Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego

akredytacja 160Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

mgr Helena Szyszko

KONSPEKT LEKCJI
Czy mitologiczny Odyseusz jest godzien uwagi współczesnego czytelnika – człowieka XXI wieku?


(lekcja podsumowująca omawianie utworu J. Parandowskiego
„Przygody Odyseusza” w V klasie szkoły podstawowej)

CELE DYDAKTYCZNE
Uczeń:
- zbiera informacje, dane, fakty zawarte w tekście;
- analizuje i ocenia zachowanie bohatera utworu;
- rozwiązuje problemy w sposób twórczy;
- aktywnie współpracuje w grupie;
- uzasadnia swoje zdanie;
- prezentuje wyniki pracy zespołu na forum klasy.


CZAS TRWANIA
90 minut

METODY
sześć myślowych kapeluszy Edwarda de Bono

FORMY
- praca w grupach;
- praca zbiorowa;
- praca indywidualna. 

POMOCE DYDAKTYCZNE
- oś czasu dotycząca epoki starożytnej w podręczniku Hanny Dobrowolskiej „Jutro pójdę w świat” (str. 160 – 161);
- egzemplarze „Przygód Odyseusza” Jana Parandowskiego;
- kolorowe kartki w kształcie kapeluszy;
- słownik języka polskiego (po jednym egzemplarzu na ławkę).

PRZEBIEG LEKCJI

ZAANGAŻOWANIE 
Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela analizują dane na osi w celu ustalenia czasu wydarzeń opisanych przez J. Parandowskiego. Następne ich zadanie polega na wyliczeniu, ile lat (wieków) dzieli nas – współczesnych odbiorców – od tamtych zdarzeń.

BADANIE I PRZEKSZTAŁCANIE 
Teraz z kolei nauczyciel dzieli klasę na pięć grup. Każda z nich otrzymuje instrukcję.

1. Grupa kapeluszy białych gromadzi informacje o Odyseuszu.
Instrukcja: 
Kim był Odyseusz? Przedstaw rzeczowe, obiektywne informacje o tej postaci. Nie wyrażaj o niej własnych opinii ani komentarzy.

3. Grupa kapeluszy czerwonych formułuje własną opinię o postaci.
Instrukcja: 
Co sądzisz o Odyseuszu? Przedstaw swoje zdanie oraz związane z tym uczucia (emocje).

4. Grupa kapeluszy czarnych wskazuje na wady bohatera.
Instrukcja:
Spójrz na Odyseusza przez „czarne okulary”, przedstaw jego wady. Twoja wypowiedź powinna zawierać tylko negatywną ocenę bohatera.

5. Grupa kapeluszy żółtych wskazuje na zalety króla Itaki.
Instrukcja:
Spójrz na Odyseusza przez „różowe okulary”, skoncentruj się wyłącznie na jego zaletach. Twoja wypowiedź powinna być optymistyczna.

6. Grupa kapeluszy zielonych zastanawia się nad tym, czy Odys miał możliwość uniknięcia tułaczego losu.
Instrukcja:
Zastanów się, czy po zakończeniu wojny trojańskiej Odys od razu był skazany na tułaczkę? Czy miał szansę bez przeszkód dotrzeć do Itaki? Czy mógł uniknąć tułaczego losu? Wskaż inne możliwości rozwiązania tego zagadnienia.


Czas pracy każdej grupy: 15 minut. 

Nauczyciel występuje w roli kapelusza niebieskiego.

 

...

Pobierz: Całość dostępna w formacie pdf

Początek strony