Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego

akredytacja 160Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

Joanna Łotko
nauczyciel biologii w Zespole Szkół Gastronomicznych w Białymstoku

Przykładowy sprawdzian z biologii , poziom ponadgimnazjalny
z zakresu krążenie krwi i odporność, z podziałem na dwa rzędy z kluczami odpowiedzi.

 

FRAGMENTY:

KRĄŻENIE I ODPORNOSĆ– SPRAWDZIAN I

Zad.1( 2 pkt) Poniżej podano cechy naczyń krwionośnych.

a) wyprowadzają krew z serca,
b) mają zastawki,
c) w nich zachodzi wymiana gazów i substancji odżywczych,
d) ich ściany są grube i elastyczne
e) transportują najczęściej krew natlenowaną
f) krew przepływa w nich pod małym ciśnieniem.

Wpisz 3 oznaczenia literowe odpowiadające cechom tętnic.
Tętnice- ...... ,....... , ..........

Zad.2( 1 pkt)
Spośród podanych niżej elementów układu krwionośnego wybierz te, które wchodzą w skład dużego obiegu
i uporządkuj je zgodnie z kierunkiem przepływu krwi zaczynając od komory, a kończąc na przedsionku.

A- prawy przedsionek
B- lewy przedsionek
C- aorta
D- pień płucny
E- tętnice
F- naczynia włosowate tkanek
G- żyły
H- żyły główne
I- lewa komora
J- prawa komora
Duży obieg:
.........---- .........---- .........------ ........------ ........------ .........----- ........
(komora)                                                                         (przedsionek)

...

KRĄŻENIE I ODPORNOŚĆ- SPRAWDZIAN II

Zad.1( 2 pkt) Poniżej podano cechy naczyń krwionośnych.

a) są najliczniejsze i najcieńsze,
b) transportują krew do serca,
c) w nich odbywa się wymiana gazowa i substancji odżywczych,
d) najczęściej transportują krew odtlenowaną,
e) mają zastawki,
f) krew przepływa w nich pod dużym ciśnieniem.
Wpisz 3 oznaczenia literowe odpowiadające cechom żył.
żyły- ...... ,....... , ..........

Zad.2 (1 pkt) Spośród podanych niżej elementów układu krwionośnego wybierz te, które wchodzą w skład małego obiegu
i uporządkuj je zgodnie z kierunkiem przepływu krwi zaczynając od komory, a kończąc na przedsionku.


A prawy przedsionek
B lewy przedsionek
C aorta
D pień płucny
E tętnice płucne
F naczynia włosowate płuc
G żyły płucne
H żyły główne
I lewa komora
J prawa komora

Mały obieg:
........---- ........---- ........----- .........----- ........----- .........
(komora)                                                      (przedsionek)

 


 

 Pobierz całość:

Sprawdzian rząd 1

Sprawdzian rząd 2

Klucz odpowiedzi rząd 1

Klucz odpowiedzi rząd 2

 

W materiałach wykorzystano grafiki i rysunki z następujących źródeł:

  • E. Pyłka- Gutowska, E. Jastrzębska " Biologia w pytaniach i odpowiedziach" - rysunek serca w zadaniu 3 ( rzad I i II )
  • A. Kornaś, M. Kłyś i inni " Biologia 1 i 2" Nowa Era Podręcznik dla liceum i technikum - typy naczyń włosowatych zad.4 ( I i II )
  • M. Kowalczyk J. Filipska " Zdaj maturę. Biologia" - schemat procesu krzepnięcia krwi zad.5 ( rząd I)
  • Informator maturalny z biologii od 2005r OKE Wrocław - wykres przedstawiający stężenie przeciwciał w pierwotnej i wtórnej odpowiedzi immunologicznej zad 16 ( rzad I)
  • E. Pyłko- Gutowska , E. Jastrzębska "Biologia 1"wydaw. MAC podręcznik dla liceum i technikum - rysunki z grupami krwi zad.6 ( rząd I i II )

 

Styczeń 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31