Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego

akredytacja 160Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

Iwona Frankowska, Elżbieta Olszewska
MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ WIEDZY EKOLOGICZNEJ DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

Już od kilku lat zajmujemy się w naszym gimnazjum ekologią. Organizujemy obchody Dnia Ziemi. Uczestniczyliśmy w realizacji międzyszkolnego projektu „Miasto nad rzeką Białą”. Obecnie realizujemy program międzyprzedmiotowej edukacji gimnazjalnej „Moje środowisko” Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju „Agro-Group” i od roku szkolnego 2004/2005 realizujemy autorski program koła ekologicznego (autorki: Iwona Frankowska i Elżbieta Olszewska). Rokrocznie bierzemy udział w akcjach „Sprzątania świata”.


Od roku 2003 jesteśmy organizatorkami Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy Ekologicznej (kwiecień), w którym biorą udział uczniowie z białostockich gimnazjów.

Cele turnieju to:

 

  1. Rozwijanie wśród uczniów świadomości ekologicznej.
  2. Wzmacnianie więzi człowieka z przyrodą.
  3. Wyrabianie wśród uczniów poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze lokalne, regionu i kraju.
  4. Zachęcanie młodzieży do praktycznych działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego.
  5. Zwrócenie uwagi na potrzebę integracji wszystkich przedmiotów (przede wszystkim przyrodniczych) w realizacji zagadnień ochrony przyrody i zdrowia człowieka (ścieżki edukacyjne).

Organizacja turnieju:
Turniej przeprowadza komisja powołana przez organizatorów, składająca się z nauczycieli przedmiotów przyrodniczych ze szkół, które zgłosiły swój udział w turnieju. Miejscem organizacji turnieju jest Publiczne Gimnazjum nr 10 w Białymstoku ul. Wierzbowa 7. W imprezie bierze udział trzyosobowa reprezentacja uczniów z poszczególnych gimnazjów . 
Organizatorzy przewidują nagrody dla każdego z uczniów zwycięskich zespołów - I, II i III miejsce, upominki dla pozostałych uczestników, dyplomy potwierdzające osiągnięte wyniki oraz zaświadczenia dla nauczycieli – opiekunów. 

Przebieg turnieju:
Turniej składa się z 3 etapów:
I etap – test pisemny – zadania zamknięte- 15 minut
II etap - zadania otwarte- 30 minut 
III etap – scenka ( praca plastyczna + wiersz, piosenka, dialog ) zgodna z hasłem turnieju, przygotowana przez uczestników. 

Pragniemy przedstawić kilka zadań z ubiegłorocznych turniejów.

....

Cała publikacja dostępna jest w pliku do ściągnięcia.
Pobierz: Całość w formacie pdf

Styczeń 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31