Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego

akredytacja 160Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

Katarzyna Nurkowska

KONSPEKT ZAJĘĆ WYRÓWNYWANIA WIEDZY Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS I

Temat: Utrwalenie wybranych zagadnień z fonetyki i słowotwórstwa

Cele zajęć:

uczeń:
- odróżnia głoski (spółgłoski, samogłoski, dźwięczne, bezdźwięczne itp.) 
- dzieli wyraz na litery
- zna funkcje litery „i” 
- dzieli wyraz na głoski 
- dzieli wyraz na sylaby
- dostrzega upodobnienia wewnątrzwyrazowe i inne zjawiska fonetyczne (utrata dźwięczności na końcu wyrazu, uproszczenie grupy spółgłoskowej)
- potrafi utworzyć wyraz pochodny od podstawowego, znaleźć podstawę słowotwórczą, formant i oboczności
- potrafi nazwać rodzaje formantów 
- odróżnia wyrazy złożone (złożenia, zrosty, zestawienia ) 


Metody i formy pracy:
- praca w grupach
- praca indywidualna 

Środki dydaktyczne:
- rozsypanka (podział złożeń)

 

...

Pobierz: Całość dostępna w formacie pdf

Styczeń 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31