdrady. Śmierć potwierdza tragizm bohatera. Jacek Soplica rehabilituje się dzięki działalności patriotycznej i poświęceniu- umiera więc spokojnie, w słonecznej aureoli. 1 
13c. Podobieństwa w kreacji bohaterów: bohaterowie w maskach, oskarżeni o zdradę, dokonujący tragicznych wyborów, heroiczni patrioci realizujący tajną misję. 1 
13d. Różnice: Konrad Wallenrod- zbuntowany, nieobliczalny indywidualista, doświadczający skrajnych emocji, zdrajca i bohater, doprowadzający się do autodestrukcji. Jacek Soplica- ksiądz Robak- bohater dynamiczny, doświadczający przemiany, pokorny i cichy sługa, patriota, człowiek broniący honoru. 1 

Za rozwinięcie tematu można przyznać maksymalnie 25 punktów.

 

...

Publikacja dostępna jest w pliku do ściągnięcia.

Pobierz: Całość w formacie pdf

Styczeń 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31